Paginacija

Suvremeni oblici promocije na primjeru Parka prirode Lonjsko polje
Suvremeni oblici promocije na primjeru Parka prirode Lonjsko polje
Dorotea Podobnik
U završnom radu predstavljena je turistička promidžba na primjeru Parka prirode Lonjsko polje. Problem istraživanja je nedovoljna posjećenost Parka prirode Lonjsko polje. Glavni cilj istraživanja u radu je pronalaženje i provedba suvremenih oblika promocije u Parku prirode Lonjsko polje kako bi se ujedno postigla i veća posjećenost parka. Prilikom pisanja rada korištene su metode analize, sinteze, deskripcije te povijesna metoda. U završnom radu provedeno je primarno...
Temeljni financijski izvještaji u poduzeću XYZ
Temeljni financijski izvještaji u poduzeću XYZ
Marija Mrkonjić
Temeljni financijski izvještaji važan su pokazatelj financijskog stanja i poslovanja svakog poduzeća. Menadžeri svakodnevno donose odluke u na temelju podataka iz financijskih izvještaja. Stvaranje profita osnovni je cilj svakog poduzeća, a kako bi mogli računovodstveno vidjeti je li profit zaista nastao na kraju određenog razdoblja potrebno je znati razliku između osnovnih računovodstvenih pojmova, te znati razvrstati sve računovodstvene stavke na pravo mjesto. Čitanje podataka...
Testiranje teorije političko-poslovnih ciklusa na parlamentarnim izborima 2015. godine u Republici Hrvatskoj
Testiranje teorije političko-poslovnih ciklusa na parlamentarnim izborima 2015. godine u Republici Hrvatskoj
Barbara Šuler
U radu se istražuje teorija političko-poslovnih ciklusa u Republici Hrvatskoj. Rad se sastoji od dva dijela: pregleda teorije o političko-poslovnim ciklusima i empirijske analize političko-poslovnih ciklusa u Republici Hrvatskoj na primjeru parlamentarnih izbora 2015. godine. Kako su pozitivni gospodarski pokazatelji jedan od najvažnijih temelja stabilnosti države, pokušat će se kroz te gospodarske pokazatelje prikazati i testirati teorija političko-poslovnih ciklusa. U prvom se...
Treća industrijska revolucija
Treća industrijska revolucija
Mario Rosan
Cilj ovog rada je istražiti i analizirati novu tehnologiju, koja se krije pod uvriježenim nazivom „3D printing“, za koju se pretpostavlja da će pokrenuti treću industrijsku revoluciju. U nedostatku znanstvenih izvora, orijentaciju istraživanja usmjerio sam prema medijskim člancima i audiovizualnom materijalu dostupnom na internetu, a analizu iznesenih tvrdnji i činjenica, pomno provjeravao iz više dostupnih izvora. Trenutna dostignuća i mogućnosti ove nove tehnologije, usvajam...
Troškovi osoblja u poduzetničkom računovodstvu i obračun plaća u Republici Hrvatskoj
Troškovi osoblja u poduzetničkom računovodstvu i obračun plaća u Republici Hrvatskoj
Mihaela Vidaković
Troškovi predstavljaju u novcu izražen utrošak rada, sredstava za rad i predmete rada. Oni su stalno prisutni tijekom poslovanja, a o njihovoj visini ovisi prodajna cijena proizvoda ili pruženih usluga. Iznimno ih je važno pratiti kako nastaju, razvrstavati ih po prirodnim vrstama, mjestu nastanka, nositeljima i drugim načinima. Troškove se prema prirodnim vrstama može podjeliti na: troškove osoblja, troškove sirovina i materijala (energije, rezervnih dijelova, sitnog inventara),...
Uloga SAP sustava u nabavi i prodaji
Uloga SAP sustava u nabavi i prodaji
Dubravka Bićanić
U doba globalizacije, procesni informacijski sustavi postali su važan čimbenik u svakoj tvrtki. Informacijski sustavi razvili su se nastankom hardvera i softvera, odnosno računala i različitih računalnih programa. S pojavom interneta cijeli svijet je postao jedno veliko „globalno selo“. Internet je pružio ljudima, a time i tvrtkama, dostupnost velikih količina podataka i informacija. Kako bi tvrtka mogla iskoristiti te podatke, potrebno ih je prikupiti a potom analizirati kako bi...
