Paginacija

Utjecaj marketinških aktivnosti na održivost ugostiteljstva i turizma u ruralnim područjima u Republici Hrvatskoj
Utjecaj marketinških aktivnosti na održivost ugostiteljstva i turizma u ruralnim područjima u Republici Hrvatskoj
Robert Passero
Utjecaj marketinških aktivnosti u budućnosti će biti jedan od odlučujućih faktora poslovanja koji će biti ključan za održivost ugostiteljstva i turizma u ruralnim područjima u Republici Hrvatskoj, pa tako i promocija hrvatskog turizma i ugostiteljstva u globalnom okruženju. Motivacija za izbor ove teme temelji se na interesu autora da kroz ovaj rada da svoj doprinos društvu i profesiji u turističkoj industriji. Problem istraživanja je nedovoljno razumijevanje moći marketinških...
Utjecaj menadžerskih funkcija na uspješno upravljanje poslovnim procesima na primjeru odabranog poduzeća
Utjecaj menadžerskih funkcija na uspješno upravljanje poslovnim procesima na primjeru odabranog poduzeća
Sanja Matičević
Tema ovog završnog rada je Utjecaj menadžerskih funkcija na uspješno upravljanje poslovnim procesima na primjeru odabranog poduzeća. Problem koji je potaknuo istraživanje je nedovoljna međusobna povezanost funkcija menadžmenta što posljedično utječe na uspješno upravljanje poduzećem. Stoga je glavni cilj istraživanja utvrditi kako adekvatno usklađene menadžerske funkcije utječu na upravljanje poslovnim procesima u poduzeću. Rezultati istraživanja pokazuju da adekvatna...
Utjecaj metoda motivacije na zaposlenike odabranog segmenta poduzeća
Utjecaj metoda motivacije na zaposlenike odabranog segmenta poduzeća
Ivana Kuke
Ovaj je rad fokusiran na motivaciju i teorije motivacije te njihovoj primjeni u poslovanju odabranog segmenta poduzeća. Kroz rad su u teorijskom dijelu prikazane te pojašnjene teorije motivacije te Myers-Briggs testiranje (test osobnosti) radi boljeg razumijevanja ljudske osobnosti i utjecaja iste na motivaciju. U radu su također prikazani rezultati anketnog upitnika i popratnog telefonskog razgovora na temelju kojih su interpretirana mišljenja o motivaciji i utjecaju metoda motivacije...
Utjecaj mobinga na stvaranje krize u prodajnim rezultatima
Utjecaj mobinga na stvaranje krize u prodajnim rezultatima
Tea Šargač
Za temu ovog završnog rada odabran je utjecaj mobinga na stvaranje krize u prodajnim rezultatima poduzećazato što je mobing postao jedan od glavnih problema društva u kojem živimo, a i zato što se autorica ovog rada i sama susrela sa zlostavljanjem na radnom mjestu. Kriza u prodajnim rezultatima i, općenito, u rezultatima poslovanja koja dovodi do gašenja brojnih poduzeća, sve je češća tema brojnih rasprava u Hrvatskoj. Stoga se ovim radom pokušava objasniti veza između ta dva...
Utjecaj motivacijskih tehnika na radnu uspješnost zaposlenika u odabranom poduzeću
Utjecaj motivacijskih tehnika na radnu uspješnost zaposlenika u odabranom poduzeću
Marijo Krnjić
Cilj rada je istražiti utjecaj motivacijskih tehnika na radnu uspješnost zaposlenika odabranog poduzeća koje naglasak svog poslovanja stavlja upravo na korištenju usluga povećeg broja radne snage. Oslanjajući se na teorijske okvire definiranja motivacije i opisa tehnika – materijalnih i nematerijalnih, istraživački proces je započeo isticanjem konkretnih tehnika na bazi primjene u poslovanju odabranog poduzeća. Pri tome su bile korištene ove metode: opažanje i analiza poslovne...
Utjecaj organizacijske kulture na zadovoljstvo zaposlenika
Utjecaj organizacijske kulture na zadovoljstvo zaposlenika
Ivana Pehar
Organizacijska kultura i njen utjecaj na zadovoljstvo zaposlenika detaljno su obrađeni u radu te je provedeno istraživanje o utjecaju organizacijske kulture na zadovoljstvo zaposlenika na primjeru društva ALFA ATEST d.o.o. Složenost organizacijske kulture proučena je od strane znanstvenika, a u radu su navedene neke od mnogobrojnih definicija organizacijske kulture, kao i funkcije te dimenzije iste. Klasifikacija kulture organizacije prikazuje različite vrste iste te definira elemente...
