Paginacija

Analiza životnog ciklusa poduzeća na primjeru odabranog poduzeća
Analiza životnog ciklusa poduzeća na primjeru odabranog poduzeća
Vlatka Tomasović
Svrha ovoga rada je na primjeru stvarnog poduzeća, poduzeća Centar Kaptol, prikazati i analizirati životni vijek organizacije. Prilikom izrade rada korištena je metoda - studija slučaja ili Case-Study Method. To je kvalitativna metoda kojom se proučava neki slučaj i nastoje se zabilježiti obuhvatne informacije o nekoj pojavi, u ovom slučaju poduzeća. Kroz slučaj Centra Kaptol može se jasno vidjeti rast, razvoj, stagnacija pa i opadanje kao ciklus u životnom vijeku organizacije....
Analiza životnog ciklusa projekta otvaranja novog TPJ Vinkoprom u Osijeku
Analiza životnog ciklusa projekta otvaranja novog TPJ Vinkoprom u Osijeku
Ivan Jeličić
Projekt je određeno nastojanje stvaranja novog proizvoda ili usluge. Projektni menadžment ili upravljanje projektom grane su ekonomije zadužene za praćenje i kontrolu izvedbe projekta. Životni ciklus projekta predstavlja faze kojima se projekt razvija od početka do kraja. Ono što podrobnije kontrolira projekt jest plan upravljanja projektom. Kao i svaki drugi projekt, projekt otvaranja nove TPJ Vinkoprom u Osijeku ima svoj životni ciklus od triju faza: inicijacije, implementiranja i...
Analiza životnog osiguranja na području Republike Hrvatske
Analiza životnog osiguranja na području Republike Hrvatske
Filip Tomić
Osiguranje je ekonomska djelatnost kojom se prikupljaju novčana sredstva radi zaštite osoba i stvari od štetnih posljedica izvanrednih događaja. Može se podijeliti na neživotna i životna osiguranja. Životna osiguranja imaju više prednosti u odnosu na neživotna osiguranja, a to su fiksna premija, štedna komponenta te činjenica da se naknada uvijek isplaćuje.Tržište životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj sve se više razvija. Krajem 2015. godine poslovalo je sedam...
Bankarski sektor u Republici Hrvatskoj
Bankarski sektor u Republici Hrvatskoj
Ana Muše
Tema ovog završnog rada je bankarski sektor u Republici Hrvatskoj. U prvom dijelu rada govori se općenito o bankama, njihovim poslovima, strukturi i suvremenim trendovima, a u drugom dijelu rada bit će riječi o zakonskim okvirima poslovanja banaka, analizi tržišta banaka u Republici Hrvatskoj, strukturi računa dobiti i gubitka banaka te profitabilnosti samih banaka. Na novčanom tržištu poslovne banke prikupljaju slobodna novčana sredstva ročnosti do godine dana i pozajmljuju ih...
Bruto domaći proizvod Republike Hrvatske
Bruto domaći proizvod Republike Hrvatske
Valentina Lukić
Tema ovog rada je bruto domaći proizvod Republike Hrvatske, odnosno glavni cilj rada je bio je utvrditi postoji li rast BDP-a Republike Hrvatske, te ukoliko postoji je li on stabilan. Poseban osvrt napravljen je na usporedbi BDP-a Hrvatske s drugim zemljama EU, kao i s bivšim članicama nekadašnje Jugoslavije. Koristeći dostupne relevantne domaće i strane literature, prvenstveno knjige i znanstvene članke, ali i on-line podatke iz internetskih izvora, definirana je i pobliže...
Digitalizacija javne uprave u Republici Hrvatskoj
Digitalizacija javne uprave u Republici Hrvatskoj
Filip Rajić
Javna uprava je strateški gledano jedno od najvažnijih područja funkcioniranja svake države pa tako i Republike Hrvatske. Modernizacija te poboljšanje pružanja javnih usluga moraju biti imperativ ukoliko neka država želi ispuniti društvenu ambiciju postanka društva znanja. Informacijska i komunikacijska tehnologija danas napreduju brže nego ikada u povijesti čovječanstva i imaju vodeću ulogu u transformaciji načina života cjelokupnog stanovništva. Ovo istraživanje ima za...
