Pages

OPG Mago
OPG Mago
Branko Viktor
U ovom radu predstavit ću poslovni plan OPG-a MAGO za proizvodnju i preradu magarećeg mlijeka. Magareće mlijeko je nedovoljno zastupljeno na tržištu te za istim postoji potražnja. Osim činjenice da bi OPG MAGO bio jedini proizvođač magarećeg mlijeka u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske, glavna prednost ovoga proizvoda su njegova ljekovita svojstva te mogućnost prerade u razne kozmetičke i ljekovite kreme i pripravke, te npr. mogućnost da se koristi kao dodatak u...
Oblici financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Oblici financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Valentino Sfiligoj Lach
Malo i srednje poduzetništvo ima veliku važnost za gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta, jer obuhvaća najveći broj poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu i ima značajan udio u zaposlenosti, ukupnom prihodu i izvozu. Jedan od glavnih problema s kojima se suočavaju mali i srednji poduzetnici odnosi se na nedostatak financijskih sredstava za pokretanje i širenje njihovog poslovanja. Predmet rada je opis oblika financiranja malog i srednjeg poduzetništva u RH. Cilj rada...
Oglašavanje u medijima
Oglašavanje u medijima
Devčić Ana
Kultura današnjeg svijeta je uvelike oblikovana utjecajem medija, preko kojih se ljudi informiraju o svemu što ih danas zanima. Mediji su sveprisutni, i svojim djelovanjem utječu na način života danas. U današnjem marketinškom globalnom okruženju čovjek je bombardiran oglasima na svakodnevnoj bazi konzumacijom bilo kojeg medija. Znanost koja je usko povezana s medijima i oglašavanjem je marketing. Upravljanje marketingom može se shvatiti kao znanost i umijeće odabiranja ciljanih...
Organizacija mrežnog marketinga na proizvodima Amway
Organizacija mrežnog marketinga na proizvodima Amway
Igor Lukić
Cilj završnog rada je ukazati na mogućnosti samozapošljavanja u okviru mrežnog marketinga pogotovo u uvijetima visoke nezaposlenosti, kao jednog od velikih problema, hrvatskog gospodarstva. Poduzetništvo ima veliku ulogu u gospodarstvu odreĊene zemlje jer stvara radna mjesta, potiĉe konkurenciju i unapreĊuje zajednicu. Upravo je zato vaţno poticati diskusiju o poduzetništvu i podizati svijest o istome kako bi se ljude ohrabrilo za otvaranje vlastitog poduzeća. Najĉešće...
Organizacijska struktura poduzeća 3M
Organizacijska struktura poduzeća 3M
Matea Jurišić
Kao ekonomske kategorije, organiziranje, planiranje i organizacijske strukture vrlo su važne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Tržišni subjekt, odnosno poduzeće, ne može zamisliti poslovanje i opstanak na tržištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pravovremenom i kvalitetnom odabiru organizacijskog ustroja te sustavnom održavanju i unapređenju istog. Ciljevi istraživanja u radu podijeljeni su na opće i specifične. Opći cilj odnosi se na analizu relevantne...
Organizacijski coaching
Organizacijski coaching
Maja Pavoković
Cilj ovog rada je prikazati kako uvođenje coaching pristupa u upravljanje može imati blagotvoran utjecaj na cjelokupnu organizaciju. Coaching poboljšava organizacijsku učinkovitost i osobni razvoj zaposlenika. Dani su definicija i opis coachinga, prikazujući njegove brojne prednosti i primjene, različite vrste coachinga, neke modele coachinga, temeljne vještine potrebne coachu i dodatne informacije o profesiji i coachingu. Integracija coachinga u organizaciju rezultira učinkovitijim...
Osiguranje u transportu opasnih tvari u prijevozu cestovnim prometom
Osiguranje u transportu opasnih tvari u prijevozu cestovnim prometom
Iva Lovrić-Vukačić
U ovom radu opisani su uvjeti transporta opasnih tvari u cestovnom prometu. Kao i u svakom drugom obliku prometa i u cestovnom prometu izuzetno je važna sigurnost roba i ljudi. Kod prijevoza opasanih tvari posebno se pridaje važnost samoj sigurnosti transporta jer opasne tvari nerijetko predstavljaju zdravstvenu i ekološku opasnost za okoliš i ljude. Samim time prijevoznici opasnih tvari se prilikom prijevoza istih moraju osigurati od odgovornosti u slučaju nezgode kako ne bi snosili...
Plan razvoja poduzeća Roko trgovina d.o.o.
Plan razvoja poduzeća Roko trgovina d.o.o.
Antonija Karamatić
Ovaj rad ukazuje na mogućnost razvoja poduzeća, odnosno pruža informacije o poduzeću i očekivanim promjenama financijskog položaja. Bazira se na prikaz poslovanja poduzeća „Roko Trgovina“ d.o.o. Kao rezultat ovoga rada dobiveni su vrijedni i kvalitetni podatci koji su iskoristivi u daljnjem poslovanju poduzeća. Dobivenim rezultatima poduzeće može ostvariti prednost poboljšanjem svoga asortimana i cjelokupnog poslovanja. Loša ekonomska i gospodarska situacija u Republici...
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Mihaela Dogančić
U ovom radu prikazano je planiranje marketinških aktivnosti na primjeru pružanja usluga zračnog prijevoza. Opisane su specifičnosti marketinških aktivnosti uslužnih poduzeća, marketinško planiranje te oblikovanje plana marketinških aktivnosti niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija. Kako bi se uspješno upravljalo funkcijama prodaje i marketinga, potrebno je na sustavan način utvrditi razne mogućnosti te izabrati jednu ili više njih i izraditi raspored i plan troškova za ono što...
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Mihaela Dogančić
U ovom radu prikazano je planiranje marketinških aktivnosti na primjeru pružanja usluga zračnog prijevoza. Opisane su specifičnosti marketinških aktivnosti uslužnih poduzeća, marketinško planiranje te oblikovanje plana marketinških aktivnosti niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija. Kako bi se uspješno upravljalo funkcijama prodaje i marketinga, potrebno je na sustavan način utvrditi razne mogućnosti te izabrati jednu ili više njih i izraditi raspored i plan troškova za ono što...
Porez na promet nekretnina
Porez na promet nekretnina
Gordana Bonić
Zakoni koji uređuju oporezivanje prometa nekretnina jesu Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Zakon o porezu na promet nekretnina. Zakon o porezu na dohodak uređuje oporezivanje dohotka po osnovi otuđenja nekretnina. U radu se objašnjava koji se od navedenih zakona primjenjuje u konkretnim slučajevima te koje se posebnosti javljaju pri oporezivanju prometa nekretnina. Posebna pažnja, prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, posvećena je oporezivanju pri kupnji/gradnji...
Poslovna komunikacija u međunarodnom okruženju
Poslovna komunikacija u međunarodnom okruženju
Marijana Šušak
Poslovna komunikacija bitno se razlikuje u međunarodnom poslovnom okruženju od one u tuzemnom poslovnom okruženju. Razlog tome je što se razlikuju kulture, običaji, bonton i drugi čimbenici koji direktno ili indirektno utječu na poslovno komuniciranje. U međunarodnom poslovnom okruženju važno je poznavati kulturu onoga s kime se komunicira jer nepoznavanje kulture poslovnih partnera može utjecati na ishod poslovne komunikacije. U ovom radu su prikazani neki običaji i kulturni...

Pages