Paginacija

Marketing turističke destinacije
Marketing turističke destinacije
Jasenka Haleuš
Ovaj završni rad bavi se najprofitabilnijom, samim time i neprestano istraživanom granom hrvatskog gospodarstva – turizmom. Na primjeru Krapinsko zagorske i Zagrebačke županije prikazan je udio koliko se financijskih sredstava ulaže u dolazak stranih i domaćih turista u ove dvije turističke destinacije kroz marketinške aktivnosti. U radu je istraženo koliko su građani Republike Hrvatske upoznati s turističkom ponudom Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije na temelju...
Marketinški miks noćnih klubova u organizaciji zabavljačkih evenata na primjeru odabranih poduzeća
Marketinški miks noćnih klubova u organizaciji zabavljačkih evenata na primjeru odabranih poduzeća
Igor Lukić
Noćni klubovi, kao jedan od važnih segmenata ugostiteljske i turističke ponude grada Zagreba, potrošače privlače raznim aktivnostima i specifičnostima. Kako bi privukli potrošače, isti koriste koncipirane marketinške miksove bazirane na praćenju trendova. U svojem oglašavanju koriste društvene mreže, poznate osobe i druge načine privlačenja potrošača. Među specifičnostima po kojima se noćni klubovi međusobno razlikuju klasični su čimbenici poput cijene i lokacije, ali...
Marketinško planiranje u privatnom visokoškolskom obrazovanju na odabranom primjeru
Marketinško planiranje u privatnom visokoškolskom obrazovanju na odabranom primjeru
Kristina Jagić
U ovom završnom radu naziva Marketinško planiranje u privatnom visokoškolskom obrazovanju na odabranom primjeru predstavljeni su teorijski aspekti marketinških teorija s naglaskom na upravljanje i kreiranje marketinških planova u privatnom visokoškolskom sektoru. Određena je mogućnost promotivnog spleta u pozicioniranju visokoškolske privatne ustanove na tržištu. Poslovni je primjer odabran za analizu ovoga rada Europska poslovna škola Zagreb kao pravni slijednik Visoke poslovne...
Marketinško planiranje ulaska na novo tržište na odabranom primjeru
Marketinško planiranje ulaska na novo tržište na odabranom primjeru
Mato Čupić
Planiranje je sastavni dio naše svakodnevice, a samo planiranje provodi se kako bi se u konačnici donio neki plan, odnosno ciljevi koje želimo postići pa time i strategija kako ostvariti te ciljeve. U marketingu, planiranje je jedna od najvažnijih aktivnosti kojom se služimo kako bi definirali kamo želimo ići, ali i način na koji ćemo stići do cilja. Marketing plan predstavlja pisani dokument u kojem su jasno definirani ciljevi i detaljno razrađene strategije koje poduzeće treba...
Menadžerske kompetencije pri upravljanju vremenom projekta na primjeru odabranog poduzeća
Menadžerske kompetencije pri upravljanju vremenom projekta na primjeru odabranog poduzeća
Anita Kačunić
Globalizacija, tehnološki napredak i modernizacija prekretnica su u poslovanju i metodama upravljanja. Nedostatak stručnjaka u menadžmentu kao i strategije upravljanja utječu na minimiziranje konkurentnosti i daljnjeg razvoja poduzeća. Zadatak i odgovornost menadžera uključuju planiranje i realizaciju projekata kao rezultat prilagodbe učestalim promjenama u okolini i njenim utjecajima na poduzeće. Snagama i prilikama poduzeća koordinira menadžer služeći se financijskim,...
Menadžment inovacija na primjeru odabranog javnog poduzeća
Menadžment inovacija na primjeru odabranog javnog poduzeća
Anita Rožić
Primjena inovacija u poslovnim procesima i implementacija inovativnih tehnologija i rješenja čini poslovne procese jeftinijima i efikasnijima, čime se izravno utječe na smanjenje ukupnih troškova poslovanja, smanjuje se rizik poslovanja povećavajući dugoročnu održivost i konkurentnost poduzeća. Koncept održivog i inovativnog poslovanja podrazumijeva postojanje učinkovitog prijenosa novih znanja i dijeljenja stečenih iskustava unutar cjelovite strukture svakog poduzeća uz...
