Paginacija

Vanjska trgovina na primjeru farmaceutskih proizvoda
Vanjska trgovina na primjeru farmaceutskih proizvoda
Matija Zajec
U ovom radu, na primjeru farmaceutskih proizvoda, prikazan je i objašnjen pojam vanjske trgovine usmjerene ka globalizaciji i spajanju različitih tržišta. Rad je koncentriran na vanjsku trgovinu vezanu za farmaceutske proizvode kroz glavne odrednice te industrije. Također, radi boljeg razumijevanja opisano je stanje farmaceutske industrije u Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji. Predmet istraživanja ovog završnog rada je prikazati kakvo je povjerenje kupaca kada je u pitanju...
Važnost brendiranja poljoprivrednih proizvoda koji nose oznaku kvalitete, nacionalne marketinške oznake i njihova prepoznatiljivost na hrvatskom tržištu
Važnost brendiranja poljoprivrednih proizvoda koji nose oznaku kvalitete, nacionalne marketinške oznake i njihova prepoznatiljivost na hrvatskom tržištu
Jasenka Haleuš
Ovaj rad bavi se važnošću brendiranja poljoprivrednih proizvoda koji nose oznake kvalitete na razini Europske unije i nacionalne marketinške oznake kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U posljednje vrijeme sve više se osjeća potreba snažnijeg brendiranja domaćih poljoprivrednih proizvoda koji nose oznaku kvalitete. Na hrvatskom tržištu postoji velika ponuda cijelih paleta proizvoda proizvedenih na hrvatskim farmama i OPG-ovima, različitih deklaracija i načina...
Važnost i specifičnosti promocije usluga u tržišnom gospodarstvu
Važnost i specifičnosti promocije usluga u tržišnom gospodarstvu
Teofil Cenger
Predmet ovog završnog rada je prikazati na kakav način djeluju usluge te kako se pojavljuju odnosno promoviraju na tržištu. Cilj ovog završnog rada je opisati specifična obilježja usluge, na koje načine poduzeća promoviraju usluge te kako poduzeća stvaraju profesionalne pružatelje usluga kako bi izvedba usluge bila uspješna. U radu je korištena deskriptivna metoda i metoda analize slučajeva. Deskriptivna metoda je metoda opažanja i opisivanja cjeline. U radu je istraženo kako...
Važnost mirovinskih fondova za razvoj tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj
Važnost mirovinskih fondova za razvoj tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj
Ante Zelenika
Mirovinski sustav, socijalna skrb i drugi socijalni programi, sastavni su elementi sustava socijalne sigurnosti, kojem je osnovni cilj prevladavanje socijalnih rizika, ostvarivanje socijalne pravde i socijalne solidarnosti potrebnih za održavanje i razvoj društva. Sustavi socijalne sigurnosti financiraju se uglavnom sekundarnom distribucijom dohotka, odnosno porezima i doprinosima, u kojoj država ima središnju ulogu. Socijalna sigurnost ovisi o trenutnom stanju gospodarstva. Mirovinski...
Važnost poslovne etike u bankarstvu
Važnost poslovne etike u bankarstvu
Ivan Stojaković
Bankarske institucije u današnjem okruženju imaju odgovornost, ne samo za vlastiti probitak, nego moraju djelovati u skladu s društvenim i socijalnim okolnostima i zahtjevima. Etika se odnosi na sve segmente poslovnog ponašanja, od procesa donošenja strateških odluka do ponašanja prema klijentima i štedišama. Promišljanje etičnosti ide od razine pojedinca, pa do organizacije u cjelini. Iako neki misle da su etičnost i zarada kategorije koje se međusobno isključuju, poslovna ih...
Važnost poslovnog planiranja u poslovanju poduzeća
Važnost poslovnog planiranja u poslovanju poduzeća
Ivan Grčić
Predmet završnog stručnog rada je poslovno planiranje odnosno važnost poslovnog planiranja u poslovanju poduzeća. Planiranje, u svom najširem smislu, je aktivnost postavljanja ciljeva. Poslovno planiranje predstavlja funkciju poslovnog upravljanja, a za cilj ima odgovoriti na pitanja gdje se poduzeće trenutno nalazi, kamo želi stići i kako će to postići. Poslovnim planiranjem definiraju se ciljevi koje poduzeće želi postići, te politike i strategije pomoću kojih će definirane...
