Pages

Upravljanje talentima u odabranom javnom poduzeću
Upravljanje talentima u odabranom javnom poduzeću
Tanja Krušelj Urankar
Područje ovog rada je upravljanje talentima u odabranom javnom poduzeću „Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.“ Od velikog je značenja i osobito je važna uloga menadžmenta u pogledu pribavljanja, usavršavanja te upravljanja talentima, kako bi organizacije postigle uspješnost i konkurentsku prednost na tržištu. Postoje određeni ciljevi koje upraviteljski kadrovi poduzeća trebaju i moraju ostvariti,na primjer unositi inovacije u sadržaj ponude proizvoda i usluga, te time poboljšati i...
Usluga pomoći u kući - mogućnost za poduzetnike u sustavu socijalne skrbi
Usluga pomoći u kući - mogućnost za poduzetnike u sustavu socijalne skrbi
Lidija Oršanić
Rad se sastoji od teorijskog dijela gdje je prikazan pravni i organizacijski okvir djelovanja poduzetnika u sustavu socijalne skrbi koji se bave pružanjem usluge pomoć u kući te istraživačko-praktičnog dijela s primjerom slučaja iz prakse gdje su intervjuirani socijalni poduzetnici iz Primorsko – goranske županije. Kroz statističke podatke prikazan je utjecaj sve jačeg trenda starenja stanovništva na kapacitete nedržavnih-decentraliziranih (županijskih) domova te paralelno s...
Usporedna analiza financijskih izvještaja na primjerima financijskog i operativnog lizinga
Usporedna analiza financijskih izvještaja na primjerima financijskog i operativnog lizinga
Snježana Čavlek
U posljednjih nekoliko godina lizing postaje sve značajniji financijski instrument te je jedna od metoda financiranja nabave opreme s određenim uvjetima, načinom, prednostima i nedostacima koje poslodavac uzima u obzir pri kupnji opreme. Ovaj način financiranja uređen je Zakonom o lizingu koji je pružio općeprihvaćenu podjelu na financijski i operativni lizing. U ovom radu pod naslovom Usporedna analiza financijskih izvještaja na primjerima financijskog i operativnog lizinga...
Utjecaj Lean transformacije na rizike poduzeća s posebnim osvrtom na odabrano poduzeće
Utjecaj Lean transformacije na rizike poduzeća s posebnim osvrtom na odabrano poduzeće
Aleksandra Capan
Lean filozofija usmjerena je na to da je potrebno puno više pozornosti posvetiti aktivnostima koje kod konačnog proizvoda ne dodaju vrijednost proizvodu. To je fokus Lean filozofije i ta aktivnost je usmjerena na 90-95 % svih aktivnosti. S druge strane smanjivanjem gubitaka povećava se udio aktivnosti koje povećavaju vrijednost proizvoda. Opća definicija rizika koja je primjenjiva u svim poduzećima bilo da se radi o proizvodnom ili uslužnom poduzeću je da rizik polazi od...
Utjecaj amortizacije na poslovni rezultat poduzeća
Utjecaj amortizacije na poslovni rezultat poduzeća
Gorana Peček
Računovodstvene politike poslovni subjekti koriste da bi iskazivali svoje poslovne rezultate, u skladu su s propisima i zakonima te Hrvatskim i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Računovodstvenim politikama može se izravno utjecati na visinu troškova u obračunskom razdoblju te time i na sam rezultat koji je iskazan u računu dobiti i gubitka. Cilj je rada prikazati utjecaj amortizacije na financijski rezultat poduzeća. Računovodstvenim politikama možemo kratkotrajno...
Utjecaj digitalnog marketinga na ponašanje potrošača
Utjecaj digitalnog marketinga na ponašanje potrošača
Valentina Piljac
U uvjetima sveopće digitalizacije društva, poduzeća dramatično povećavaju veličinu i opseg online oglašavanja te izdvajaju više financijskih sredstava na online oglašavanje nego što su to činili prije. Važno je prepoznati ključne čimbenike koji mogu učinkovito utjecati na ponašanje potrošača i razumjeti načine na koje to čine. Glavni cilj rada je istraživanje utjecaja digitalnog marketinga na ponašanje potrošača. Rad se sastoji od dva dijela - teorijskog i...
