Paginacija

Razvoj strategije za proširenje poslovanja odabranog Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Razvoj strategije za proširenje poslovanja odabranog Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Antonio Sremić
Dosadašnja istraživanja pokazuju da se potražnje za ekološkim poljoprivrednim proizvodima povećava. S obzirom da OPG Sremić trenutno uzgaja 1200 grmova aronije i od nje proizvodi samo matični sok, džem, čaj i prah od sušene aronije, ta količina samo djelomično zadovoljava potrebe ciljane skupine potrošača. Stoga je predmet istraživanja ovog specijalističkog diplomskog stručnog rada razvojne strategije za proširenje poslovanja OPG Sremić. Glavni cilj istraživanja je...
Razvoj transportnog logističkog centra na primjeru odabranog obrta
Razvoj transportnog logističkog centra na primjeru odabranog obrta
Ivana Rukavina
U ovom specijalističkom diplomskom završnom radu obrađeni su bitni elementi logistike u procesu proizvodnje i transporta. Obrt „Posavina“ bavi se proizvodnjom proizvoda od drveta. Međutim, navedeni obrt susreće se s problemom neučinkovitog upravljanja logističkim poslovnim procesima. U lancu vrijednosti navedenog obrta nedostaje transportno-logistički centar te posljedično dolazi do smanjene produktivnosti i profitabilnosti Obrta. Stoga je glavni cilj istraživanja razvoj...
Razvoj zadružnog poduzetništva na primjeru Modrozelene zadruge
Razvoj zadružnog poduzetništva na primjeru Modrozelene zadruge
Marko Jerković
Hrvatska raspolaže s gotovo 3 000 000 ha poljoprivrednog zemljišta, ali se koristi samo oko 1.500 000 ha. Biljna proizvodnje u županijama koje čine Jadransku Hrvatsku ima ogromne potencijale, posebno kad je riječ o voćnim i povrtlarskim kulturama koje su temelj za proizvodnju autohtonih proizvoda, recimo mandarina u delti Neretve, ali i različite vrste ljekovitog i aromatičnog bilja (kadulja, lavanda, ružmarin, arnika, smilje i sl.). Veliki problem u području ove regije predstavlja...
Razvojni problemi regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije Zagreb - istok
Razvojni problemi regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije Zagreb - istok
Roman Rodić
Diplomski rad Stručnog studija 2011. godine obuhvaćao je pripremu Studije „Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb-Istok“. Danas, 6 godina od izrade prve Studije još se uvijek radi na pripremnoj projektnoj dokumentaciji s puno administrativnih problema, a ovaj diplomski rad će pokušati identificirati razvojne probleme i nakon iscrpnog kvantitativnog istraživanja načelno doći do prijedloga rješenja. Ovaj rad opisuje izuzetno kompliciranu i neučinkovitu administraciju, koja,...
Računalni kriminalitet i sigurnost malih i srednjih poduzeća
Računalni kriminalitet i sigurnost malih i srednjih poduzeća
Nino Bošnir
Predmet ovog završnog rada jest utjecaj računalnog kriminaliteta na sigurnost računalnih sustava i mreža. Usmjeren je prema malim i srednjim poduzećima koja prolaze faze restrukturiranja radi prelaska u novi, elektronički način poslovanja ili koja bi htjela poboljšati svoje interne sigurnosne politike vezane uz zaštitu povjerljivih informacija. Završni rad podijeljen je u pet poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u kojem je obrazložena tema rada i motivacija za njen odabir, da bi u...
Rizici u vanjskoj trgovini i zaštita od rizika
Rizici u vanjskoj trgovini i zaštita od rizika
Daniel Markulin
Menadžment rizika podrazumijeva identifikaciju, procjenu i određivanje prvenstvenih rizika te korištenje odgovarajućih mjera praćenja, minimiziranja i kontrole njihovih utjecaja na poslovanje. Rizici mogu proizaći iz raznih izvora, internih i eksternih, općih i onih vezanih uz djelatnost i način poslovanja. Budući da je rizik u poslovanju neizbježna pojava razvijene su brojne relativno standardizirane metode upravljanja rizicima koji se povećavaju proporcionalno s veličinom...
