Paginacija

Uloga poslovne komunikacije u poduzeću
Uloga poslovne komunikacije u poduzeću
Anja Bebić
Završni rad prikazuje ulogu poslovne komunikacije u poduzeću te govori o tome koliko su uspješnost i produktivnost poduzeća povezane s kvalitetom komunikacije u internom okruženju istog. Komunikacija predstavlja proces dijeljenja informacija, na način da se komunikacija odvija između pošiljatelja i primatelja poruke, dok je u središtu pozornosti poduzeće. Kako bi komunikacija bila uspješna, potrebno je posjedovati razvijene komunikacijske vještine. Tako su razvoj komunikacijskih...
Uloga strateškog menadžmenta u razvoju odabranog poduzeća
Uloga strateškog menadžmenta u razvoju odabranog poduzeća
Vjeran Nikolašević
Ovaj rad je nastojao prikazati važnost strateškog menadžmenta za razvoj organizacija koje žele postići uspješnost na tržištu. Nastojalo se istaknuti ključnu ulogu menadžera u kreiranju vizije, misije, ciljeva organizacije, formuliranju strateških planova te implementaciji tih planova kako bi organizacija postigla zavidnu poziciju na tržištu koja se ističe od svojih konkurenata. Strateški menadžment se pokušao opisati kao sredstvo ili alat koji bi svaka organizacija trebala...
Uloga upravljanja društvenim mrežama u promociji odabranog poduzeća
Uloga upravljanja društvenim mrežama u promociji odabranog poduzeća
Zvonimir Sokolović
Društvene mreže su nove prilike za promoviranje i komunikaciju sa svojim korisnicima ili potencijalnim korisnicima. One su dio svakodnevnog života i u većem dijelu neizbježne. Upravo iz tih razloga se mogu koristiti kao dodatan alat, odnosno kanal za komunikaciju i promociju. Društvene mreže su danas najpopularnije web stranice, a s njima se danas koriste stotine milijuna ljudi. Tako su, u Republici Hrvatskoj danas najzastupljenije strane mreže poput Facebooka i Twittera. Engagement...
Unaprjeđenje poslovnih procesa Lean metodologijom u bankarstvu
Unaprjeđenje poslovnih procesa Lean metodologijom u bankarstvu
Sandra Sinovec
U današnje vrijeme jake bankarske konkurencije na hrvatskom tržištu te vrlo brzog napretka tehnologije koja je postala jedan od načina na koji klijenti žele komunicirati i obavljati poslovanje s bankama (mobiteli, računala), banke su se našle u situaciji u kojoj je potrebno svoje poslovanje prilagoditi potrebama tržišta, unaprjeđenjem svoje efikasnosti i brzine isporuke rješenja u skladu s rješenjima tehnologije današnjeg doba. Unaprjeđenje procesa je odluka kojom banke imaju...
Upravljanje ljudskim potencijalima u suvremenom poslovanju
Upravljanje ljudskim potencijalima u suvremenom poslovanju
Mirna Smojver
Upravljanje ljudskim potencijalima postala je jedna od najvažnijih funkcija u organizaciji koja obuhvaća procese kao što su pribavljanje i selekcija zaposlenika, razvoj i edukacija, ali i motivacija te poticanje razvoja organizacijske kulture. Razvoj tehnologije i nova tehnološka postignuća, kao i globalizacija i promjene u radnoj snazi i demografiji mijenjaju način upravljanja ljudskim potencijalima. U ovom radu prikazan je način na koji se upravljanje ljudskim potencijalima mijenja...
Upravljanje operativnim rizicima na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje operativnim rizicima na primjeru odabranog poduzeća
Anamarija Župan
Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina koja proizvodi dobra ili usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik radi ostvarenja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. Za pojam poduzetništva vezani su izrazi neizvjesnost i rizik. Svaki poduzetnički pothvat, posebno u tržišnom gospodarstvu, je pothvat u određenu neizvjesnost, koji krije opasnost od neželjenih posljedica u budućnosti za ono što se radi...