Utjecaj edukacije na povećanje poslovnih kapaciteta zaposlenika
Utjecaj edukacije na povećanje poslovnih kapaciteta zaposlenika
Petra Džigurski
Moderno društvo potiče svijest zaposlenika da je dragocjeni oblik njihove edukacije istovremeno i njihovo nagrađivanje. Želja da se zaposlenici kontinuirano educiraju, povećavaju svoja znanja, razvijaju vještine i kompetencije za uspješno obavljanje radnih zadataka iz djelokruga svog radnog mjesta kako bi u budućnosti bili spremni preuzeti nove pozicije. Tvrtke nerado pristaju na svaki novi izdatak, osobito ako on izlazi iz okvira izdataka nužnih za svakodnevno poslovanje. U toj...
Utjecaj glazbe na potrošačke preferencije u ugostiteljstvu
Utjecaj glazbe na potrošačke preferencije u ugostiteljstvu
Luka Akrap
Predmet istraživanja ovog rada je utjecaj glazbe na potrošačke preferencije u ugostiteljstvu. Različiti glazbeni žanrovi na podsvjesnoj razini utječu na ponašanje potrošača i njihove preferencije. Odabirom prikladne glazbene podloge u ugostiteljskim objektima moguće je utjecati na povećanu konzumaciju hrane ili pića. Cilj istraživanja ovog rada je prikazivanje utjecaja glazbenih podloga u ugostiteljskim objektima te analizirati njihov utjecaj na ukupnu potrošnju kupaca i...
Utjecaj globalne ekonomske krize na nezaposlenost u Republici Hrvatskoj
Utjecaj globalne ekonomske krize na nezaposlenost u Republici Hrvatskoj
Katarina Vrkljan
Velika financijska kriza koja je tijekom 2007. godine pogodila Sjedinjene Američke Države brzo se proširila na ostatak svijeta, pa tako i na Europu. Uzrokovana je velikim brojem rizičnih (subprime) kredita koje su banke plasirale unatoč visokim rizicima, te nerealno visokim cijenama nekretnina. U takvim uvjetima vrijednost nekretnine je često bila znatno manja od iznosa kredita, pa su financijske institucije s velikim udjelom rizičnih kredita bile pogođene visokom nelikvidnošću....
Utjecaj internacionalizacije na uspješnost poslovanja odabranog poduzeća
Utjecaj internacionalizacije na uspješnost poslovanja odabranog poduzeća
Kristina Krajinović
U situacijama kada domaća tržišta postaju nedovoljna za željeni rast profitabilnosti, poduzeća se sve češće okreću stranim tržištima. Internacionalizacija općenito predstavlja proširenje poslovanja na strana tržišta te brojna istraživanja ukazuju na činjenicu da poduzeća uspješnije posluju proširenjem poslovnih aktivnosti izvan granica matične države. Glavni cilj ovog rada bio je provesti istraživanje o utjecaju internacionalizacije na uspješnost poslovanja odabranog...
Utjecaj krizne situacije na zaposlenike u odabranom poduzeću
Utjecaj krizne situacije na zaposlenike u odabranom poduzeću
Josipa Mišić
Kriza u poslovanju je nešto što se događa svakodnevno. To je neželjen i neplaniran period u poslovanju poduzeća ograničenog trajanja. Problem istraživanja je neučinkovito upravljanje ljudskim resursima u vrijeme poslovne krizne situacije u poduzeću. Stoga je glavni cilj istraživanja utvrditi povezanost poslovne krize i ponašanja zaposlenika na primjeru tvornice Spačva, Vinkovci. U ostvarenju glavnog cilja podatci su bili prikupljeni iz sekundarnih (relevantna stručna i...

Pages