Pages

Pružanje turističkih usluga na primjeru odabranog poduzeća
Pružanje turističkih usluga na primjeru odabranog poduzeća
Josipa Martulaš
Ovaj diplomski rad opisuje projekt u kojem turistička agencija imenom Galeb d.o.o. u Senju posluje pružajući turističke usluge prilagođene željama i potrebama klijenata. Agencija Galeb svojim klijentima je u mogućnosti ponuditi osmišljenu i praćenu turističku turu. Ideja je poduzetnice da se turistima ponudi osobni pristup destinaciji. Predmetni plan temelji se na ideji pokretanja agencije za iznajmljivanje apartmana i ruralni turizam. Cilj ovog poslovnog plana je da se opravda...
RM 599 RESCUE stjecanje Germanischer Lloyd SOLAS certifikata
RM 599 RESCUE stjecanje Germanischer Lloyd SOLAS certifikata
Rozalija Koturić
Poduzeće Ris Marine bavi se proizvodnjom i prodajom gumenjaka te nudi usluge popravka i servisiranja plovila. Registrirana je 2006. godine, a sam početak aktivnosti poduzeća započinje 2007. godine. U kratkom vremenskom roku poduzeće je ostvarilo velike uspjehe te su proizvode doveli na visoku razinu kvalitete koja je prvenstvena odlika proizvoda što je dokazano širokom paletom plovila rasprostranjenih po cijeloj Hrvatskoj ali i u inozemstvu. Od početka poslovanja poduzeće radi...
Razvoj strategija za izlazak na rusko tržište odabranog poduzeća
Razvoj strategija za izlazak na rusko tržište odabranog poduzeća
Božidar Ledinko
Pojavom globalizacije dolazi do promjena organizacijskog ponašanja. Trendovi koji mijenjaju poslovnu praksu odnose se na brzi razvoj tehnologije, novi način komunikacije, jaka konkurencija, te promjene u političkoj i ekonomskoj sferi. U prilagodbi tim promjenama, poduzeće Galko d.o.o. pokušava proširiti svoje poslovanje izlaskom na rusko tržište. Problem istraživanja je neiskorišteni kapaciteti u poduzeću Galko d.o.o. Glavni cilj istraživanja je izbor strategija za izlazak na...
Razvoj strategije za proširenje poslovanja odabranog Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Razvoj strategije za proširenje poslovanja odabranog Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Antonio Sremić
Dosadašnja istraživanja pokazuju da se potražnje za ekološkim poljoprivrednim proizvodima povećava. S obzirom da OPG Sremić trenutno uzgaja 1200 grmova aronije i od nje proizvodi samo matični sok, džem, čaj i prah od sušene aronije, ta količina samo djelomično zadovoljava potrebe ciljane skupine potrošača. Stoga je predmet istraživanja ovog specijalističkog diplomskog stručnog rada razvojne strategije za proširenje poslovanja OPG Sremić. Glavni cilj istraživanja je...
Razvoj transportnog logističkog centra na primjeru odabranog obrta
Razvoj transportnog logističkog centra na primjeru odabranog obrta
Ivana Rukavina
U ovom specijalističkom diplomskom završnom radu obrađeni su bitni elementi logistike u procesu proizvodnje i transporta. Obrt „Posavina“ bavi se proizvodnjom proizvoda od drveta. Međutim, navedeni obrt susreće se s problemom neučinkovitog upravljanja logističkim poslovnim procesima. U lancu vrijednosti navedenog obrta nedostaje transportno-logistički centar te posljedično dolazi do smanjene produktivnosti i profitabilnosti Obrta. Stoga je glavni cilj istraživanja razvoj...
Razvoj zadružnog poduzetništva na primjeru Modrozelene zadruge
Razvoj zadružnog poduzetništva na primjeru Modrozelene zadruge
Marko Jerković
Hrvatska raspolaže s gotovo 3 000 000 ha poljoprivrednog zemljišta, ali se koristi samo oko 1.500 000 ha. Biljna proizvodnje u županijama koje čine Jadransku Hrvatsku ima ogromne potencijale, posebno kad je riječ o voćnim i povrtlarskim kulturama koje su temelj za proizvodnju autohtonih proizvoda, recimo mandarina u delti Neretve, ali i različite vrste ljekovitog i aromatičnog bilja (kadulja, lavanda, ružmarin, arnika, smilje i sl.). Veliki problem u području ove regije predstavlja...
