Pages

Organizacijska struktura poduzeća 3M
Organizacijska struktura poduzeća 3M
Matea Jurišić
Kao ekonomske kategorije, organiziranje, planiranje i organizacijske strukture vrlo su važne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Tržišni subjekt, odnosno poduzeće, ne može zamisliti poslovanje i opstanak na tržištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pravovremenom i kvalitetnom odabiru organizacijskog ustroja te sustavnom održavanju i unapređenju istog. Ciljevi istraživanja u radu podijeljeni su na opće i specifične. Opći cilj odnosi se na analizu relevantne...
Organizacijski coaching
Organizacijski coaching
Maja Pavoković
Cilj ovog rada je prikazati kako uvođenje coaching pristupa u upravljanje može imati blagotvoran utjecaj na cjelokupnu organizaciju. Coaching poboljšava organizacijsku učinkovitost i osobni razvoj zaposlenika. Dani su definicija i opis coachinga, prikazujući njegove brojne prednosti i primjene, različite vrste coachinga, neke modele coachinga, temeljne vještine potrebne coachu i dodatne informacije o profesiji i coachingu. Integracija coachinga u organizaciju rezultira učinkovitijim...
Osiguranje u transportu opasnih tvari u prijevozu cestovnim prometom
Osiguranje u transportu opasnih tvari u prijevozu cestovnim prometom
Iva Lovrić-Vukačić
U ovom radu opisani su uvjeti transporta opasnih tvari u cestovnom prometu. Kao i u svakom drugom obliku prometa i u cestovnom prometu izuzetno je važna sigurnost roba i ljudi. Kod prijevoza opasanih tvari posebno se pridaje važnost samoj sigurnosti transporta jer opasne tvari nerijetko predstavljaju zdravstvenu i ekološku opasnost za okoliš i ljude. Samim time prijevoznici opasnih tvari se prilikom prijevoza istih moraju osigurati od odgovornosti u slučaju nezgode kako ne bi snosili...
Perspektive poslovanja kampova u Republici Hrvatskoj
Perspektive poslovanja kampova u Republici Hrvatskoj
Mladen Žarković
Turistička se djelatnost znatno promijenila u proteklim desetljećima. Turist je postao skloniji očuvanoj prirodi i kulturnoj baštini koja seže kroz stoljeća povijesti. U skladu s time, u svjetskim razmjerima, došlo je do iznimne popularizacije kampova i turizma kampiranja. Brojke se potenciraju iz godine u godinu, a trend se prenio i na područje Republike Hrvatske. Republika Hrvatska ima unaprijed uređene elemente, od kojih se ističu čistoća mora, očuvanost plaža, ali i prirode...
Plan razvoja poduzeća Roko trgovina d.o.o.
Plan razvoja poduzeća Roko trgovina d.o.o.
Antonija Karamatić
Ovaj rad ukazuje na mogućnost razvoja poduzeća, odnosno pruža informacije o poduzeću i očekivanim promjenama financijskog položaja. Bazira se na prikaz poslovanja poduzeća „Roko Trgovina“ d.o.o. Kao rezultat ovoga rada dobiveni su vrijedni i kvalitetni podatci koji su iskoristivi u daljnjem poslovanju poduzeća. Dobivenim rezultatima poduzeće može ostvariti prednost poboljšanjem svoga asortimana i cjelokupnog poslovanja. Loša ekonomska i gospodarska situacija u Republici...
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Mihaela Dogančić
U ovom radu prikazano je planiranje marketinških aktivnosti na primjeru pružanja usluga zračnog prijevoza. Opisane su specifičnosti marketinških aktivnosti uslužnih poduzeća, marketinško planiranje te oblikovanje plana marketinških aktivnosti niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija. Kako bi se uspješno upravljalo funkcijama prodaje i marketinga, potrebno je na sustavan način utvrditi razne mogućnosti te izabrati jednu ili više njih i izraditi raspored i plan troškova za ono što...
