Pages

Društveno odgovorno poslovanje kao pretpostavka konkurentske prednosti na primjeru odabranog poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje kao pretpostavka konkurentske prednosti na primjeru odabranog poduzeća
Marina Mijatović
U suvremeno doba društveno odgovorno poslovanje postaje imperativ u poslovanju poduzeća kao posljedica nepredvidivog tržišta i stalnih promjena. Koncept društveno odgovornog poslovanja obuhvaća društvenu odgovornost organizacije ili poduzeća te njihov utjecaj na društvo i ulogu gospodarstva u održivome razvoju. Ukratko radi se o moralnom djelovanju unutar poduzeća i prema okolini poduzeća. Obzirom da društveno odgovorno poslovanje sve više utječe na konkurentnost poslovanja to...
Društveno odgovorno poslovanje u financijskim javnim poduzećima Republike Hrvatske
Društveno odgovorno poslovanje u financijskim javnim poduzećima Republike Hrvatske
Marko Relotić
Društvena odgovornost predstavlja pojam koji se u novije vrijeme ističe i popularizira. Društvena odgovornost poduzeća odnosi se na politike i programe poduzeća koja pozornost daju na etičan i društveno odgovoran način poslovanja. Cilj je društvene odgovornosti stoga očuvanje profitabilnosti te istodobno omogućavanje stvaranja visokih standarda života za interesno – utjecajne skupine kako izvan tako i unutar poduzeća. Društveno odgovorno poslovanje stoga predstavlja određenu...
Društveno odgovorno poslovanje u trgovačkim društvima
Društveno odgovorno poslovanje u trgovačkim društvima
Katarina Markt
Društveno odgovorno poslovanje postaje sve važniji čimbenik dugoročnog uspjeha trgovačkih društava te značajan element u postizanju konkurentnosti i boljih poslovnih rezultata. Samim time raste broj trgovačkih društava koja promoviraju i provode inicijative i aktivnosti društvene odgovornosti kroz brojna područja djelovanja odnosno odnose koje ostvaruje na tržištu. Time društvena odgovornost postaje koncept koji koristi društvu u cjelini. U ovom radu prikazan je opći pojam...
EU fondovi kao mogućnost financiranja projekata civilnog društva i privatnog sektora
EU fondovi kao mogućnost financiranja projekata civilnog društva i privatnog sektora
Antonela Tandara
EU fondovi su sredstva iz proračuna Europske unije koja pružaju brojne mogućnosti u razvoju gospodarstva. Postoje mnoge vrste EU fondova i većina njih je u ovom radu objašnjena. Rad se temelji na raščlambi načina (su)finaciranja udruga i civilnih društava iz EU fondova. Udruge su oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba koje teže zaštititi neke zajedničke vrijednosti, kulturu, interese i ciljeve. U Republici Hrvatskoj broj udruga konstantno...
Ekonomski aspekti privatizacije municipalnih usluga
Ekonomski aspekti privatizacije municipalnih usluga
Damir Žgela
Ovaj rad obrađuje ekonomske aspekte privatizacije javnih i komunalnih usluga, odnosno onih usluga koje uobičajeno pružaju municipalne jedinice poput gradova i naselja. Temeljem provedenog istraživanja, utvrđeno je da proces privatizacije komunalnih usluga nije pridonio povećanju kvalitete usluge, zadovoljstvu korisnika kao ni smanjenju cijene usluge, već naprotiv. Ovakvi učinci privatizacije kao rezultat imali su pojavu suprotnoga procesa koji se naziva rekomunalizacija.
Etičnost u poslovanju i društveno odgovorno ponašanje na primjeru tvrtke Robert Bosch d.o.o. u Hrvatskoj
Etičnost u poslovanju i društveno odgovorno ponašanje na primjeru tvrtke Robert Bosch d.o.o. u Hrvatskoj
Ivana Pačić
U radu će se razmatrati ključni aspekt poslovne etike koja je u današnjem globalnom svijetu postala nezamjenjiv dio poslovne prakse i preduvjet ostvarenja uspješnosti poslovanja ne samo u kratkom, već i dugom roku. Uspješne će biti upravo one organizacije koje ne odvajaju etičnost od profitabilnosti, već ih uspješno usklađuju u svom poslovanju. U radu ću pokušati pokazati kako u današnje vrijeme kada je novac ono što pokreće svijet, a briga za radnike i odnos prema njima su...
