Pages

Uloga društvenih medija u nogometu i utjecaj na navijače
Uloga društvenih medija u nogometu i utjecaj na navijače
Sunčana Bukić Lulić
Predmet završnog rada je uloga društvenih medija u nogometu i njihov utjecaj na navijače. Društveni mediji svakodnevno se upotrebljavaju u komunikaciji i za dobivanje informacija, a u nogometu su najviše namijenjeni navijačima i simpatizerima klubova i igrača. Nogometni navijači i društveni mediji zajedno čine veliko potencijalno tržište ne samo za kupovinu ulaznica i navijačkih artikala, nego i za proizvode i usluge sponzora uključenih u nogometni biznis, ali je za postizanje...
Uloga društvenih mreža u marketingu malih i srednjih poduzeća
Uloga društvenih mreža u marketingu malih i srednjih poduzeća
Igor Bogdanović
Društvene mreže imaju izuzetno značajan potencijal u ostvarivanju uspješnosti poslovanja suvremenih poslovnih subjekata, a koji se očituje u boljoj povezanosti i otvorenosti prema klijentima, reklamiranju ciljanim skupinama, brendiranju, pronalaženju poslovnih partnera, razvijanju novih ideja, boljem rangiranje na tražilicama i dr. Sve prethodno navedeno u funkciji je ostvarivanja konkurentske prednosti suvremenih poslovnih subjekata. U ovom je radu obrađivana problematika...
Uloga izvoza vojne opreme i naoružavanje na ekonomski rast u Republici Hrvatskoj
Uloga izvoza vojne opreme i naoružavanje na ekonomski rast u Republici Hrvatskoj
Ivana Cvitković
Hrvatska vojna industrija, koju čini 20-ak stožernih proizvođača te stotine ostalih tvrtki koje isporučuju pojedine dijelove opreme, sve je značajniji izvoznik vojne opreme na globalnom tržištu. Hrvatska proizvodnja vojne opreme obiluje inovativnim proizvodima koji svoje mjesto pronalaze na mnogobrojnim svjetskim tržištima. Izvoz vojne opreme se u posljednjih deset godina povećao te je Hrvatska postala jedan od najvećih izvoznika vojne opreme u svijetu.
Uloga ljudskih potencijala u razvoju brzorastućih poduzeća na odabranom primjeru poduzeća
Uloga ljudskih potencijala u razvoju brzorastućih poduzeća na odabranom primjeru poduzeća
Kristina Zečević
U završnom radu provedeno je istraživanje o brzorastućim poduzećima u Hrvatskoj. Brzorastuća poduzeća nazivaju se gazelama jer je gazela simbol za brzinu poslovnog uspjeha koju takva poduzeća postižu. Istražena je uloga ljudskih potencijala u razvoju brzorastućeg poduzeća. Analizirana je poduzetnička aktivnost i inovativni kapacitet poduzeća u Hrvatskoj kako bi se utvrdio potencijal razvoja brzorastućih poduzeća. Pri izradi završnog rada upotrijebljene su sljedeće metode...
Upravljanje operativnim rizicima na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje operativnim rizicima na primjeru odabranog poduzeća
Anamarija Župan
Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina koja proizvodi dobra ili usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik radi ostvarenja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. Za pojam poduzetništva vezani su izrazi neizvjesnost i rizik. Svaki poduzetnički pothvat, posebno u tržišnom gospodarstvu, je pothvat u određenu neizvjesnost, koji krije opasnost od neželjenih posljedica u budućnosti za ono što se radi...
Upravljanje procesima prodaje na odabranom primjeru trgovine u maloprodaji
Upravljanje procesima prodaje na odabranom primjeru trgovine u maloprodaji
Martina Ozimec
Prodaja ima zadaću da proizvedenu robu donese na tržište i ostvari ponudu, proda robu kupcima i tako razmjenom za novac, po tržišnoj cijeni pokrije troškove i ostvari profit. Cilj ovog istraživanja je utvrditi i opisati procesne korake i aktivnosti u procesu prodaje trgovine XYZ. Cilj rada je objasniti svrhu prodaje i proći kroz prodajne procese te predstaviti trgovinu XYZ i procese s kojima se svakodnevno susrećemo tijekom poslovanja unutar trgovine. Poslovna funkcija pojmovno se...
Upravljanje rizicima povezanim s ljudskim resursima na primjeru OPG-a Sremić
Upravljanje rizicima povezanim s ljudskim resursima na primjeru OPG-a Sremić
Valentino Sremić
Rizici se mogu opisati kao vjerojatnosti nastanka događaja koji će imati negativne posljedice na pojedince, organizaciju ili društvo u cjelini. Rizik se definira kao neizvjesnost određenih događaja koji mogu imati negativne posljedice za poduzeća. U ovom radu su posebno analizirani ljudski resursi i rizici povezani s upravljanjem ljudskim resursima u malom Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Sremić, koje se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda od aronije. Predložene su neke...
Upravljanje rizicima povezanima sa fizičkom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje rizicima povezanima sa fizičkom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća
Danijel Josić
Fokus u ovom radu stavljen je na upravljanje rizicima povezanim s fizičkom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća. Primarna svrha rada je poboljšanje razumijevanja kako sustavna zaštita od rizika može doprinijeti poslovanju poduzeća. Glavni cilj istraživanja je istražiti kako poduzeće može upravljati rizicima povezanim s fizičkom sigurnošću. Korišteni instrumenti za prikupljanje podataka i informacija su sekundarna (relevantna stručna i znanstvena literatura i...
Upravljanje rizicima prijevare na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje rizicima prijevare na primjeru odabranog poduzeća
Ivan Peša
Glavni fokus u ovom radu stavljen je na upravljanje rizicima povezanim s prijevarama na primjeru odabranog poduzeća. Primarna svrha rada je poboljšanje razumijevanja kako sustavna zaštita od rizika može doprinijeti poslovanju poduzeća. Problem istraživanja je nedostatak instrumenata zaštite od prijevara u poduzećima. Glavni cilj istraživanja je istražiti kako poduzeće može upravljati rizicima povezanim s prijevarom. Korišteni instrumenti za prikupljanje podataka i informacija su...
Usporedna analiza financijskih izvještaja na primjerima financijskog i operativnog lizinga
Usporedna analiza financijskih izvještaja na primjerima financijskog i operativnog lizinga
Snježana Čavlek
U posljednjih nekoliko godina lizing postaje sve značajniji financijski instrument te je jedna od metoda financiranja nabave opreme s određenim uvjetima, načinom, prednostima i nedostacima koje poslodavac uzima u obzir pri kupnji opreme. Ovaj način financiranja uređen je Zakonom o lizingu koji je pružio općeprihvaćenu podjelu na financijski i operativni lizing. U ovom radu pod naslovom Usporedna analiza financijskih izvještaja na primjerima financijskog i operativnog lizinga...
Utjecaj amortizacije na poslovni rezultat poduzeća
Utjecaj amortizacije na poslovni rezultat poduzeća
Gorana Peček
Računovodstvene politike poslovni subjekti koriste da bi iskazivali svoje poslovne rezultate, u skladu su s propisima i zakonima te Hrvatskim i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Računovodstvenim politikama može se izravno utjecati na visinu troškova u obračunskom razdoblju te time i na sam rezultat koji je iskazan u računu dobiti i gubitka. Cilj je rada prikazati utjecaj amortizacije na financijski rezultat poduzeća. Računovodstvenim politikama možemo kratkotrajno...

Pages