Pages

Mogućnosti korištenja inbound marketinga u odnosu na razvoj digitalnih medija
Mogućnosti korištenja inbound marketinga u odnosu na razvoj digitalnih medija
Branka Šprlje
Inbound marketing postojao je od postojanja marketinga ili od početka prodaje, kada je čovjek, u pokušaju da uvjeri osobu od koje želi nešto dobiti zauzvrat, za svoju uslugu ili proizvod, imovinu koju želi prodati, pridobio kupca ispričavši mu priču. Pričom je pridobio interes, stvorio kod kupca osjećaj ugode, ponudio mu sadržaj koji ide uz proizvod, stvorio odnos kojim će zadržati kupca. Stvara se trajan osjećaj uzajamnog povjerenja, kupac se vraća ne samo po proizvod već i...
Motivacija i nagrađivanje zaposlenika na temelju odabranog poduzeća
Motivacija i nagrađivanje zaposlenika na temelju odabranog poduzeća
Jasmina Mrvoljak
Ljudi stvaraju poslovne procese i kao takvi su vrlo važan i ključan čimbenik unutar svake poslovne organizacije. U uvjetima u kojima organizacija pokušava zauzeti ili održati vodeću poziciju unutar tržišta na kojem djeluje, često se zaboravlja na ljude i njihove potrebe. Temeljni istraživački problem ovog završnog rada je nepostojanje sustava nagrađivanja i motiviranja unutar poduzeća Vipnet d.o.o. Stoga je glavni cilj istraživanja pronaći načine kako najlakše, najbolje i...
Motivacija za ostvarenje rezultata i unapređenje kvalitete rada hrvatskog sporta na primjeru Hrvatskog kuglačkog saveza
Motivacija za ostvarenje rezultata i unapređenje kvalitete rada hrvatskog sporta na primjeru Hrvatskog kuglačkog saveza
Ljiljana Lešić
Predmet ovoga rada je istraživanje kuglačkog sporta, osobito elemenata koji utječu na moti-vaciju za postizanje vrhunskih rezultata, povećanje kvalitete rada, održivost vrhunskih rezultata, kao i razvijanje strategija za uključivanje što većeg broja sudionika, osobito onih mlađih. Ciljevi rada su pokazati na koji su način sudionici kuglačkog sporta motivirani za kuglanje, što žele postići, jesu li zadovoljni izborom kuglanja kao sporta kojim se bave, koliko im u tome pomažu...
Motivacija, uloga i zadovoljstvo prodajnih predstavnika Zagrebačke pivovare
Motivacija, uloga i zadovoljstvo prodajnih predstavnika Zagrebačke pivovare
Marko Sokolić
Predmet istraživanja rada leži u motivaciji jer je motivacija osnovni pokretač djelovanja prodajnih predstavnika i najvažniji činitelj uspješnosti poslovanja poduzeća. Većina zaposlenika prilagođava svoje radno ponašanje načinima ponašanja i rezultatima koji se bolje plaćaju te promatraju plaću kao najvažniju komponentu motivacijske kompenzacije. Ipak, prodajnim predstavnicima plaća nije dovoljna motivacija za kvalitetniji rad. Uz motivacijske faktore, poput visine plaće i...
Motiviranje zaposlenika kao faktor upravljanja ljudskim potencijalima
Motiviranje zaposlenika kao faktor upravljanja ljudskim potencijalima
Vlatka Kuzele
Svrha rada je prikazivanje teorijskog dijela motivacije i teorija motivacije koje se mogu primijeniti na upravljanje ljudskim potencijalima temeljem kojeg je provedeno istraživanje sustava motiviranja i motivacijskih faktora zaposlenika. Rad je dokazao da je upravljanje ljudskim potencijalima ključ razvoja i uspješnosti svakog poduzeća, a motiviranje zaposlenika nužnost od koje će koristi imati i radnik i poduzeće. Kroz prikaz najčešćih motivacijskih tehnika koje se primjenjuju...