Utjecaj organizacijske kulture na zadovoljstvo zaposlenika u odabranom poduzeću
Utjecaj organizacijske kulture na zadovoljstvo zaposlenika u odabranom poduzeću
Iva Budimir
Predmet istraživanja ovog završnog rada je organizacijska kultura kao nezaobilazno sredstvo razvoja i uspješnosti poslovanja na razini svakog pojedinca, a samim time i poduzeća u cjelini. U radu su definirani i objašnjeni pojmovi vezani uz organizacijsku kulturu s naglaskom na važnost njezinog istraživanja i analiziranja, razvoja i mijenjanja uvjetovanih vanjskim ili unutarnjim faktorima organizacije. Definirano je i zadovoljstvo zaposlenika, čimbenici koji utječu na zadovoljstvo...
Utjecaj osobnih ciljeva menadžera na odluku o dezinvestiranju
Utjecaj osobnih ciljeva menadžera na odluku o dezinvestiranju
Dražen Rukavina
Pretpostavka koju ovaj rad istražuje jest da menadžer iz osobnih ciljeva odabire jedan određeni način promjene poslovne organizacije kojim će se stvoriti novi, nezavisni poslovni subjekt putem izdvajanja iz postojećeg, matičnog poduzeća. To matično poduzeće reorganizacijom odnosno dezinvestiranjem naizgled ne prihoduje već generira dodatni trošak što takvu odluku čini ekonomski nelogičnom. Rad opisuje alternativne modele restrukturiranja poduzeća i njihove karakteristike, ali...
Utjecaj outsourcinga na smanjenje troškova u knjigovodstvu
Utjecaj outsourcinga na smanjenje troškova u knjigovodstvu
Stjepan Benčić
U otežanim uvjetima poslovanja na tržištu, poduzeća moraju mnogo truda i znanja ulagati kako bi uspješno pratili trendove. Outsourcing se pojavio kao jedno od mogućih rješenja za mnoge obrtnike i poduzeća koja ga koriste. Omogućava izdvajanje pojedinih aktivnosti vanjskim specijaliziranim partnerima kako bi se poduzeće moglo fokusirati samo na glavnu djelatnost. Danas osim primjene outsourcinga imamo i primjere backsourcinga, ako outsourcing ne uspije te se aktivnost vraća pod...
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na poslovanje sektora malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na poslovanje sektora malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Davor Nikolić
Svjetsko gospodarstvo svjedoči najvećoj globalnoj pandemiji u posljednjih 100 godina, točnije od španjolske gripe iz 1918. godine. Utjecaj na gospodarstvo već je sada evidentan, a kraj krize još uvijek se ne nazire. Pandemija bolesti COVID-19 paralizirala je globalno gospodarstvo. Zbog mjera koje su poduzimale zemlje diljem svijeta kako bi poboljšale epidemiološku situaciju, gospodarske aktivnosti ostvarile su ozbiljan pad. Ovim radom obuhvaća se utjecaj pandemije na mala i srednja...
Utjecaj ponašanja zaposlenika na učinkovitost rada organizacije
Utjecaj ponašanja zaposlenika na učinkovitost rada organizacije
Hrvoje Sikirić
Organizacija ima svoj princip funkcioniranja, sastavne dijelove i modele prilagodbe u odnosu na tržište i vrstu poslovanja kojim se bavi. Sve komponente koje čine organizaciju važne su za njezino pravilno funkcioniranje, no komponenta koja može sve pokrenuti ili zaustaviti su zaposlenici. Ponašanje zaposlenika kompleksno je područje u poslovanju kojem treba posvetiti posebnu pažnju. Ako smo taj posao uspješno izvršili, nagradu ćemo primiti u obliku dobre povezanosti među...
Utjecaj pregovaračkih stilova na uspješnost kolektivnih pregovora na primjeru odabranog poduzeća
Utjecaj pregovaračkih stilova na uspješnost kolektivnih pregovora na primjeru odabranog poduzeća
Davorka Prahin
Tema ovog rada je utjecaj pregovaračkih stilova na uspješnost kolektivnih pregovora na primjeru odabranog poduzeća. U teorijskom je dijelu dan pregled osnovnih pojmova vezanih uz pregovaranje i komunikaciju. Empirijski dio uključuje analizu kolektivnih pregovora unatrag zadnjih deset godina na primjeru odabranog poduzeća. Istraženo je koji je najčešće korišten stil u kolektivnom pregovaranju, te postoji li veza pregovaračkog stila s ishodima pregovaranja. Poslovno pregovaranje sve...

Paginacija