Paginacija

Upravljanje rizicima povezanim s informacijskom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje rizicima povezanim s informacijskom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća
Irina Kušanić
Prvi rimski car Julije Cezar je koristio „Cezarovu šifru“ to jest kriptiranje ili supstituciju. Nakon toga informacijski sustav doprinosi razvoju vojske i ratovanju. Revolucija se dogodila u Drugom svjetskom ratu kada je izumljen prvi uređaj za kriptiranje, te se počinje koristiti u elektroničkom poslovanju u obliku simetričnih kriptografskih algoritama i moderne kriptografije. Menadžment rizika ili upravljanje rizikom je pristup menadžmenta i proces aktivnosti koje se odnose na...
Upravljanje rizicima povezanim s ljudskim resursima na primjeru OPG-a Sremić
Upravljanje rizicima povezanim s ljudskim resursima na primjeru OPG-a Sremić
Valentino Sremić
Rizici se mogu opisati kao vjerojatnosti nastanka događaja koji će imati negativne posljedice na pojedince, organizaciju ili društvo u cjelini. Rizik se definira kao neizvjesnost određenih događaja koji mogu imati negativne posljedice za poduzeća. U ovom radu su posebno analizirani ljudski resursi i rizici povezani s upravljanjem ljudskim resursima u malom Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Sremić, koje se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda od aronije. Predložene su neke...
Upravljanje rizicima povezanima sa fizičkom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje rizicima povezanima sa fizičkom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća
Danijel Josić
Fokus u ovom radu stavljen je na upravljanje rizicima povezanim s fizičkom sigurnošću na primjeru odabranog poduzeća. Primarna svrha rada je poboljšanje razumijevanja kako sustavna zaštita od rizika može doprinijeti poslovanju poduzeća. Glavni cilj istraživanja je istražiti kako poduzeće može upravljati rizicima povezanim s fizičkom sigurnošću. Korišteni instrumenti za prikupljanje podataka i informacija su sekundarna (relevantna stručna i znanstvena literatura i...
Upravljanje rizicima prijevare na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje rizicima prijevare na primjeru odabranog poduzeća
Ivan Peša
Glavni fokus u ovom radu stavljen je na upravljanje rizicima povezanim s prijevarama na primjeru odabranog poduzeća. Primarna svrha rada je poboljšanje razumijevanja kako sustavna zaštita od rizika može doprinijeti poslovanju poduzeća. Problem istraživanja je nedostatak instrumenata zaštite od prijevara u poduzećima. Glavni cilj istraživanja je istražiti kako poduzeće može upravljati rizicima povezanim s prijevarom. Korišteni instrumenti za prikupljanje podataka i informacija su...
Upravljanje talentima u odabranom javnom poduzeću
Upravljanje talentima u odabranom javnom poduzeću
Tanja Krušelj Urankar
Područje ovog rada je upravljanje talentima u odabranom javnom poduzeću „Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.“ Od velikog je značenja i osobito je važna uloga menadžmenta u pogledu pribavljanja, usavršavanja te upravljanja talentima, kako bi organizacije postigle uspješnost i konkurentsku prednost na tržištu. Postoje određeni ciljevi koje upraviteljski kadrovi poduzeća trebaju i moraju ostvariti,na primjer unositi inovacije u sadržaj ponude proizvoda i usluga, te time poboljšati i...
Usluga pomoći u kući - mogućnost za poduzetnike u sustavu socijalne skrbi
Usluga pomoći u kući - mogućnost za poduzetnike u sustavu socijalne skrbi
Lidija Oršanić
Rad se sastoji od teorijskog dijela gdje je prikazan pravni i organizacijski okvir djelovanja poduzetnika u sustavu socijalne skrbi koji se bave pružanjem usluge pomoć u kući te istraživačko-praktičnog dijela s primjerom slučaja iz prakse gdje su intervjuirani socijalni poduzetnici iz Primorsko – goranske županije. Kroz statističke podatke prikazan je utjecaj sve jačeg trenda starenja stanovništva na kapacitete nedržavnih-decentraliziranih (županijskih) domova te paralelno s...
Uspješnost provedbe projekata lokalne akcijske grupe kroz europske strukturne i investicijske fondove
Uspješnost provedbe projekata lokalne akcijske grupe kroz europske strukturne i investicijske fondove
Iva Talajić
Kohezijska je politika investicijska politika kojom EU promiče i podržava ukupan ravnomjeran razvoj država članica i njihovih regija što je od posebnog značaja za lokalne male projekte kojima se potiče rast i razvoj. Kroz strukturne i investicijske fondove EU članicama pružaju se sredstva koja mogu doprinijeti regionalnom razvoju. Korisnici sredstava usmjeravaju svoje kapacitete u unaprjeđenje kvalitete života, gospodarski rast, razvoj lokalne zajednice, socijalnu uključenost te...
Usporedba poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu
Usporedba poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu
Tamy Zajec
Svaki poduzetnik u svom poduzetničkom pothvatu prolazi kroz razne prepreke poput financiranja i nedovoljnog planiranja, preko lošeg upravljanja, pa do nedostatka informacija i znanja. Svaki dio procesa, od osnivanja, opstanka do samog poslovanja sadrži nove izazove na koje treba veoma brzo reagirati i pripremiti poduzeće na okolnosti koje dolaze. Jedan od najvažnijih elemenata kod osnivanja uspješnog poduzeća jest poduzetničko okruženje. Ono uključuje skup institucija koje u većoj...
Usporedna analiza financijskih izvještaja na primjerima financijskog i operativnog lizinga
Usporedna analiza financijskih izvještaja na primjerima financijskog i operativnog lizinga
Snježana Čavlek
U posljednjih nekoliko godina lizing postaje sve značajniji financijski instrument te je jedna od metoda financiranja nabave opreme s određenim uvjetima, načinom, prednostima i nedostacima koje poslodavac uzima u obzir pri kupnji opreme. Ovaj način financiranja uređen je Zakonom o lizingu koji je pružio općeprihvaćenu podjelu na financijski i operativni lizing. U ovom radu pod naslovom Usporedna analiza financijskih izvještaja na primjerima financijskog i operativnog lizinga...
Utjecaj Lean transformacije na rizike poduzeća s posebnim osvrtom na odabrano poduzeće
Utjecaj Lean transformacije na rizike poduzeća s posebnim osvrtom na odabrano poduzeće
Aleksandra Capan
Lean filozofija usmjerena je na to da je potrebno puno više pozornosti posvetiti aktivnostima koje kod konačnog proizvoda ne dodaju vrijednost proizvodu. To je fokus Lean filozofije i ta aktivnost je usmjerena na 90-95 % svih aktivnosti. S druge strane smanjivanjem gubitaka povećava se udio aktivnosti koje povećavaju vrijednost proizvoda. Opća definicija rizika koja je primjenjiva u svim poduzećima bilo da se radi o proizvodnom ili uslužnom poduzeću je da rizik polazi od...
Utjecaj Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) na politike informacijske sigurnosti u informatičkom sektoru
Utjecaj Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) na politike informacijske sigurnosti u informatičkom sektoru
Nino Bošnir
Predmet ovog završnog specijalističkog rada jest utjecaj Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) na politike informacijske sigurnosti u informatičkom sektoru. Usmjeren je prema svim organizacijama koje se nalaze u fazi implementacije odredbi GDPR-a u svoje svakodnevne poslovne aktivnosti. Završni specijalistički rad podijeljen je u šest tematskih cjelina. Prvo poglavlje je uvod u rad u kojem je obrazložena tema rada, odnosno njena relevantnost. U drugom poglavlju uslijedio je...

Paginacija