Ruralni turizam kao temelj ruralnog razvoja gorske Hrvatske
Ruralni turizam kao temelj ruralnog razvoja gorske Hrvatske
Bojan Obradović
Ruralna područja u Hrvatskoj zauzimaju nešto više od 79% teritorija. Ako usporedimo s Europskom unijom (EU), ondje je taj postotak u prosjeku 51%. Ako pak usporedimo postotak ljudi koji žive u ruralnim područjima, dolazimo do nepunih 57% u Hrvatskoj i samo 22% u EU. To nam daje do znanja da je Hrvatska jedno veliko ruralno područje izuzmemo li najveće gradove - Zagreb, Rijeku, Split i Osijek. Tema ovog rada pokazati je perspektivu gorske Hrvatske te uvidjeti da se zahvaljujući...
Selekcija zaposlenika u malim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Selekcija zaposlenika u malim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Elizabeta Kalić
Završni rad kroz šest temeljnih dijelova predstavlja pojam i značaj selekcije zaposlenika. Cilj je rada istražiti osobitosti provedbe selekcije zaposlenika u malim poduzećima u Republici Hrvatskoj. Prezentirana je temeljna uloga selekcije zaposlenika kao jedinstvenog procesa kojemu je cilj odabrati najbolje zaposlenike. Definirane su metode i tehnike selekcijskog postupka koje poduzeća provode kako bi uspješno identificirala kvalitetne kandidate. Nadalje, rad promatra utjecaj...
Socijalno poduzetništvo zadruge hrvatskih branitelja kao poseban oblik socijalnog poduzetništva
Socijalno poduzetništvo zadruge hrvatskih branitelja kao poseban oblik socijalnog poduzetništva
Karmen Marinić
U ovom radu govorit će se o socijalnom poduzetništvu, zadrugama kao obliku poduzetništva te će kroz primjer biti prikazane braniteljske zadruge kao poseban oblik socijalnog poduzetništva. Kroz poglavlja objasnit će se pojmovi poduzetništvo, socijalno poduzetništvo i zadružno poduzetništvo. Na samom kraju rada, naglasak će biti na prikazu posebnog oblika socijalnog poduzetništva – zadrugama hrvatskih branitelja.
Specifičnosti funkcija menadžmenta u mikro poduzećima
Specifičnosti funkcija menadžmenta u mikro poduzećima
Dubravka Podgorac
U ovom su radu obrađene funkcije menadžmenta i njihove specifičnosti u mikro poduzećima. Društvo s ograničenom odgovornošću najčešći je izabrani pravni oblik pri osnivanju mikro poduzeća. Menadžment se definira kao sposobnost usmjeravanja poslova drugih ljudi radi ostvarivanja ciljeva organizacije. Funkcije menadžmenta, prikazane u teorijskom pregledu, u poduzećima obuhvaćaju: planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim resursima, vođenje i kontroliranje. Za uspješno...
Specifičnosti marketing miksa destinacije Portugal
Specifičnosti marketing miksa destinacije Portugal
Iva Perković
Turistička je destinacija tržišno prepoznatljiva jedinica koja čini značajnu sastavnicu gospodarstva turizma. Važan je njezin dio marketing koji se smatra jednim od najvažnijih aktivnosti u kojemu poduzeću. Upravo marketingom poduzeće stvara sliku na tržištu i promovira svoju djelatnost. Formira se određeni brend kako bi se stvorila prepoznatljivost. U turizmu velik se značaj počeo pridavati marketingu s ciljem promoviranja vlastitih proizvoda i usluga te same turističke...
Specifičnosti poslovanja obiteljskog poduzeća na odabranom primjeru
Specifičnosti poslovanja obiteljskog poduzeća na odabranom primjeru
Martina Beljan
Predmet istraživanja ovoga završnog rada je obiteljsko poduzetništvo, odnosno specifičnosti obiteljskog poduzetništva. Obiteljska poduzeća u svojem poslovanju susreću se s mnoštvom izazova koji mogu rezultirati kako pozitivno tako i negativno na njihovo poslovanje. Njima u cijelosti upravljaju članovi obitelji čiji je glavni cilj unaprijediti poslovanje i ostvariti profit, a kako bi to bilo moguće potrebno je da obitelj djeluje kao jedno, kako privatno tako i poslovno. Poslovno...

Paginacija