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Mihaela Dogančić
U ovom radu prikazano je planiranje marketinških aktivnosti na primjeru pružanja usluga zračnog prijevoza. Opisane su specifičnosti marketinških aktivnosti uslužnih poduzeća, marketinško planiranje te oblikovanje plana marketinških aktivnosti niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija. Kako bi se uspješno upravljalo funkcijama prodaje i marketinga, potrebno je na sustavan način utvrditi razne mogućnosti te izabrati jednu ili više njih i izraditi raspored i plan troškova za ono što...
Porez na promet nekretnina
Porez na promet nekretnina
Gordana Bonić
Zakoni koji uređuju oporezivanje prometa nekretnina jesu Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Zakon o porezu na promet nekretnina. Zakon o porezu na dohodak uređuje oporezivanje dohotka po osnovi otuđenja nekretnina. U radu se objašnjava koji se od navedenih zakona primjenjuje u konkretnim slučajevima te koje se posebnosti javljaju pri oporezivanju prometa nekretnina. Posebna pažnja, prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, posvećena je oporezivanju pri kupnji/gradnji...
Poslovna komunikacija u međunarodnom okruženju
Poslovna komunikacija u međunarodnom okruženju
Marijana Šušak
Poslovna komunikacija bitno se razlikuje u međunarodnom poslovnom okruženju od one u tuzemnom poslovnom okruženju. Razlog tome je što se razlikuju kulture, običaji, bonton i drugi čimbenici koji direktno ili indirektno utječu na poslovno komuniciranje. U međunarodnom poslovnom okruženju važno je poznavati kulturu onoga s kime se komunicira jer nepoznavanje kulture poslovnih partnera može utjecati na ishod poslovne komunikacije. U ovom radu su prikazani neki običaji i kulturni...
Poslovni plan "APIS MELLIFERA CARNICA" d.o.o.
Poslovni plan "APIS MELLIFERA CARNICA" d.o.o.
Mia Vukušić Mikelić
Naša tvrtka „Apis Mellifera Carnica“ za početak poslovanja, kupila je 100 košnica s pčelama, ima osiguranu opremu i zemljište od 2.000 m² sa stambenim i poslovnim objektima, 10.000 m² oranica i pašnjaka te će imati dva zaposlena djelatnika. Dodatno ćemo kupiti još 500 m² zemljišta koje nije pripadalo nama, a dijelilo je naš posjed na dva dijela. Tvrtka će se baviti pčelarenjem, proizvodnjom i prodajom meda i drugih proizvoda. Med i proizvode od meda i pčelarenja...
Poslovni plan za glazbeni studio
Poslovni plan za glazbeni studio
Robert Blažević
Današnja napredna tehnologija je pružila mogućnost da bilo tko s računalom može početi raditi glazbu. Zbog te lake dostupnosti iz dana u dan se pojavljuje sve više glazbenika koji maštaju o idealnom glazbenom prostoru u kojem će prenijeti svoje glazbene ideje. Oni koji se i ozbiljnije počnu baviti glazbom znaju koliko inspiracija ima utjecaja na njihov rad i zbog toga na razne načine pokušavaju doći do nje. Za svoj diplomski rad odlučio sam se za izradu projekta otvaranja...
Poslovno pregovaranje i komuniciranje kao konkurentna prednost poduzeća
Poslovno pregovaranje i komuniciranje kao konkurentna prednost poduzeća
Matej Vidović
Prioritet svakog poslovnog čovjeka bi trebao biti ovladati komunikacijom sa svrhom uspješnosti poslovanja, pogotovo poslovima vezanim uz trgovinu i upravljanje, gdje komunikacija sa suradnicima i odnos s klijentima znače uspjeh ili neuspjeh. Uz poslovnu komunikaciju usko je povezan pojam poslovnog pregovaranja jer zbog učestalosti ovoga procesa, pregovaranje je sastavni dio posla koji daje vrijednost poduzeću, njegovim kupcima, te poslovnim partnerima. Poslovno komuniciranje u...

Pages