Paginacija

Utjecaj amortizacije na poslovni rezultat poduzeća
Utjecaj amortizacije na poslovni rezultat poduzeća
Gorana Peček
Računovodstvene politike poslovni subjekti koriste da bi iskazivali svoje poslovne rezultate, u skladu su s propisima i zakonima te Hrvatskim i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Računovodstvenim politikama može se izravno utjecati na visinu troškova u obračunskom razdoblju te time i na sam rezultat koji je iskazan u računu dobiti i gubitka. Cilj je rada prikazati utjecaj amortizacije na financijski rezultat poduzeća. Računovodstvenim politikama možemo kratkotrajno...
Utjecaj digitalnog marketinga na ponašanje potrošača
Utjecaj digitalnog marketinga na ponašanje potrošača
Valentina Piljac
U uvjetima sveopće digitalizacije društva, poduzeća dramatično povećavaju veličinu i opseg online oglašavanja te izdvajaju više financijskih sredstava na online oglašavanje nego što su to činili prije. Važno je prepoznati ključne čimbenike koji mogu učinkovito utjecati na ponašanje potrošača i razumjeti načine na koje to čine. Glavni cilj rada je istraživanje utjecaja digitalnog marketinga na ponašanje potrošača. Rad se sastoji od dva dijela - teorijskog i...
Utjecaj društvenih mreža na uspješnost odabranog poduzeća
Utjecaj društvenih mreža na uspješnost odabranog poduzeća
Anamarija Bačvar
Potrošači, kupci i klijenti imaju različite potrebe, želje i zahtjeve. Kupuju na različite načine, uzimajući u obzir različite kriterije odabira proizvoda ili usluga za koje smatraju da će zadovoljiti njihove potrebe i/ili ispuniti želje. Pri tome, stalno traže nove izvore dolaska do informacija o proizvodima pa se nerijetko koriste Internetom. Društvene mreže postale su iznimno popularni servisi jer privlače milijune pa i stotine milijuna korisnika bilo potrošača bilo...
Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na sustav kvalitete na primjeru specijalne bolnce Naftalan
Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na sustav kvalitete na primjeru specijalne bolnce Naftalan
Dario Maričić
U ovom završnom radu će se istaknuti važnost i značaj društveno odgovornog poslovanja (u daljnjem tekst DOP), te važnost i značaj njegove primjene u poslovanju poduzeća. Glavi cilj ovog rada je istražiti postoji li utjecaj primjene DOP-a na sustav kvalitete na primjeru SB Naftalan (u daljnjem tekstu SB Naftalan). SB Naftalan, kao ustanova koja je dio zdravstvenog sustava RH, uvela je certificirani sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015. U radu će se koristiti metoda...
Utjecaj edukacije na povećanje poslovnih kapaciteta zaposlenika
Utjecaj edukacije na povećanje poslovnih kapaciteta zaposlenika
Petra Džigurski
Moderno društvo potiče svijest zaposlenika da je dragocjeni oblik njihove edukacije istovremeno i njihovo nagrađivanje. Želja da se zaposlenici kontinuirano educiraju, povećavaju svoja znanja, razvijaju vještine i kompetencije za uspješno obavljanje radnih zadataka iz djelokruga svog radnog mjesta kako bi u budućnosti bili spremni preuzeti nove pozicije. Tvrtke nerado pristaju na svaki novi izdatak, osobito ako on izlazi iz okvira izdataka nužnih za svakodnevno poslovanje. U toj...
Utjecaj funkcija poslovnog i financijskog plana pri osnivanju agencije za poslovno savjetovanje i marketing
Utjecaj funkcija poslovnog i financijskog plana pri osnivanju agencije za poslovno savjetovanje i marketing
Mateja Kunac
Poslovni plan služi za prikaz opravdanosti poduzimanja nekog poslovnog pothvata. Bez obzira na dojam kako je neka ideja za poslovni pothvat izvrsna, tek izradom poslovnog i financijskog plana moguće je vidjeti kako bi poslovna realizacija ideje mogla funkcionirati u stvarnosti. Prije donošenja poslovne odluke ulaska u poslovni poduhvat, potrebno je razumjeti vanjske i unutarnje čimbenike koji su važni za funkcioniranje i razvoj poslovanja. Na unutarnje čimbenike vlastitog poslovnog...
