Pages

Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Jasmina Palada
Ovim radom pojašnjava se način na koji zajedno funkcioniraju prodaja ključnim kupcima i duhanska industrija. Što se tiče prodaje ključnim kupcima ovaj rad govori kako doći do pozitivne poslovne suradnje s ključnim kupcem. Način na koji ovaj rad opisuje prodajne situacije je gotovo idealan, prodavač na savršen i najbolji mogući način prezentira proizvod koji njegova kompanija prodaje. U radu se navodi kako je bitno da se prodavač prije prezentacije detaljno pripremi, ukloni sve...
Projekcija proizvoda zadruge Modro zelene
Projekcija proizvoda zadruge Modro zelene
Ante Vukušić
Projekcija novog proizvoda koje bi zadovoljilo sve zahtjevnije potrebe suvremenih potrošača zahtijeva novi pristup koncepta i razvoja novog proizvoda ili barem stvaranja dodane vrijednosti već postojećem proizvodu. Upravo bi zadruge trebale biti rješenje u organizaciji i koncentraciji proizvodnje, kao i poticanju inovativnog pristupa iskorištavanja biološkog potencijala biljnih vrsta priobalne regije RH, razvijanju proizvoda s dodanom vrijednošću, novih i funkcionalnih proizvoda,...
Projekti zdravstvenog turizma u funkciji razvoja turizma na području Kvarnera
Projekti zdravstvenog turizma u funkciji razvoja turizma na području Kvarnera
Nikolina Tomić
Zdravstveni turizam kao specifični oblik turizma koji obuhvaća tri temeljna oblika koji se pretežno temelji na motivaciji putovanja za poboljšanje zdravlja, radi prevencije ili odmaranja, kao i liječenja ili rehabilitacije uz multidisciplinarni tim, pa se često koriste prirodni resursi nekog područja. Projekti zdravstvenog turizma su naročito atraktivni za investiranje, ali postavlja se temeljno pitanje za donosioce odluka za investiranje, a to je ekonomska opravdanost ulaganja u...
Prošlost i sutrašnjica kune
Prošlost i sutrašnjica kune
Marin Matić
Osnovna kategorija nacionalne ekonomije, pa tako i svjetske je - novac. Novac je osnovno sredstvo pri razmjeni robe i usluga, a realni je pokazatelj važnosti i dinamičnosti nekog tržišta. Devizni tečaj je cijena jedne jedinice strane valute izražena brojem jedinica domaće valute. On pokazuje koliko je jedinica domaće valute potrebno platiti za jednu jedinicu strane valute. Promjene deviznog tečaja utječu na cijene uvoza, na rentabilnost uvoza, na rentabilnost proizvodnje uvoznih...
Pružanje turističkih usluga na primjeru odabranog poduzeća
Pružanje turističkih usluga na primjeru odabranog poduzeća
Josipa Martulaš
Ovaj diplomski rad opisuje projekt u kojem turistička agencija imenom Galeb d.o.o. u Senju posluje pružajući turističke usluge prilagođene željama i potrebama klijenata. Agencija Galeb svojim klijentima je u mogućnosti ponuditi osmišljenu i praćenu turističku turu. Ideja je poduzetnice da se turistima ponudi osobni pristup destinaciji. Predmetni plan temelji se na ideji pokretanja agencije za iznajmljivanje apartmana i ruralni turizam. Cilj ovog poslovnog plana je da se opravda...
RM 599 RESCUE stjecanje Germanischer Lloyd SOLAS certifikata
RM 599 RESCUE stjecanje Germanischer Lloyd SOLAS certifikata
Rozalija Koturić
Poduzeće Ris Marine bavi se proizvodnjom i prodajom gumenjaka te nudi usluge popravka i servisiranja plovila. Registrirana je 2006. godine, a sam početak aktivnosti poduzeća započinje 2007. godine. U kratkom vremenskom roku poduzeće je ostvarilo velike uspjehe te su proizvode doveli na visoku razinu kvalitete koja je prvenstvena odlika proizvoda što je dokazano širokom paletom plovila rasprostranjenih po cijeloj Hrvatskoj ali i u inozemstvu. Od početka poslovanja poduzeće radi...
