Paginacija

Zapošljavanje i edukacija zaposlenika u određenoj kompaniji
Zapošljavanje i edukacija zaposlenika u određenoj kompaniji
Slobodan Perović
Proces zapošljavanja može biti izrazito stresan, kako za kandidata koji se prijavljuje na otvoreni natječaj tako i za kompaniju koja ima želju i cilj odabrati najboljeg kandidata koji je bio u selekcijskom postupku. U današnje vrijeme kada je jako velika fluktuacija sposobne radne snage unutar zemalja Europske unije, svaka se kompanija treba boriti zadržati svoj stručan kadar te privući najbolji stručni radni kadar na tržištu rada, koji bi došao u određenu kompaniju s ciljem...
Zapošljavanje žena na menadžerskim pozicijama
Zapošljavanje žena na menadžerskim pozicijama
Margareta Medunić
Jedno osamnaest temeljnih prava prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima smatra se upravo pravo ravnopravnosti spolova, a danas se ta neravnopravnost očituje u zaposlenosti žena na rukovodećim menadžerskim pozicijama. Upravo u tom segmentu žene na teži način dobivaju priliku se iskazati na višim poslovnim pozicijama kao što je primjerice visoki menadžment. Žene se na taj način smatraju nedovoljno sposobnima za ostvarenje kvalitetnog poslovanja na visokoj poziciji čime se...
Zastupljenost skupnog financiranja u Republici Hrvatskoj
Zastupljenost skupnog financiranja u Republici Hrvatskoj
Marija Mihelj
Ovim se radom obradila tematika skupnog financiranja kroz teorijski okvir kao i kroz praktične primjere. U radu su objašnjene definicije skupnog financiranja te njegovi oblici uz detaljan opis samog procesa skupnog financiranja. Kroz rad se obradio teorijski dio, a posebno dionici skupnog financiranja, modeli skupnog financiranja i oblici skupnog financiranja. Kroz primjere uspješnih kampanja u Republici Hrvatskoj obradio se dio vezan za zastupljenost skupnog financiranja u RH. U...
Značaj Google adwordsa u online oglašavanju
Značaj Google adwordsa u online oglašavanju
Anja Cetinjanin
U specijalističkom završnom radu ističe se važnost internetskog oglašavanja. Broj internetskih korisnika u stalnom je rastu. Korisnici putem interneta mogu istraživati, uspoređivati, dijeliti mišljenje te kupovati, što predstavlja posebnu priliku za tvrtke koje svoje proizvode ili usluge mogu ponuditi na mreži. U radu se stavlja naglasak na platformu Google AdWords te njegovu važnost u online oglašavanju. Također se opisuju različiti popularni oblici online oglašavanja....
Značaj interne komunikacije u profitnim i neprofitnim organizacijama u Republici Hrvatskoj
Značaj interne komunikacije u profitnim i neprofitnim organizacijama u Republici Hrvatskoj
Daniela Pavić
Komunikacija ima važnu ulogu u poslovanju koja uključuje različite odnose među ljudima i organizacijama koje ljudi stvaraju. Potreba za uspješnom internom komunikacijom je očigledna u svim organizacijama bez obzira radi li se o Vladinim organizacijama, neprofitnim organizacijama ili pak onima koji se bave proizvodnjom. Uspješnost interne komunikacije ukazuje na pozitivan odnos među zaposlenicima i uspješnost poduzeća. Cilj rada je bio istražiti značaj interne komunikacije u...

Paginacija