Važnost upravljanja komunikacijom putem društvenih mreža na primjeru odabrane javne ustanove
Važnost upravljanja komunikacijom putem društvenih mreža na primjeru odabrane javne ustanove
Stjepan Andabak
U radu se obrađuje tema važnosti upravljanja komunikacijom putem društvenih mreža na primjeru odabrane javne ustanove. Opisuju se i obrađuju društvene mreže koje su razvojem interneta postale jedan od najvažnijih masovnih komunikacijskih kanala te uvelike utječu na poslovanje gotovo svih poslovnih subjekata. Cilj ovog rada je detektirati prepoznatljivost i potencijale koje odabrana javna ustanova ostvaruje, ali i način na koji može podignuti kvalitetu prisustva na društvenim...
Vodstvo, motivacija i stilovi vođenja u odabranoj organizaciji
Vodstvo, motivacija i stilovi vođenja u odabranoj organizaciji
Dražen Pavić
Ovaj rad sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. Predmet istraživanja ovog rada je vodstvo, motivacija i stilovi vođenja u odabranoj organizaciji, policijskoj postaji Novska. U teoretskom dijelu rada istražit će se teorija kroz suvremene pristupe i različite stilove vodstva. Prikazat će se utjecaj pojedinih oblika vodstva na upravljanje konfliktima u organizaciji te motivacija koja je važna za ostvarenje osobnih ciljeva, ali i ciljeva organizacije, koji su međusobno povezani i...
Vođenje malog i srednjeg poduzeća
Vođenje malog i srednjeg poduzeća
Martin Kvesić
Značaj malih i srednjih poduzeća posebno se prepoznaje njihovim udjelom u zaposlenosti, ali i u ukupno ostvarenom prihodu i izvozu. Vođenje je jedna od osnovnih funkcija menadžmenta te će se u radu govoriti o ĉetiri skupine aktivnosti od kojih se sastoji vođenje: vodstvu, motiviranju, interpersonalnim odnosima i komunikaciji. Zadatak je vođe da održava odnose između ljudi unutar poduzeća kao i izvan poduzeća. Upravljanje ljudskim potencijalima i motivacija zaposlenika najvažniji...
Zadovoljstvo zaposlenika stilom vođenja menadžera u odabranom malom poduzeću
Zadovoljstvo zaposlenika stilom vođenja menadžera u odabranom malom poduzeću
Gordana Marković
Zaposlenici su važni za uspjeh organizacije i najvažniji su resurs poduzeća. Bitno je da je njihov rad prepoznat i cijenjen od strane vodstva što pozitivno utječe na njihovo zadovoljstvo i motiviranost. Vođenje je menadžerska funkcija koja ima sposobnost utjecaja na zaposlenike koji izvršavaju zadatke. Kako bi se ostvarila, potreban je vođa – u malom poduzeću to je direktor/menadžer koji je zadužen za gotovo sve aspekte poslovanja pa tako i za zadovoljstvo zaposlenika. Stil...
Zapošljavanje i edukacija zaposlenika u određenoj kompaniji
Zapošljavanje i edukacija zaposlenika u određenoj kompaniji
Slobodan Perović
Proces zapošljavanja može biti izrazito stresan, kako za kandidata koji se prijavljuje na otvoreni natječaj tako i za kompaniju koja ima želju i cilj odabrati najboljeg kandidata koji je bio u selekcijskom postupku. U današnje vrijeme kada je jako velika fluktuacija sposobne radne snage unutar zemalja Europske unije, svaka se kompanija treba boriti zadržati svoj stručan kadar te privući najbolji stručni radni kadar na tržištu rada, koji bi došao u određenu kompaniju s ciljem...
Zapošljavanje žena na menadžerskim pozicijama
Zapošljavanje žena na menadžerskim pozicijama
Margareta Medunić
Jedno osamnaest temeljnih prava prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima smatra se upravo pravo ravnopravnosti spolova, a danas se ta neravnopravnost očituje u zaposlenosti žena na rukovodećim menadžerskim pozicijama. Upravo u tom segmentu žene na teži način dobivaju priliku se iskazati na višim poslovnim pozicijama kao što je primjerice visoki menadžment. Žene se na taj način smatraju nedovoljno sposobnima za ostvarenje kvalitetnog poslovanja na visokoj poziciji čime se...

Paginacija