Upravljanje procesima prodaje na odabranom primjeru trgovine u maloprodaji
Upravljanje procesima prodaje na odabranom primjeru trgovine u maloprodaji
Martina Ozimec
Prodaja ima zadaću da proizvedenu robu donese na tržište i ostvari ponudu, proda robu kupcima i tako razmjenom za novac, po tržišnoj cijeni pokrije troškove i ostvari profit. Cilj ovog istraživanja je utvrditi i opisati procesne korake i aktivnosti u procesu prodaje trgovine XYZ. Cilj rada je objasniti svrhu prodaje i proći kroz prodajne procese te predstaviti trgovinu XYZ i procese s kojima se svakodnevno susrećemo tijekom poslovanja unutar trgovine. Poslovna funkcija pojmovno se...
Upravljanje projektnim rizicima na primjeru projekta Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Split
Upravljanje projektnim rizicima na primjeru projekta Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Split
Marijana Karin Prnjak
Svaka ljudska aktivnost, poduhvat ili zadatak, pa tako i projekt, uključuje određeni rizik. Danas živimo u svijetu projekata i oni su prisutni u svim područjima ljudske djelatnosti, a svaki je jedinstven, neizvjestan i dinamičnog karaktera, pa se stoga rijetko koji odvija prema planu. Ovaj rad prvenstveno se bavi problematikom upravljanja projektnim rizicima. Kako se projekti realiziraju u budućnosti koja je neizvjesna i puna rizika, javlja se potreba za upravljanjem rizikom projekata....
Upravljanje promjenama u djelatnosti skladištenja plina na primjeru odabranog poduzeća
Upravljanje promjenama u djelatnosti skladištenja plina na primjeru odabranog poduzeća
Jadranka Lukić
U ovome je radu riječ o ulozi skladišta prirodnoga plina u plinskome sustavu te o glavnoj ulozi skladišta prirodnoga plina. To je mogućnost iskorištavanja povlačenjem prirodnoga plina iz skladišta kada postoji velika potražnja za plinom, a najčešće je to tijekom zime kada je osim u industriji povećana potrošnja i u kućanstvima. U radu su opisane značajke prirodnoga plina, transportnoga sustava i oblici podzemnih skladišta plina. U sigurnosti opskrbe prirodnim plinom veliku...
Upravljanje promjenama u odabranom poduzeću
Upravljanje promjenama u odabranom poduzeću
Mia Vukušić Mikelić
Poduzetništvo u malim i srednjim poduzećima predstavlja generator gospodarskog razvoja i zapošljavanja u svim nacionalnim ekonomijama suvremenog svijeta. U Republici Hrvatskoj, analize financijskih i statističkih podataka u posljednjih nekoliko godina ukazuju na višestruko povećanu važnost malih i srednjih poduzeća u hrvatskom gospodarstvu. Istodobno, ekonomski položaj malih i srednjih poduzeća u uvjetima globalizacije postaje sve složeniji, njihov životni vijek sve kraći,...
Upravljanje radnom uspješnošću u odabranom javnom poduzeću
Upravljanje radnom uspješnošću u odabranom javnom poduzeću
Tihomir Dobrić
Tema ovog rada je upravljanje radnom uspješnošću u odabranom javnom poduzeću. Upravljanje radnom uspješnošću je postao neophodan alat za razvoj i unapređivanje poslovanja poduzeća. Poduzeće koje će se analizirati i istražiti postojanje prakse upravljanje radne uspješnosti je Hrvatska pošta d. d. Zaposlenici Hrvatske pošte d.d. su ti koji svojim radom, znanjem, iskustvom i motiviranošću doprinose razvoju i poslovnom uspjehu i kao takvi su od iznimnog značaja za nju. Zbog...
Upravljanje rizicima na primjeru Hrvatske pošte
Upravljanje rizicima na primjeru Hrvatske pošte
Tomislav Veršić
Završni stručni rad analizira pojam rizik, odnosno upravljanje rizicima na primjeru promatranog poduzeća - Hrvatske pošta d.d.. Ciljevi rada su bili definirati pojam rizik, utvrditi kako se upravlja rizicima u odabranom poduzeću, te donijeti zaključke o tome na koji način i koliko uspješno se menadžment promatranog subjekta suočava s rizicima. Problem istraživanja je nepoznavanje ključnih rizika u djelatnosti poštanskih usluga. Rizik predstavlja situaciju koja se može negativno...

Paginacija