Utjecaj glazbe na potrošačke preferencije u ugostiteljstvu
Utjecaj glazbe na potrošačke preferencije u ugostiteljstvu
Luka Akrap
Predmet istraživanja ovog rada je utjecaj glazbe na potrošačke preferencije u ugostiteljstvu. Različiti glazbeni žanrovi na podsvjesnoj razini utječu na ponašanje potrošača i njihove preferencije. Odabirom prikladne glazbene podloge u ugostiteljskim objektima moguće je utjecati na povećanu konzumaciju hrane ili pića. Cilj istraživanja ovog rada je prikazivanje utjecaja glazbenih podloga u ugostiteljskim objektima te analizirati njihov utjecaj na ukupnu potrošnju kupaca i...
Utjecaj globalne ekonomske krize na nezaposlenost u Republici Hrvatskoj
Utjecaj globalne ekonomske krize na nezaposlenost u Republici Hrvatskoj
Katarina Vrkljan
Velika financijska kriza koja je tijekom 2007. godine pogodila Sjedinjene Američke Države brzo se proširila na ostatak svijeta, pa tako i na Europu. Uzrokovana je velikim brojem rizičnih (subprime) kredita koje su banke plasirale unatoč visokim rizicima, te nerealno visokim cijenama nekretnina. U takvim uvjetima vrijednost nekretnine je često bila znatno manja od iznosa kredita, pa su financijske institucije s velikim udjelom rizičnih kredita bile pogođene visokom nelikvidnošću....
Utjecaj internacionalizacije na uspješnost poslovanja odabranog poduzeća
Utjecaj internacionalizacije na uspješnost poslovanja odabranog poduzeća
Kristina Krajinović
U situacijama kada domaća tržišta postaju nedovoljna za željeni rast profitabilnosti, poduzeća se sve češće okreću stranim tržištima. Internacionalizacija općenito predstavlja proširenje poslovanja na strana tržišta te brojna istraživanja ukazuju na činjenicu da poduzeća uspješnije posluju proširenjem poslovnih aktivnosti izvan granica matične države. Glavni cilj ovog rada bio je provesti istraživanje o utjecaju internacionalizacije na uspješnost poslovanja odabranog...
Utjecaj interne komunikacije na zadovoljstvo zaposlenika na primjeru odabranog poduzeća
Utjecaj interne komunikacije na zadovoljstvo zaposlenika na primjeru odabranog poduzeća
Bojan Mareljić
Komunikacija, odnosno pravovremena i točna razmjena informacija između dionika u nekom poslovnom projektu ili poslovnoj organizaciji, je ključna želi li se postići zacrtani cilj, odnosno uspješna i kvalitetna realizacija projekta ili poslovnog plana u okviru planiranog vremena, opsega i budžeta. Potpuni nedostatak ili šum u komunikaciji može dovesti do problema u realizaciji projekta ili poslovnog zadatka i može u konačnici izazvati frustraciju i dugoročno nezadovoljstvo...
Utjecaj krizne situacije na zaposlenike u odabranom poduzeću
Utjecaj krizne situacije na zaposlenike u odabranom poduzeću
Josipa Mišić
Kriza u poslovanju je nešto što se događa svakodnevno. To je neželjen i neplaniran period u poslovanju poduzeća ograničenog trajanja. Problem istraživanja je neučinkovito upravljanje ljudskim resursima u vrijeme poslovne krizne situacije u poduzeću. Stoga je glavni cilj istraživanja utvrditi povezanost poslovne krize i ponašanja zaposlenika na primjeru tvornice Spačva, Vinkovci. U ostvarenju glavnog cilja podatci su bili prikupljeni iz sekundarnih (relevantna stručna i...
Utjecaj marketinga na uspješnost poslovanja poduzeća na području online igara
Utjecaj marketinga na uspješnost poslovanja poduzeća na području online igara
Dora Stanković
Pitanje kako marketing može pripomodi profitabilnosti pojedinih online igara, koje su najvedim dijelom besplatne, tema je mojega završnog rada. U prikupljanju materijala za završni rad suočila sam se s problemom nepostojanja bilo kakve, a pogotovo ne recentne literature, što sam na neki način i očekivala s obzirom na dinamičnost stalnih promjena ove vrste industrije – industrije online igara. Razvojem igara tijekom povijesti došlo je do popularizacije online tipa igre MMORPG-a....

Paginacija