Pages

Analiza životnog ciklusa poduzeća na primjeru odabranog poduzeća
Analiza životnog ciklusa poduzeća na primjeru odabranog poduzeća
Vlatka Tomasović
Svrha ovoga rada je na primjeru stvarnog poduzeća, poduzeća Centar Kaptol, prikazati i analizirati životni vijek organizacije. Prilikom izrade rada korištena je metoda - studija slučaja ili Case-Study Method. To je kvalitativna metoda kojom se proučava neki slučaj i nastoje se zabilježiti obuhvatne informacije o nekoj pojavi, u ovom slučaju poduzeća. Kroz slučaj Centra Kaptol može se jasno vidjeti rast, razvoj, stagnacija pa i opadanje kao ciklus u životnom vijeku organizacije....
Analiza životnog osiguranja na području Republike Hrvatske
Analiza životnog osiguranja na području Republike Hrvatske
Filip Tomić
Osiguranje je ekonomska djelatnost kojom se prikupljaju novčana sredstva radi zaštite osoba i stvari od štetnih posljedica izvanrednih događaja. Može se podijeliti na neživotna i životna osiguranja. Životna osiguranja imaju više prednosti u odnosu na neživotna osiguranja, a to su fiksna premija, štedna komponenta te činjenica da se naknada uvijek isplaćuje.Tržište životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj sve se više razvija. Krajem 2015. godine poslovalo je sedam...
Bruto domaći proizvod Republike Hrvatske
Bruto domaći proizvod Republike Hrvatske
Valentina Lukić
Tema ovog rada je bruto domaći proizvod Republike Hrvatske, odnosno glavni cilj rada je bio je utvrditi postoji li rast BDP-a Republike Hrvatske, te ukoliko postoji je li on stabilan. Poseban osvrt napravljen je na usporedbi BDP-a Hrvatske s drugim zemljama EU, kao i s bivšim članicama nekadašnje Jugoslavije. Koristeći dostupne relevantne domaće i strane literature, prvenstveno knjige i znanstvene članke, ali i on-line podatke iz internetskih izvora, definirana je i pobliže...
Digitalna transformacija poslovanja i primjena informacijskih tehnologija u poslovanju na primjeru odabranih poduzeća
Digitalna transformacija poslovanja i primjena informacijskih tehnologija u poslovanju na primjeru odabranih poduzeća
Tomislav Čilić
Informacijske tehnologije danas su postale jedan od ključnih i neophodnih komponenata svakog gospodarstva, gdje je moderna tehnologija dio svakog aspekta gospodarstva pa tako i poslovanja, bilo to malih, srednjih ili velikih poduzeća. Kvalitetno razumijevanje i primjena informacijskih tehnologija nužna je za opstanak poduzeća, te može uvelike pridonijeti unapređenju poslovanja. Kroz primjenu modernih informacijskih tehnologija u poslovanju, poduzeće se digitalno transformira. Cilj...
Društveno odgovorno poslovanje i poslovna etika kao preduvjet uspješnog poslovanja
Društveno odgovorno poslovanje i poslovna etika kao preduvjet uspješnog poslovanja
Alen Bilandžija
Europska unija očekuje od svih članica uvođenje standarda u skladu poslovanja s dugoročnimodrživim razvojem. Primjena društvenog odgovornog poslovanja sve je popularnija i postala je praksa u razvijenom svijetu, prvenstveno jer se pokazalo kako od ove prakse koristi imaju svi uključeni. S toga je 2005. godina proglašena Europskom godinom društvene odgovornosti. U Europi i svijetu raste broj kompanija koje svoju strategiju društvene odgovornosti promoviraju kao odgovor na različite...
Društveno odgovorno poslovanje kao element poslovne strategije
Društveno odgovorno poslovanje kao element poslovne strategije
Marko Vuković
Cilj ovog rada je prikazati rastuću potrebu za integracijom društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju poduzeća i nabrojati pozitivne implikacije takvog postupka. U radu će biti opisani teorijski okviri društveno odgovornog poslovanja i povijest samog koncepta te teorijski okvir poslovne strategije i strateškog menadžmenta. Navest će se priznati modeli DOP standarada koji predstavljaju prvi korak u kretanju od teorije prema praktičnoj primjeni, kao i potencijalni dobitci...