Digitalizacija poslovanja i inovativni digitalni poslovni modeli na primjeru odabranih poduzeća
Digitalizacija poslovanja i inovativni digitalni poslovni modeli na primjeru odabranih poduzeća
Tomislav Čilić
Digitalne i informacijske tehnologije danas su jedan od najbitnijih resursa za poslovanje nekog poduzeća. Bilo da je riječ o primjeni raznih tehnologija u svrhe marketinga, proizvodnje ili nabave, one su neophodne za prosperitet kako uhodanih tako i novonastalih poduzeća. Sama implementacija tehnologija nije dovoljna, već je potrebno i njihovo pravilno razumijevanje u smislu na koji način, u kojem vremenskom periodu i u kojem opsegu ih treba uvesti u poslovanje. Cilj ovoga rada bit će...
Digitalna transformacija poslovanja i primjena informacijskih tehnologija u poslovanju na primjeru odabranih poduzeća
Digitalna transformacija poslovanja i primjena informacijskih tehnologija u poslovanju na primjeru odabranih poduzeća
Tomislav Čilić
Informacijske tehnologije danas su postale jedan od ključnih i neophodnih komponenata svakog gospodarstva, gdje je moderna tehnologija dio svakog aspekta gospodarstva pa tako i poslovanja, bilo to malih, srednjih ili velikih poduzeća. Kvalitetno razumijevanje i primjena informacijskih tehnologija nužna je za opstanak poduzeća, te može uvelike pridonijeti unapređenju poslovanja. Kroz primjenu modernih informacijskih tehnologija u poslovanju, poduzeće se digitalno transformira. Cilj...
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje kao čimbenik socijalne sigurnosti
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje kao čimbenik socijalne sigurnosti
Dijana Franić
U današnje vrijeme, gotovo je nemoguće zamisliti socijalnu sigurnost bez sustava mirovinskog osiguranja. Mirovinsko osiguranje je zasigurno jedan od najznačajnijih činitelja socijalne sigurnosti, koji doprinosi jačanju socijalne kohezije, solidarnosti u društvu i standardu građana po prelasku iz radnog u mirovinski vijek. Kao takav, on je temelj sigurnosti građana i stabilnog funkcioniranja svake moderne socijalne države. Neke od osnovnih funkcija mirovinskog osiguranja jesu:...
Društveno odgovorno poslovanje i poslovna etika kao preduvjet uspješnog poslovanja
Društveno odgovorno poslovanje i poslovna etika kao preduvjet uspješnog poslovanja
Alen Bilandžija
Europska unija očekuje od svih članica uvođenje standarda u skladu poslovanja s dugoročnimodrživim razvojem. Primjena društvenog odgovornog poslovanja sve je popularnija i postala je praksa u razvijenom svijetu, prvenstveno jer se pokazalo kako od ove prakse koristi imaju svi uključeni. S toga je 2005. godina proglašena Europskom godinom društvene odgovornosti. U Europi i svijetu raste broj kompanija koje svoju strategiju društvene odgovornosti promoviraju kao odgovor na različite...
Društveno odgovorno poslovanje kao element poslovne strategije
Društveno odgovorno poslovanje kao element poslovne strategije
Marko Vuković
Cilj ovog rada je prikazati rastuću potrebu za integracijom društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju poduzeća i nabrojati pozitivne implikacije takvog postupka. U radu će biti opisani teorijski okviri društveno odgovornog poslovanja i povijest samog koncepta te teorijski okvir poslovne strategije i strateškog menadžmenta. Navest će se priznati modeli DOP standarada koji predstavljaju prvi korak u kretanju od teorije prema praktičnoj primjeni, kao i potencijalni dobitci...
Društveno odgovorno poslovanje kao pretpostavka konkurentske prednosti na primjeru odabranog poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje kao pretpostavka konkurentske prednosti na primjeru odabranog poduzeća
Marina Mijatović
U suvremeno doba društveno odgovorno poslovanje postaje imperativ u poslovanju poduzeća kao posljedica nepredvidivog tržišta i stalnih promjena. Koncept društveno odgovornog poslovanja obuhvaća društvenu odgovornost organizacije ili poduzeća te njihov utjecaj na društvo i ulogu gospodarstva u održivome razvoju. Ukratko radi se o moralnom djelovanju unutar poduzeća i prema okolini poduzeća. Obzirom da društveno odgovorno poslovanje sve više utječe na konkurentnost poslovanja to...

Paginacija