Paginacija

Financijski aspekti profesionalne sportske karijere na primjeru košarke
Financijski aspekti profesionalne sportske karijere na primjeru košarke
Ante Zelenika
Kada se govori o financijskim aspektima sportske profesionalne karijere na primjeru košarke, onda se često postavljaju pitanja kako upravljati financijama i što sve uspjeh jedne potencijalno obećavajuće karijere nosi sa sobom? Sve što se godinama uz rad i trud stvara može nestati zbog ozljede, loše sklopljenog ugovora ili nepromišljenih poslovnih odluka koje negativno utječu na karijeru. Košarkaši radi redovitog i napornog treniranja moraju obrazovanje u općem smislu, te...
Forenzično računovodstvo u funkciji sprječavanja zloupotrebe kreativnog računovodstva
Forenzično računovodstvo u funkciji sprječavanja zloupotrebe kreativnog računovodstva
Dijana Talajić Kljaić
Zloupotreba, manipulacija, prevara, lažiranje, korupcija, kriminal pojmovi su i radnje koji su oduvijek bili dijelovi kako životne, tako i poslovne svakodnevice, a saznanja o brojnim korporativnim skandalima, propastima poduzeća ili burzovnim mešetarenjima pokazuju da su i dalje aktualna tema u suvremenom poslovnom, gospodarskom i financijskom svijetu te ukazuju na veličinu problema i njegovu rasprostranjenost. Većina poslovnih prevara, poglavito onih na lažiranju financijskih...
Gerilski marketing u poslovanju malih poduzeća
Gerilski marketing u poslovanju malih poduzeća
Vesna Marić
Gerilski marketing je koncepcija marketinga koja koristi dobre ideje i drugačije metode oglašavanja umjesto velikog budžeta. On koristi tradicionalna sredstva oglašavanja na neobičan način i time postiže efekt iznenađenja i prepoznatljivosti. Njime se mogu postići veliki rezultati u malim poduzećima. Ciljevi istraživanja su ukazati na različite mogućnosti i koristi primjene strategije gerilskog marketinga u poslovanju malih poduzeća. U istraživanju su primijenjene...
Globalizacijski aspekti promatrani na odabranom poduzeću
Globalizacijski aspekti promatrani na odabranom poduzeću
Ante Maksan
Pojam globalizacija sve se češće spominje u suvremenoj politologiji, sociologiji i ekonomskim znanostima općenito. Globalizacija je proces integracije i interakcije upravljan od strane međunarodnih financijskih institucija, a značajno utječe na kulturu, okoliš, ekonomski razvoj i prosperitet, političke sustave te blagostanje ljudi u društvima i zajednicama u cijelome svijetu. Globalizacija se opisuje kao zamjena lokalnog nadzora globalnim, putem kojeg se državno-centrično...
Grad Zagreb kao turistička destinacija mladih
Grad Zagreb kao turistička destinacija mladih
Bruno Mrkša
Polazeći od stajališta da su putovanja mladih najrasprostranjenija sredstva međunarodne i regionalne razmjene koja potiču razvoj turizma sa stajališta novih kulturoloških i socioloških vrijednosti, tema rada fokusirana je na grad Zagreb kao turističke destinacije mladih. Nakon upoznavanja sa ciljevima istraživanja i definiranjem hipoteza, u drugom djelu rada ukazuje se važnost turizma u svijetu i Hrvatskoj kao i potrebu marketinške znanosti koja je fokusirana na određenu...
Granice učinkovitosti suvremenih oblika marketinga u novim medijima
Granice učinkovitosti suvremenih oblika marketinga u novim medijima
Dražen Briški
Predmet ovog rada je marketing u novim medijima. Iskustva iz prošlosti upućuju na postojanje granica u svakoj ekonomskoj aktivnosti, što vrijedi i za marketing, pa je stoga cilj rada, slijedeći razvoj marketinga u novim medijima, utvrditi povijesne granice na osnovi kojih se može predočiti značaj održivog rasta i razvoja i postojanje granica u novostvorenim uvjetima. Nedostatno razvijena metrika učinkovitosti marketinga u novim medijima onemogućava precizno definiranje novih...
