Pages

Pregled sustava potpore poslovanju i razvoju mikro, malog i srednjeg poduzetništva u RH i EU
Pregled sustava potpore poslovanju i razvoju mikro, malog i srednjeg poduzetništva u RH i EU
Monika Bobinac Filipčić
Današnje suvremeno poduzetništvo ima dominantan značaj u gospodarstvu i društvu te se često naziva poduzetničkom ekonomijom, tj. poduzetničkim društvom. Povijesno - razvojna kompleksnost poduzetništva i njegovo futurističko percipiranje inzistiraju na njegovoj sustavnosti organiziranja kroz poduzeća. U Hrvatskoj oko 99,8% poduzeća su projektirana kao mikro, mala i srednja poduzeća, što je obvezujuća argumentacija da se ovom pitanju pristupa kao prioritetnom fenomenu, budući...
Prijedlog poboljšanja procesa upravljanja dokumentacijom pristupom logičkog okvira na odabranom primjeru
Prijedlog poboljšanja procesa upravljanja dokumentacijom pristupom logičkog okvira na odabranom primjeru
Suzana Plavić
U ovom radu obrađeni su ekonomski aspekti e-poslovanja te prijedlog kako poboljšati proces upravljanja dokumentacijom. Na temelju analize problema i predloženog poboljšanja procesa utvrđeno je da proces upravljanja dokumentacijom može pridonijeti povećanju kvalitete usluge i zadovoljstvu internih korisnika. Bespapirno poslovanje smanjuje troškove i povećava učinkovitost. Ured bez papira trebao bi biti vizija mnogih tvrtki koje žele postići visoku kvalitetu te pritom biti i...
Primjena forenzičkog računovodstva u malim i srednjim poduzećima
Primjena forenzičkog računovodstva u malim i srednjim poduzećima
Ana Nikolić
Prijevare su stare koliko i čovječanstvo i na njih nailazimo posvuda. Nema poduzeća koje se ne suočava s rizikom prijevare. Računovodstveni zakoni i propisi dozvolili su fleksibilnost u sastavljanju financijskih izvještaja, tzv. kreativno računovodstvo koje je podložno počinjenju prijevara namjernim iskazivanjem iskrivljene slike poslovanja. Prijevare, pronevjere i korupcije djelokrug su forenzičkog računovodstva. Forenzički računovođe istražuju i analiziraju s ciljem...
Primjena pozitivne psihologije na upravljanje profesionalnom vatrogasnom postrojbom
Primjena pozitivne psihologije na upravljanje profesionalnom vatrogasnom postrojbom
Ranko Kiseljak
Tema je ovoga rada pozitivna psihologija s težištem na posao. Rad se ne bavi više tehničkim ekonomskim pitanjima uređenja radnih mjesta i odnosa među ljudima u tvrtkama, već stavlja težište na unutarnji svijet pojedinca i pozitivnu psihologiju. Zbog dubljega razumijevanja teme u radu se obrađuju sreća, novac i promjene kao zasebni fenomeni. Za dublje razumijevanje same pozitivne psihologije rad ukratko dotiče samu psihologiju kao znanost kroz njezinu prošlost i sadašnjost. Rad...
Primjena principa održivog razvoja i ekološke svijesti
Primjena principa održivog razvoja i ekološke svijesti
Ana Kvesić
Održivi razvoj pojam je s kojim se sve češće susrećemo u svakodnevnom životu, a predstavlja zadovoljenje sadašnjih potreba ljudi tako da se budućim naraštajima ne oduzme mogućnost zadovoljenje njihovih potreba. Slično tome Gro Harlem Brundtland 1987. godine u izvješću Naša zajednička budućnost definirao je održivi razvoj: “Čovječanstvo je sposobno provoditi razvoj tako da zadovolji svoje današnje potrebe, a da ne kompromitira sposobnost budućih generacija da zadovolje...
Primjena uravnotežene tablice rezultata u poslovanju odabranog poduzeća
Primjena uravnotežene tablice rezultata u poslovanju odabranog poduzeća
Vedran Buterin
Uvodni dio započinje navođenjem znanstvenog problema i pregledom literature vezano uz problem istraživanja. Osim teoretskog dijela u kojem se objašnjava naziv imena Balanced Scorecard, navode se problemi kod provedbe Balanced Scorecard, iznosi se jednostavni plan komunikacije za projekt, ukazuje se na to što su misija, vrijednosti, vizija i strategija, govori se o strateškim mapama, o postavljanju ciljeva i određivanju prioriteta među strateškim inicijativama, razjašnjava se...