Razvojni problemi regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije Zagreb - istok
Razvojni problemi regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije Zagreb - istok
Roman Rodić
Diplomski rad Stručnog studija 2011. godine obuhvaćao je pripremu Studije „Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb-Istok“. Danas, 6 godina od izrade prve Studije još se uvijek radi na pripremnoj projektnoj dokumentaciji s puno administrativnih problema, a ovaj diplomski rad će pokušati identificirati razvojne probleme i nakon iscrpnog kvantitativnog istraživanja načelno doći do prijedloga rješenja. Ovaj rad opisuje izuzetno kompliciranu i neučinkovitu administraciju, koja,...
Rizici u vanjskoj trgovini i zaštita od rizika
Rizici u vanjskoj trgovini i zaštita od rizika
Daniel Markulin
Menadžment rizika podrazumijeva identifikaciju, procjenu i određivanje prvenstvenih rizika te korištenje odgovarajućih mjera praćenja, minimiziranja i kontrole njihovih utjecaja na poslovanje. Rizici mogu proizaći iz raznih izvora, internih i eksternih, općih i onih vezanih uz djelatnost i način poslovanja. Budući da je rizik u poslovanju neizbježna pojava razvijene su brojne relativno standardizirane metode upravljanja rizicima koji se povećavaju proporcionalno s veličinom...
Socijalno poduzetništvo zadruge hrvatskih branitelja kao poseban oblik socijalnog poduzetništva
Socijalno poduzetništvo zadruge hrvatskih branitelja kao poseban oblik socijalnog poduzetništva
Karmen Marinić
U ovom radu govorit će se o socijalnom poduzetništvu, zadrugama kao obliku poduzetništva te će kroz primjer biti prikazane braniteljske zadruge kao poseban oblik socijalnog poduzetništva. Kroz poglavlja objasnit će se pojmovi poduzetništvo, socijalno poduzetništvo i zadružno poduzetništvo. Na samom kraju rada, naglasak će biti na prikazu posebnog oblika socijalnog poduzetništva – zadrugama hrvatskih branitelja.
Specifičnosti upravljanja operativnim rizicima u tiskarskoj industriji
Specifičnosti upravljanja operativnim rizicima u tiskarskoj industriji
Ana-Marija Debeljak
Ključni razlog zašto određene kompanije upravljaju operativnim, i svim drugim rizicima je taj što im upravljanje rizicima pomaže ostvariti ciljeve. Kvalitetno upravljanje operativnim i drugim rizicima pridonosi organizacijskom uspjehu, pa se može reći da je osnovna svrha upravljanja rizicima upravo organizacijska uspješnost. S rizicima se susreću sve kompanije svakodnevno i od velike je važnosti stjecanje uvida u njihove temeljne perspektive. Upravljanjem operativnim rizicima...
Specifičnosti upravljanja operativnim rizikom u bankarstvu
Specifičnosti upravljanja operativnim rizikom u bankarstvu
Marin Meić
Potrebno je istaknuti kako je bankarski sustav zadnjih dvadeset godina u Republici Hrvatskoj doživio brojne promjene kao što su promijenjeni propisi, karakteristike klijenata, obujam poslovanja, tržište i slično. No, temelj bankarskog poslovanja nije se promijenio, stoga banke i danas posluju sa svojim klijentima nastojeći pritom ostvariti bolji suodnos, čiji je cilj postići zajednički razvoj i napredak. Banke su izložene čitavom spektru rizika u svom poslovanju. S ekonomskog...
Specifičnosti upravljanja rizicima povezanima sa sezonskim poslovanjem na primjeru poduzeća „Sportnina“
Specifičnosti upravljanja rizicima povezanima sa sezonskim poslovanjem na primjeru poduzeća „Sportnina“
Marcel Orešić
Rizik je sastavni dio svakog poduzeća. Njegova pojava je moguća tijekom cijelog poslovnog vijeka pa znatno utječe na uspješno poslovanje, ali i na opstanak poduzeća općenito. Iako ne postoji jedinstvena definicija rizika, ekonomski stručnjaci se slažu kako navedeni pojam označava opasnost, sadrži potencijalno neželjene posljedice te je sveprisutan u društvu. Nadalje,rizik se može pojaviti u bilo kojem trenutku pa su time neka od glavnih obilježja rizika nepredvidljivost i...

Pages