Menadžment inovacija na primjeru odabranog poduzeća
Menadžment inovacija na primjeru odabranog poduzeća
Nikolina Gale
Ovim se radom obrađuje tematika menadžmenta inovacija na temelju teorijskog prikaza i praktičnih primjera. Objašnjene su definicije inovacija, menadžmenta i menadžmenta inovacija iz stajališta raznih autora te je detaljno opisan proces inoviranja uključujući sve faze inoviranja. Spomenute su prednosti, rizici i ciljevi inoviranja te je na kratak i jezgrovit način objašnjeno zašto je važno povezati menadžment i inovacije. Istaknuta je važnost inoviranja u odnosu na konkurenciju...
Mentalno računovodstvo i kontekst potrošačkog izbora u okviru bihevioralne ekonomije
Mentalno računovodstvo i kontekst potrošačkog izbora u okviru bihevioralne ekonomije
Ivan Palić
U svijetu promjena i inovacija u kojem je za razumijevanje globalizacijskih promjena pridonijela upravo ekonomija, nemoguće je taj napredak i njegovo razumijevanje sagledati bez psihologije koja previđa i objašnjava ponašanje ljudi. Neizostavan je to dio suvremenog proučavanja tržišta i ponašanja potrošača koji su pokretači svojih suvremenih promjena. Psihologija je pridonijela razumijevanju realnosti ekonomskih modela. Na taj je način došlo do razvoja bihevioralne ekonomije....
Modaliteti financiranja malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Modaliteti financiranja malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Daniel Morović
Predmet je ovog rada istraživanje potreba i dostupnosti financiranja sektora malog i srednjeg poduzetništva (SME) u Republici Hrvatskoj, a glavni je cilj rada utvrđivanje tipičnih izvora financiranja hrvatskoga SME-sektora. Sektor malih i srednjih poduzeća od iznimne je važnosti za hrvatsku ekonomiju jer obuhvaća čak 98,9 % svih poduzeća koja zapošljavaju 68 % svih zaposlenih osoba te pridonose s 53 % ukupnog prihoda RH. Stoga je polje interesa dokazivanje važnosti SME-sektora u...
Model motivacije zaposlenih na primjeru odabranog poduzeća
Model motivacije zaposlenih na primjeru odabranog poduzeća
Denis Milinković
Rad ne sadrži sažetak.
Model organizacijskog razvoja na primjeru odabranog poduzeća
Model organizacijskog razvoja na primjeru odabranog poduzeća
Nenad Jovanović
Tema je rada Model organizacijskog razvoja tvrtke Cras d.o.o. U ovom će radu biti prikazana analiza poduzeća Cras d.o.o. s ciljem jačanja njegove konkurentske prednosti. Model će poslužiti za uvođenje organizacijskih promjena na svim razinama poduzeća. Definirat će se sadašnje stanje i osmisliti metoda istraživanja kako bi se došlo do informacija o tretmanu sadašnjeg stanja te kako bi se temeljem dobivene analize predložila poboljšanja. Također će biti analizirani poslovni...
Model razvoja ljudskih potencijala kao preduvjet učinkovitog poslovanja javnog sektora
Model razvoja ljudskih potencijala kao preduvjet učinkovitog poslovanja javnog sektora
Magdalena Puljiz
U današnjem suvremenom svijetu sve više raste zainteresiranost za temu upravljanja ljudskim potencijalima, stoga je i ovo istraživanje potaknuto promišljanjima o značaju ljudskih resursa, načinima na koje se njima upravlja kako bi organizacije javnog sektora bile učinkovitije. Temeljni cilj ovog završnog specijalističkog rada bio je utvrditi na koji način menadžment u javnom sektoru upravlja ljudskim potencijalima, pomoću razine pojedinih faktora motivacije i faktora...

Paginacija