Financijska evaluacija uspješnosti procesa nabave
Financijska evaluacija uspješnosti procesa nabave
Jadranka Lukić
Rad prikazuje važnost procesa nabave čija je optimizacija vrlo usko povezana s efikasnošću ostalih procesa u poduzeću. Glavni zaključak rada je je da je proces nabave, kao jedan od glavnih poslovnih procesa, važno redovno kvalitativno i kvantitativno ocjenjivati kako bi se proces nabave mogao značajnije unaprijediti.
Gerilski marketing u poslovanju malih poduzeća
Gerilski marketing u poslovanju malih poduzeća
Vesna Marić
Gerilski marketing je koncepcija marketinga koja koristi dobre ideje i drugačije metode oglašavanja umjesto velikog budžeta. On koristi tradicionalna sredstva oglašavanja na neobičan način i time postiže efekt iznenađenja i prepoznatljivosti. Njime se mogu postići veliki rezultati u malim poduzećima. Ciljevi istraživanja su ukazati na različite mogućnosti i koristi primjene strategije gerilskog marketinga u poslovanju malih poduzeća. U istraživanju su primijenjene...
Grad Zagreb kao turistička destinacija mladih
Grad Zagreb kao turistička destinacija mladih
Bruno Mrkša
Polazeći od stajališta da su putovanja mladih najrasprostranjenija sredstva međunarodne i regionalne razmjene koja potiču razvoj turizma sa stajališta novih kulturoloških i socioloških vrijednosti, tema rada fokusirana je na grad Zagreb kao turističke destinacije mladih. Nakon upoznavanja sa ciljevima istraživanja i definiranjem hipoteza, u drugom djelu rada ukazuje se važnost turizma u svijetu i Hrvatskoj kao i potrebu marketinške znanosti koja je fokusirana na određenu...
Granice učinkovitosti suvremenih oblika marketinga u novim medijima
Granice učinkovitosti suvremenih oblika marketinga u novim medijima
Dražen Briški
Predmet ovog rada je marketing u novim medijima. Iskustva iz prošlosti upućuju na postojanje granica u svakoj ekonomskoj aktivnosti, što vrijedi i za marketing, pa je stoga cilj rada, slijedeći razvoj marketinga u novim medijima, utvrditi povijesne granice na osnovi kojih se može predočiti značaj održivog rasta i razvoja i postojanje granica u novostvorenim uvjetima. Nedostatno razvijena metrika učinkovitosti marketinga u novim medijima onemogućava precizno definiranje novih...
Grupno financiranje (CROWDFUNDING)
Grupno financiranje (CROWDFUNDING)
Dorotea Novosel
U završnom radu bavila sam se pronalaskom rješenja načina financiranja Salezijanske osnovne škole (u daljnjem tekstu: Škola), čiji je osnivač Udruženje salezijanaca suradnika Mjesno središte Jarun (u daljnjem tekstu: Osnivač). Škola je privremeno smještena u pastoralnom prostoru župe Duha Svetoga na Jarunu koji je potrebno adaptirati, a jednom kada Škola dobije svoju trajnu lokaciju, bit će potrebna veća financijska ulaganja kako bi se taj prostor što bolje uredio i opremio....
Interna poslovna komunikacija na primjeru odabranog poduzeća
Interna poslovna komunikacija na primjeru odabranog poduzeća
Tihana Rebrača
Interno komuniciranje u organizaciji važan je aspekt učinkovitog poslovanja. Dobra poslovna komunikacija djeluje kao krvotok u tvrtki i osigurava zdravu ravnoteţu u njihovom djelovanju. Svaka tvrtka razvija i ima svoj vlastiti komunikacijski stil profesionalno strukturiran prema okruženju u kojem djeluje. Da bi interna komunikacija bila uspješna, ona mora biti pravovremena, vjerodostojna, sažeta i razumljiva. Učinkovita interna komunikacija potrebna je na različitim razinama i u...

Pages