Pages

Strateška analiza odabrane poslovne organizacije
Strateška analiza odabrane poslovne organizacije
Anđelko Kaščel
Metalna industrija u Republici Hrvatskoj bilježi trend rasta nakon globalne financijske krize. Međutim, tvrtke koje se nalaze u fazi rasta, kao što je tvrtka Laser Inženjering d.o.o. Zagreb, susreću se s izazovom neravnomjernog razvoja uloženih sredstava s prihodima i geografskim područjem djelovanja. Stoga je osnovni cilj istraživanja u ovom završnom specijalističkom radu na temelju situacijske analize identificirati strategije razvoja tvrtke Laser Inženjering. Kako bi se...
Strateška analiza razvoja odabranog obiteljskog poduzeća
Strateška analiza razvoja odabranog obiteljskog poduzeća
Danijela Jerković
U ovom diplomskom radu analizira se postojeća strategija poduzeća FOKUS MEDICAL d.o.o. Zagreb (medicinski proizvodi i ortopedska pomagala) te pronalaženje novih alternativnih strategija za budući razvoj poslovanja. Stoga je glavni cilj istraživanja identificirati optimalne razvojne strategije i predložiti način provedbe istih. U tu svrhu prikupljeni su i analizirani sekundarni i primarni izvori podataka. Istraživačka pitanj su usmjerila istraživanja. Rezultati istraživanja...
Strateško upravljanje u kriznim situacijama na primjeru Republike Hrvatske
Strateško upravljanje u kriznim situacijama na primjeru Republike Hrvatske
Dubravko Klepac
U Republici Hrvatskoj (RH) područje upravljanja u kriznim situacijama trenutno nije u potpunosti uređeno. Postoje pojedinačna rješenja odgovora na krizne situacije unutar područja nadležnosti pojedinog resora, ali nema jedinstvenog sustava na razini države. Stoga je predmet istraživanja ovog rada upravljanje u kriznim situacijama u svrhu formuliranja optimalnog prijedloga modela upravljanja u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj (RH). Glavni cilj istraživanja je formuliranje...
Studija izvodljivosti razvoja i uvođenja novog proizvoda na tržište na primjeru odabranog poduzeća
Studija izvodljivosti razvoja i uvođenja novog proizvoda na tržište na primjeru odabranog poduzeća
Marko Šarić
Ovim radom pokušao sam prezentirati i obraditi proces uvođenja novog proizvoda na tržište i sve potrebne zadaće koje je u tom procesu potrebno izvršiti. Za svako poduzeće koje se bavi proizvodnjom od egzistencijalnog je značaja konstantno raditi na razvoju novih ili inovacijama postojećih proizvoda. Takav pristup zahtijeva povezanost i sinergiju svih poslovnih odjela u poduzeću, od računovodstva, istraživanja i razvoja, ljudskih resursa, do marketinga i prodaje. Potrebe i želje...
Suvremeni oblici promocije na primjeru Parka prirode Lonjsko polje
Suvremeni oblici promocije na primjeru Parka prirode Lonjsko polje
Dorotea Podobnik
U završnom radu predstavljena je turistička promidžba na primjeru Parka prirode Lonjsko polje. Problem istraživanja je nedovoljna posjećenost Parka prirode Lonjsko polje. Glavni cilj istraživanja u radu je pronalaženje i provedba suvremenih oblika promocije u Parku prirode Lonjsko polje kako bi se ujedno postigla i veća posjećenost parka. Prilikom pisanja rada korištene su metode analize, sinteze, deskripcije te povijesna metoda. U završnom radu provedeno je primarno...
Treća industrijska revolucija
Treća industrijska revolucija
Mario Rosan
Cilj ovog rada je istražiti i analizirati novu tehnologiju, koja se krije pod uvriježenim nazivom „3D printing“, za koju se pretpostavlja da će pokrenuti treću industrijsku revoluciju. U nedostatku znanstvenih izvora, orijentaciju istraživanja usmjerio sam prema medijskim člancima i audiovizualnom materijalu dostupnom na internetu, a analizu iznesenih tvrdnji i činjenica, pomno provjeravao iz više dostupnih izvora. Trenutna dostignuća i mogućnosti ove nove tehnologije, usvajam...