Razvoj strategija za izlazak na rusko tržište odabranog poduzeća
Razvoj strategija za izlazak na rusko tržište odabranog poduzeća
Božidar Ledinko
Pojavom globalizacije dolazi do promjena organizacijskog ponašanja. Trendovi koji mijenjaju poslovnu praksu odnose se na brzi razvoj tehnologije, novi način komunikacije, jaka konkurencija, te promjene u političkoj i ekonomskoj sferi. U prilagodbi tim promjenama, poduzeće Galko d.o.o. pokušava proširiti svoje poslovanje izlaskom na rusko tržište. Problem istraživanja je neiskorišteni kapaciteti u poduzeću Galko d.o.o. Glavni cilj istraživanja je izbor strategija za izlazak na...
Razvoj strategije za proširenje poslovanja odabranog Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Razvoj strategije za proširenje poslovanja odabranog Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Antonio Sremić
Dosadašnja istraživanja pokazuju da se potražnje za ekološkim poljoprivrednim proizvodima povećava. S obzirom da OPG Sremić trenutno uzgaja 1200 grmova aronije i od nje proizvodi samo matični sok, džem, čaj i prah od sušene aronije, ta količina samo djelomično zadovoljava potrebe ciljane skupine potrošača. Stoga je predmet istraživanja ovog specijalističkog diplomskog stručnog rada razvojne strategije za proširenje poslovanja OPG Sremić. Glavni cilj istraživanja je...
Razvoj transportnog logističkog centra na primjeru odabranog obrta
Razvoj transportnog logističkog centra na primjeru odabranog obrta
Ivana Rukavina
U ovom specijalističkom diplomskom završnom radu obrađeni su bitni elementi logistike u procesu proizvodnje i transporta. Obrt „Posavina“ bavi se proizvodnjom proizvoda od drveta. Međutim, navedeni obrt susreće se s problemom neučinkovitog upravljanja logističkim poslovnim procesima. U lancu vrijednosti navedenog obrta nedostaje transportno-logistički centar te posljedično dolazi do smanjene produktivnosti i profitabilnosti Obrta. Stoga je glavni cilj istraživanja razvoj...
Razvoj zadružnog poduzetništva na primjeru Modrozelene zadruge
Razvoj zadružnog poduzetništva na primjeru Modrozelene zadruge
Marko Jerković
Hrvatska raspolaže s gotovo 3 000 000 ha poljoprivrednog zemljišta, ali se koristi samo oko 1.500 000 ha. Biljna proizvodnje u županijama koje čine Jadransku Hrvatsku ima ogromne potencijale, posebno kad je riječ o voćnim i povrtlarskim kulturama koje su temelj za proizvodnju autohtonih proizvoda, recimo mandarina u delti Neretve, ali i različite vrste ljekovitog i aromatičnog bilja (kadulja, lavanda, ružmarin, arnika, smilje i sl.). Veliki problem u području ove regije predstavlja...
Razvojni problemi regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije Zagreb - istok
Razvojni problemi regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije Zagreb - istok
Roman Rodić
Diplomski rad Stručnog studija 2011. godine obuhvaćao je pripremu Studije „Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb-Istok“. Danas, 6 godina od izrade prve Studije još se uvijek radi na pripremnoj projektnoj dokumentaciji s puno administrativnih problema, a ovaj diplomski rad će pokušati identificirati razvojne probleme i nakon iscrpnog kvantitativnog istraživanja načelno doći do prijedloga rješenja. Ovaj rad opisuje izuzetno kompliciranu i neučinkovitu administraciju, koja,...
Rizici u vanjskoj trgovini i zaštita od rizika
Rizici u vanjskoj trgovini i zaštita od rizika
Daniel Markulin
Menadžment rizika podrazumijeva identifikaciju, procjenu i određivanje prvenstvenih rizika te korištenje odgovarajućih mjera praćenja, minimiziranja i kontrole njihovih utjecaja na poslovanje. Rizici mogu proizaći iz raznih izvora, internih i eksternih, općih i onih vezanih uz djelatnost i način poslovanja. Budući da je rizik u poslovanju neizbježna pojava razvijene su brojne relativno standardizirane metode upravljanja rizicima koji se povećavaju proporcionalno s veličinom...

Pages