Nasilje na radnom mjestu u korelaciji sa otežanim upravljanjem ljudskim resursima u turističkom sektoru
Nasilje na radnom mjestu u korelaciji sa otežanim upravljanjem ljudskim resursima u turističkom sektoru
Lea Prevendar
Nasilje na radnom mjestu je izvor i posljedica stresa te izaziva izrazito teške posljedice na pojedinca i zbog toga se ne smije zanemarivati. Ono predstavlja ozbiljan problem, pogotovo u turističkom sektoru koji je vrlo značajan za Republiku Hrvatsku. Nasilje utječe prvenstveno na psihičko i fizičko zdravlje radnika, ali također i na njihovu produktivnost. Upravljanje ljudskim resursima je u tom slučaju vrlo otežano i predstavlja značajan izazov zato što se ne pojavljuje prema...
Neverbalna komunikacija u pregovaranju
Neverbalna komunikacija u pregovaranju
Mara Kovač
Poslovne komunikacije su veoma važan segment u svakodnevnom poslovanju. Bez komunikacije, tvrtke ne bi mogle poslovati. Direktori, voditelji i ostali radnici moraju komunicirati kako bi svojim idejama i sposobnostima mogli tvrtku voditi prema profitu. Komuniciranje je također važno u pregovaranju. Način na koji partneri, dobavljači ili kupci stječu utjecaj druge strane veoma je važan čimbenik kako bi se pregovori uspješno zaključili. Kod pregovaranja nije važna samo verbalna...
Neverbalna komunikacija u prodaji
Neverbalna komunikacija u prodaji
Mia Perši
Neverbalna komunikacija je način kojim ljudi komuniciraju bez riječi, bilo namjerno ili nenamjerno. Neverbalno ponašanje se koristi za: izražavanje emocija, pokazivanje stavova, odražavanje osobina ličnosti i poticanje ili mijenjanje verbalne komunikacije. Čak i odjeća, frizura i stil služe za predstavljanje i pokazuju kako se osoba percipira i kako bi voljela da ju i drugi vide. Način na koji osoba stoji ili sjedi također može biti vrlo jasan pokazatelj onog što osjeća. Zbog...
OPG Mago
OPG Mago
Branko Viktor
U ovom radu predstavit ću poslovni plan OPG-a MAGO za proizvodnju i preradu magarećeg mlijeka. Magareće mlijeko je nedovoljno zastupljeno na tržištu te za istim postoji potražnja. Osim činjenice da bi OPG MAGO bio jedini proizvođač magarećeg mlijeka u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske, glavna prednost ovoga proizvoda su njegova ljekovita svojstva te mogućnost prerade u razne kozmetičke i ljekovite kreme i pripravke, te npr. mogućnost da se koristi kao dodatak u...
Oblici financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Oblici financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Valentino Sfiligoj Lach
Malo i srednje poduzetništvo ima veliku važnost za gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta, jer obuhvaća najveći broj poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu i ima značajan udio u zaposlenosti, ukupnom prihodu i izvozu. Jedan od glavnih problema s kojima se suočavaju mali i srednji poduzetnici odnosi se na nedostatak financijskih sredstava za pokretanje i širenje njihovog poslovanja. Predmet rada je opis oblika financiranja malog i srednjeg poduzetništva u RH. Cilj rada...
Oglašavanje u medijima
Oglašavanje u medijima
Devčić Ana
Kultura današnjeg svijeta je uvelike oblikovana utjecajem medija, preko kojih se ljudi informiraju o svemu što ih danas zanima. Mediji su sveprisutni, i svojim djelovanjem utječu na način života danas. U današnjem marketinškom globalnom okruženju čovjek je bombardiran oglasima na svakodnevnoj bazi konzumacijom bilo kojeg medija. Znanost koja je usko povezana s medijima i oglašavanjem je marketing. Upravljanje marketingom može se shvatiti kao znanost i umijeće odabiranja ciljanih...
Organizacija mrežnog marketinga na proizvodima Amway
Organizacija mrežnog marketinga na proizvodima Amway
Igor Lukić
Cilj završnog rada je ukazati na mogućnosti samozapošljavanja u okviru mrežnog marketinga pogotovo u uvijetima visoke nezaposlenosti, kao jednog od velikih problema, hrvatskog gospodarstva. Poduzetništvo ima veliku ulogu u gospodarstvu odreĊene zemlje jer stvara radna mjesta, potiĉe konkurenciju i unapreĊuje zajednicu. Upravo je zato vaţno poticati diskusiju o poduzetništvu i podizati svijest o istome kako bi se ljude ohrabrilo za otvaranje vlastitog poduzeća. Najĉešće...

Pages