Uloga SAP sustava u nabavi i prodaji
Uloga SAP sustava u nabavi i prodaji
Dubravka Bićanić
U doba globalizacije, procesni informacijski sustavi postali su važan čimbenik u svakoj tvrtki. Informacijski sustavi razvili su se nastankom hardvera i softvera, odnosno računala i različitih računalnih programa. S pojavom interneta cijeli svijet je postao jedno veliko „globalno selo“. Internet je pružio ljudima, a time i tvrtkama, dostupnost velikih količina podataka i informacija. Kako bi tvrtka mogla iskoristiti te podatke, potrebno ih je prikupiti a potom analizirati kako bi...
Uloga društvenih medija u nogometu i utjecaj na navijače
Uloga društvenih medija u nogometu i utjecaj na navijače
Sunčana Bukić Lulić
Predmet završnog rada je uloga društvenih medija u nogometu i njihov utjecaj na navijače. Društveni mediji svakodnevno se upotrebljavaju u komunikaciji i za dobivanje informacija, a u nogometu su najviše namijenjeni navijačima i simpatizerima klubova i igrača. Nogometni navijači i društveni mediji zajedno čine veliko potencijalno tržište ne samo za kupovinu ulaznica i navijačkih artikala, nego i za proizvode i usluge sponzora uključenih u nogometni biznis, ali je za postizanje...
Uloga društvenih mreža u marketingu malih i srednjih poduzeća
Uloga društvenih mreža u marketingu malih i srednjih poduzeća
Igor Bogdanović
Društvene mreže imaju izuzetno značajan potencijal u ostvarivanju uspješnosti poslovanja suvremenih poslovnih subjekata, a koji se očituje u boljoj povezanosti i otvorenosti prema klijentima, reklamiranju ciljanim skupinama, brendiranju, pronalaženju poslovnih partnera, razvijanju novih ideja, boljem rangiranje na tražilicama i dr. Sve prethodno navedeno u funkciji je ostvarivanja konkurentske prednosti suvremenih poslovnih subjekata. U ovom je radu obrađivana problematika...
Uloga izvoza vojne opreme i naoružavanje na ekonomski rast u Republici Hrvatskoj
Uloga izvoza vojne opreme i naoružavanje na ekonomski rast u Republici Hrvatskoj
Ivana Cvitković
Hrvatska vojna industrija, koju čini 20-ak stožernih proizvođača te stotine ostalih tvrtki koje isporučuju pojedine dijelove opreme, sve je značajniji izvoznik vojne opreme na globalnom tržištu. Hrvatska proizvodnja vojne opreme obiluje inovativnim proizvodima koji svoje mjesto pronalaze na mnogobrojnim svjetskim tržištima. Izvoz vojne opreme se u posljednjih deset godina povećao te je Hrvatska postala jedan od najvećih izvoznika vojne opreme u svijetu.
Upravljanje operativnim rizicima na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje operativnim rizicima na primjeru odabranog poduzeća
Anamarija Župan
Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina koja proizvodi dobra ili usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik radi ostvarenja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. Za pojam poduzetništva vezani su izrazi neizvjesnost i rizik. Svaki poduzetnički pothvat, posebno u tržišnom gospodarstvu, je pothvat u određenu neizvjesnost, koji krije opasnost od neželjenih posljedica u budućnosti za ono što se radi...
Upravljanje rizicima povezanim s ljudskim resursima na primjeru OPG-a Sremić
Upravljanje rizicima povezanim s ljudskim resursima na primjeru OPG-a Sremić
Valentino Sremić
Rizici se mogu opisati kao vjerojatnosti nastanka događaja koji će imati negativne posljedice na pojedince, organizaciju ili društvo u cjelini. Rizik se definira kao neizvjesnost određenih događaja koji mogu imati negativne posljedice za poduzeća. U ovom radu su posebno analizirani ljudski resursi i rizici povezani s upravljanjem ljudskim resursima u malom Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Sremić, koje se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda od aronije. Predložene su neke...

Pages