Procjena korištenja mogućnosti financiranja razvoja poduzetništva kroz EU fondove
Procjena korištenja mogućnosti financiranja razvoja poduzetništva kroz EU fondove
Luka Čumbrek
Ovaj završni rad pod nazivom Procjena korištenja mogućnosti financiranja razvoja poduzetništva kroz EU fondove. Predmet istraživanja u ovom završnom radu jest definirati i objasniti funkciju Europskih fondova u Republici Hrvatskoj na razvoju poduzetništva. Svrha ovog završnog rada je prikazati značaj mogućnosti korištenja financijskih sredstava Europskih fondova za razvoj Republike Hrvatske. Za pripremu projektnih ideja važno je imati definiran i ekonomski izbalansiran plan...
Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Jasmina Palada
Ovim radom pojašnjava se način na koji zajedno funkcioniraju prodaja ključnim kupcima i duhanska industrija. Što se tiče prodaje ključnim kupcima ovaj rad govori kako doći do pozitivne poslovne suradnje s ključnim kupcem. Način na koji ovaj rad opisuje prodajne situacije je gotovo idealan, prodavač na savršen i najbolji mogući način prezentira proizvod koji njegova kompanija prodaje. U radu se navodi kako je bitno da se prodavač prije prezentacije detaljno pripremi, ukloni sve...
Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Ante Palada
Ovim radom pojašnjava se način na koji zajedno funkcioniraju prodaja ključnim kupcima i duhanska industrija. Što se tiče prodaje ključnim kupcima ovaj rad govori kako doći do pozitivne poslovne suradnje s ključnim kupcem. Način na koji ovaj rad opisuje prodajne situacije je gotovo idealan, prodavač na savršen i najbolji mogući način prezentira proizvod koji njegova kompanija prodaje. U radu se navodi kako je bitno da se prodavač prije prezentacije detaljno pripremi, ukloni sve...
Projekcija proizvoda zadruge Modro zelene
Projekcija proizvoda zadruge Modro zelene
Ante Vukušić
Projekcija novog proizvoda koje bi zadovoljilo sve zahtjevnije potrebe suvremenih potrošača zahtijeva novi pristup koncepta i razvoja novog proizvoda ili barem stvaranja dodane vrijednosti već postojećem proizvodu. Upravo bi zadruge trebale biti rješenje u organizaciji i koncentraciji proizvodnje, kao i poticanju inovativnog pristupa iskorištavanja biološkog potencijala biljnih vrsta priobalne regije RH, razvijanju proizvoda s dodanom vrijednošću, novih i funkcionalnih proizvoda,...
Projekti zdravstvenog turizma u funkciji razvoja turizma na području Kvarnera
Projekti zdravstvenog turizma u funkciji razvoja turizma na području Kvarnera
Nikolina Tomić
Zdravstveni turizam kao specifični oblik turizma koji obuhvaća tri temeljna oblika koji se pretežno temelji na motivaciji putovanja za poboljšanje zdravlja, radi prevencije ili odmaranja, kao i liječenja ili rehabilitacije uz multidisciplinarni tim, pa se često koriste prirodni resursi nekog područja. Projekti zdravstvenog turizma su naročito atraktivni za investiranje, ali postavlja se temeljno pitanje za donosioce odluka za investiranje, a to je ekonomska opravdanost ulaganja u...
Prošlost i sutrašnjica kune
Prošlost i sutrašnjica kune
Marin Matić
Osnovna kategorija nacionalne ekonomije, pa tako i svjetske je - novac. Novac je osnovno sredstvo pri razmjeni robe i usluga, a realni je pokazatelj važnosti i dinamičnosti nekog tržišta. Devizni tečaj je cijena jedne jedinice strane valute izražena brojem jedinica domaće valute. On pokazuje koliko je jedinica domaće valute potrebno platiti za jednu jedinicu strane valute. Promjene deviznog tečaja utječu na cijene uvoza, na rentabilnost uvoza, na rentabilnost proizvodnje uvoznih...

Pages