Pages

Upravljanje operativnim rizicima na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje operativnim rizicima na primjeru odabranog poduzeća
Anamarija Župan
Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina koja proizvodi dobra ili usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik radi ostvarenja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. Za pojam poduzetništva vezani su izrazi neizvjesnost i rizik. Svaki poduzetnički pothvat, posebno u tržišnom gospodarstvu, je pothvat u određenu neizvjesnost, koji krije opasnost od neželjenih posljedica u budućnosti za ono što se radi...
Upravljanje rizicima povezanim s ljudskim resursima na primjeru OPG-a Sremić
Upravljanje rizicima povezanim s ljudskim resursima na primjeru OPG-a Sremić
Valentino Sremić
Rizici se mogu opisati kao vjerojatnosti nastanka događaja koji će imati negativne posljedice na pojedince, organizaciju ili društvo u cjelini. Rizik se definira kao neizvjesnost određenih događaja koji mogu imati negativne posljedice za poduzeća. U ovom radu su posebno analizirani ljudski resursi i rizici povezani s upravljanjem ljudskim resursima u malom Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Sremić, koje se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda od aronije. Predložene su neke...
Upravljanje rizicima povezanima sa fizičkom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje rizicima povezanima sa fizičkom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća
Danijel Josić
Fokus u ovom radu stavljen je na upravljanje rizicima povezanim s fizičkom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća. Primarna svrha rada je poboljšanje razumijevanja kako sustavna zaštita od rizika može doprinijeti poslovanju poduzeća. Glavni cilj istraživanja je istražiti kako poduzeće može upravljati rizicima povezanim s fizičkom sigurnošću. Korišteni instrumenti za prikupljanje podataka i informacija su sekundarna (relevantna stručna i znanstvena literatura i...
Upravljanje rizicima prijevare na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje rizicima prijevare na primjeru odabranog poduzeća
Ivan Peša
Glavni fokus u ovom radu stavljen je na upravljanje rizicima povezanim s prijevarama na primjeru odabranog poduzeća. Primarna svrha rada je poboljšanje razumijevanja kako sustavna zaštita od rizika može doprinijeti poslovanju poduzeća. Problem istraživanja je nedostatak instrumenata zaštite od prijevara u poduzećima. Glavni cilj istraživanja je istražiti kako poduzeće može upravljati rizicima povezanim s prijevarom. Korišteni instrumenti za prikupljanje podataka i informacija su...
Utjecaj amortizacije na poslovni rezultat poduzeća
Utjecaj amortizacije na poslovni rezultat poduzeća
Gorana Peček
Računovodstvene politike poslovni subjekti koriste da bi iskazivali svoje poslovne rezultate, u skladu su s propisima i zakonima te Hrvatskim i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Računovodstvenim politikama može se izravno utjecati na visinu troškova u obračunskom razdoblju te time i na sam rezultat koji je iskazan u računu dobiti i gubitka. Cilj je rada prikazati utjecaj amortizacije na financijski rezultat poduzeća. Računovodstvenim politikama možemo kratkotrajno...
Utjecaj edukacije na povećanje poslovnih kapaciteta zaposlenika
Utjecaj edukacije na povećanje poslovnih kapaciteta zaposlenika
Petra Džigurski
Moderno društvo potiče svijest zaposlenika da je dragocjeni oblik njihove edukacije istovremeno i njihovo nagrađivanje. Želja da se zaposlenici kontinuirano educiraju, povećavaju svoja znanja, razvijaju vještine i kompetencije za uspješno obavljanje radnih zadataka iz djelokruga svog radnog mjesta kako bi u budućnosti bili spremni preuzeti nove pozicije. Tvrtke nerado pristaju na svaki novi izdatak, osobito ako on izlazi iz okvira izdataka nužnih za svakodnevno poslovanje. U toj...
Utjecaj globalne ekonomske krize na nezaposlenost u Republici Hrvatskoj
Utjecaj globalne ekonomske krize na nezaposlenost u Republici Hrvatskoj
Katarina Vrkljan
Velika financijska kriza koja je tijekom 2007. godine pogodila Sjedinjene Američke Države brzo se proširila na ostatak svijeta, pa tako i na Europu. Uzrokovana je velikim brojem rizičnih (subprime) kredita koje su banke plasirale unatoč visokim rizicima, te nerealno visokim cijenama nekretnina. U takvim uvjetima vrijednost nekretnine je često bila znatno manja od iznosa kredita, pa su financijske institucije s velikim udjelom rizičnih kredita bile pogođene visokom nelikvidnošću....
Utjecaj marketinga na uspješnost poslovanja poduzeća na području online igara
Utjecaj marketinga na uspješnost poslovanja poduzeća na području online igara
Dora Stanković
Pitanje kako marketing može pripomodi profitabilnosti pojedinih online igara, koje su najvedim dijelom besplatne, tema je mojega završnog rada. U prikupljanju materijala za završni rad suočila sam se s problemom nepostojanja bilo kakve, a pogotovo ne recentne literature, što sam na neki način i očekivala s obzirom na dinamičnost stalnih promjena ove vrste industrije – industrije online igara. Razvojem igara tijekom povijesti došlo je do popularizacije online tipa igre MMORPG-a....
Utjecaj mobinga na stvaranje krize u prodajnim rezultatima
Utjecaj mobinga na stvaranje krize u prodajnim rezultatima
Tea Šargač
Za temu ovog završnog rada odabran je utjecaj mobinga na stvaranje krize u prodajnim rezultatima poduzećazato što je mobing postao jedan od glavnih problema društva u kojem živimo, a i zato što se autorica ovog rada i sama susrela sa zlostavljanjem na radnom mjestu. Kriza u prodajnim rezultatima i, općenito, u rezultatima poslovanja koja dovodi do gašenja brojnih poduzeća, sve je češća tema brojnih rasprava u Hrvatskoj. Stoga se ovim radom pokušava objasniti veza između ta dva...
Utjecaj subliminalnih poruka na djecu kroz animirane filmove
Utjecaj subliminalnih poruka na djecu kroz animirane filmove
Katarina Škunca
Problem istraživanja ovog rada je utjecaj subliminalnih poruka na djecu kroz animiranefilmove. Glavni cilj istraživanja je ukazati na važnost utjecanja subliminalnih poruka na dječjupodsvijest u najranijoj dobi preko animiranih filmova. Problem je da su roditelji jako maloupoznati sa samim pojmom subliminalne poruke i da ne znaju na koji način one utječu nanjihovu djecu. Metode korištene u ovom radu su: kvantitativna metoda putem distribucijeanketnog upitnika, povijesna metoda, metoda...
Utjecaj ulaska RH u EU na obujam i kvalitetu unosa automobila
Utjecaj ulaska RH u EU na obujam i kvalitetu unosa automobila
Toni Visković
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, građani Hrvatske više ne moraju uvoziti vozila, nego ih unose, pri čemu imaju manja davanja, a samim time vozila rezultiraju manjom prodajnom cijenom. Također su otvorene i granice, što pojednostavljuje transport. Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija, dok je uvoz vozila svaki unos u Europsku uniju iz trećih država...

Pages