Društveno odgovorno poslovanje kao pretpostavka konkurentske prednosti na primjeru odabranog poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje kao pretpostavka konkurentske prednosti na primjeru odabranog poduzeća
Marina Mijatović
U suvremeno doba društveno odgovorno poslovanje postaje imperativ u poslovanju poduzeća kao posljedica nepredvidivog tržišta i stalnih promjena. Koncept društveno odgovornog poslovanja obuhvaća društvenu odgovornost organizacije ili poduzeća te njihov utjecaj na društvo i ulogu gospodarstva u održivome razvoju. Ukratko radi se o moralnom djelovanju unutar poduzeća i prema okolini poduzeća. Obzirom da društveno odgovorno poslovanje sve više utječe na konkurentnost poslovanja to...
Društveno odgovorno poslovanje kao pretpostavka konkurentske prednosti odabranog poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje kao pretpostavka konkurentske prednosti odabranog poduzeća
Snježana Poljanek
Praksa društveno odgovornog ponašanja poduzeća (DOP) postaje sve značajnija sastavnica poslovanja poduzeća. Ona se pojavila ponajprije u najvećim multinacionalnim kompanijama razvijenih zemalja, koje su često bile pod udarima javnosti zbog svojeg načina ponašanja prema zaštiti okoliša ili zaposlenicima, jer su prvenstveno bile orijentirane na ostvarivanje profita i nisu vodile previše računa o potrebama društva te su zbog takvog ponašanja bile pod stalnim kritikama. Danas...
Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog poduzeća
Lucija Ćosić
Društveno odgovorno poslovanje je koncept unutar kojega se naglasak stavlja na brigu o zajednici i okolišu u svakodnevnom poslovanju. Primjenjuje ju sve veći broj poduzeća jer su na taj način otpornije na vanjske utjecaje, bolje su pozicionirane na tržištu i imaju pozitivniju sliku u očima kupaca. Od poduzeća se očekuje da njihov standard poslovanja bude usklađen s dugoročnim održivim razvojem. Poduzeće Dukat d.d. prepoznalo je tu važnost te sustavno primjenjuje i promiče...
Društveno odgovorno poslovanje u financijskim javnim poduzećima Republike Hrvatske
Društveno odgovorno poslovanje u financijskim javnim poduzećima Republike Hrvatske
Marko Relotić
Društvena odgovornost predstavlja pojam koji se u novije vrijeme ističe i popularizira. Društvena odgovornost poduzeća odnosi se na politike i programe poduzeća koja pozornost daju na etičan i društveno odgovoran način poslovanja. Cilj je društvene odgovornosti stoga očuvanje profitabilnosti te istodobno omogućavanje stvaranja visokih standarda života za interesno – utjecajne skupine kako izvan tako i unutar poduzeća. Društveno odgovorno poslovanje stoga predstavlja određenu...
Društveno odgovorno poslovanje u trgovačkim društvima
Društveno odgovorno poslovanje u trgovačkim društvima
Katarina Markt
Društveno odgovorno poslovanje postaje sve važniji čimbenik dugoročnog uspjeha trgovačkih društava te značajan element u postizanju konkurentnosti i boljih poslovnih rezultata. Samim time raste broj trgovačkih društava koja promoviraju i provode inicijative i aktivnosti društvene odgovornosti kroz brojna područja djelovanja odnosno odnose koje ostvaruje na tržištu. Time društvena odgovornost postaje koncept koji koristi društvu u cjelini. U ovom radu prikazan je opći pojam...
EU fondovi kao mogućnost financiranja projekata civilnog društva i privatnog sektora
EU fondovi kao mogućnost financiranja projekata civilnog društva i privatnog sektora
Antonela Tandara
EU fondovi su sredstva iz proračuna Europske unije koja pružaju brojne mogućnosti u razvoju gospodarstva. Postoje mnoge vrste EU fondova i većina njih je u ovom radu objašnjena. Rad se temelji na raščlambi načina (su)finaciranja udruga i civilnih društava iz EU fondova. Udruge su oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba koje teže zaštititi neke zajedničke vrijednosti, kulturu, interese i ciljeve. U Republici Hrvatskoj broj udruga konstantno...

Pages