Uloga društvenih medija u nogometu i utjecaj na navijače
Uloga društvenih medija u nogometu i utjecaj na navijače
Sunčana Bukić Lulić
Predmet završnog rada je uloga društvenih medija u nogometu i njihov utjecaj na navijače. Društveni mediji svakodnevno se upotrebljavaju u komunikaciji i za dobivanje informacija, a u nogometu su najviše namijenjeni navijačima i simpatizerima klubova i igrača. Nogometni navijači i društveni mediji zajedno čine veliko potencijalno tržište ne samo za kupovinu ulaznica i navijačkih artikala, nego i za proizvode i usluge sponzora uključenih u nogometni biznis, ali je za postizanje...
Uloga društvenih mreža u marketingu malih i srednjih poduzeća
Uloga društvenih mreža u marketingu malih i srednjih poduzeća
Igor Bogdanović
Društvene mreže imaju izuzetno značajan potencijal u ostvarivanju uspješnosti poslovanja suvremenih poslovnih subjekata, a koji se očituje u boljoj povezanosti i otvorenosti prema klijentima, reklamiranju ciljanim skupinama, brendiranju, pronalaženju poslovnih partnera, razvijanju novih ideja, boljem rangiranje na tražilicama i dr. Sve prethodno navedeno u funkciji je ostvarivanja konkurentske prednosti suvremenih poslovnih subjekata. U ovom je radu obrađivana problematika...
Uloga i važnost istraživanja tržišta kao alata za otvaranje nove trgovinsko poslovne jedinice
Uloga i važnost istraživanja tržišta kao alata za otvaranje nove trgovinsko poslovne jedinice
Matej Raguž
Istraživanje tržišta smatra se znanstvenom disciplinom koja je ujedno i jedna od temeljnih funkcija marketinga. Kada se istraživanje tržišta primjenjuje u poslovanju, može se reći kako je ono ključan dio jer poduzetnicima i menadžerima daje informacije o stanju na potencijalnom tržištu u pogledu širenja poslovanja. U većini slučajeva, istraživanje tržišta odnosi se na istraživanje kupaca (informacije o njihovim potrebama, stavovima, očekivanjima, platežnoj moći i...
Uloga izvoza vojne opreme i naoružavanje na ekonomski rast u Republici Hrvatskoj
Uloga izvoza vojne opreme i naoružavanje na ekonomski rast u Republici Hrvatskoj
Ivana Cvitković
Hrvatska vojna industrija, koju čini 20-ak stožernih proizvođača te stotine ostalih tvrtki koje isporučuju pojedine dijelove opreme, sve je značajniji izvoznik vojne opreme na globalnom tržištu. Hrvatska proizvodnja vojne opreme obiluje inovativnim proizvodima koji svoje mjesto pronalaze na mnogobrojnim svjetskim tržištima. Izvoz vojne opreme se u posljednjih deset godina povećao te je Hrvatska postala jedan od najvećih izvoznika vojne opreme u svijetu.
Uloga ljudskih potencijala u razvoju brzorastućih poduzeća na odabranom primjeru poduzeća
Uloga ljudskih potencijala u razvoju brzorastućih poduzeća na odabranom primjeru poduzeća
Kristina Zečević
U završnom radu provedeno je istraživanje o brzorastućim poduzećima u Hrvatskoj. Brzorastuća poduzeća nazivaju se gazelama jer je gazela simbol za brzinu poslovnog uspjeha koju takva poduzeća postižu. Istražena je uloga ljudskih potencijala u razvoju brzorastućeg poduzeća. Analizirana je poduzetnička aktivnost i inovativni kapacitet poduzeća u Hrvatskoj kako bi se utvrdio potencijal razvoja brzorastućih poduzeća. Pri izradi završnog rada upotrijebljene su sljedeće metode...

Paginacija