Grupno financiranje (CROWDFUNDING)
Grupno financiranje (CROWDFUNDING)
Dorotea Novosel
U završnom radu bavila sam se pronalaskom rješenja načina financiranja Salezijanske osnovne škole (u daljnjem tekstu: Škola), čiji je osnivač Udruženje salezijanaca suradnika Mjesno središte Jarun (u daljnjem tekstu: Osnivač). Škola je privremeno smještena u pastoralnom prostoru župe Duha Svetoga na Jarunu koji je potrebno adaptirati, a jednom kada Škola dobije svoju trajnu lokaciju, bit će potrebna veća financijska ulaganja kako bi se taj prostor što bolje uredio i opremio....
Grupno financiranje na primjeru odabrane udruge
Grupno financiranje na primjeru odabrane udruge
Roberta Mesić
Završni rad predstavlja model grupnog financiranja i dokazuje važnost iznalaženja alternativnih načina financiranja projekata inicijativa građana i udruga, te obilazak birokratskog aparata i dugotrajno neučinkovitih trenutno raspoloživih financijskih mjera. U prvom dijelu rada, predstavljeni su modeli i vrste grupnog financiranja. Istraživanje je provedeno na primjeru Udruge „Bubamara“ Vinkovci, grupnog financiranja projekta „Buba Bar“ – projekta koji je putem grupnog...
Implementacija društveno odgovornog poslovanja na primjeru odbranog malog poduzeća
Implementacija društveno odgovornog poslovanja na primjeru odbranog malog poduzeća
Toni Maras
Društveno odgovorno poslovanje (DOP) predstavlja dobrovoljno integriranje brige o društvu i okolišu u poslovanje poduzeća i donošenje odluka. Dragovoljno je te, kao takvo, ne znači samo ispunjavanje zakonskih normi već i investiranje u ljudske kapitale, okoliš i odnose s dionicima. Zbog svoga utjecaja i raspoloživih resursa, prevladavajuće je mišljenje da DOP implementiraju i jednostavnije provode velika poduzeća. Međutim, sve je veći broj malih i srednjih poduzeća koja...
Inovacije kao ključni faktor i konkurentske prednosti poduzeća
Inovacije kao ključni faktor i konkurentske prednosti poduzeća
Alen Pavleković
Predmet istraživanja ovog rada su inovacije kao ključni faktor za stjecanje konkurentskih prednosti na tržištu. Razlog odabira teme leži u tome što je teorijski okvir inovacija izuzetno bogat i značajan. Cilj ovog završnog rada teorijski je i empirijski pristup fenomenu inovacija te pružanje glavnih smjernica menadžmentu organizacije, u konkretnom slučaju Zagrebačke pivovare, za efikasno i efektivno upravljanje inovacijama i predstavljanje ključnog značaja strateškog...
Interesi i stavovi mladih o pokretanju vlastitog poduzeća u Republici Hrvatskoj
Interesi i stavovi mladih o pokretanju vlastitog poduzeća u Republici Hrvatskoj
Tina Kelemin
Poduzetništvo je glavni pokretač svakog gospodarstva, a mladi su osobe na kojima svijet ostaje pa je upravo poduzetništvo mladih zanimljivo područje za svakodnevno proučavanje. Cilj rada je provesti istraživanje o stavovima i mišljenjima mladih osoba za poduzetništvo u Republici Hrvatskoj. Dobna skupina koja će se istraživati bit će mladi u razdoblju od 18. do 30. godine života. Dobivenim rezultatima želi se saznati koliko mladih već ima svoje poduzeće, koliko ih planira...
Interna poslovna komunikacija na primjeru odabranog poduzeća
Interna poslovna komunikacija na primjeru odabranog poduzeća
Tihana Rebrača
Interno komuniciranje u organizaciji važan je aspekt učinkovitog poslovanja. Dobra poslovna komunikacija djeluje kao krvotok u tvrtki i osigurava zdravu ravnoteţu u njihovom djelovanju. Svaka tvrtka razvija i ima svoj vlastiti komunikacijski stil profesionalno strukturiran prema okruženju u kojem djeluje. Da bi interna komunikacija bila uspješna, ona mora biti pravovremena, vjerodostojna, sažeta i razumljiva. Učinkovita interna komunikacija potrebna je na različitim razinama i u...

Paginacija