Pages

Važnost poslovne etike u bankarstvu
Važnost poslovne etike u bankarstvu
Ivan Stojaković
Bankarske institucije u današnjem okruženju imaju odgovornost, ne samo za vlastiti probitak, nego moraju djelovati u skladu s društvenim i socijalnim okolnostima i zahtjevima. Etika se odnosi na sve segmente poslovnog ponašanja, od procesa donošenja strateških odluka do ponašanja prema klijentima i štedišama. Promišljanje etičnosti ide od razine pojedinca, pa do organizacije u cjelini. Iako neki misle da su etičnost i zarada kategorije koje se međusobno isključuju, poslovna ih...
Vođenje malog i srednjeg poduzeća
Vođenje malog i srednjeg poduzeća
Martin Kvesić
Značaj malih i srednjih poduzeća posebno se prepoznaje njihovim udjelom u zaposlenosti, ali i u ukupno ostvarenom prihodu i izvozu. Vođenje je jedna od osnovnih funkcija menadžmenta te će se u radu govoriti o ĉetiri skupine aktivnosti od kojih se sastoji vođenje: vodstvu, motiviranju, interpersonalnim odnosima i komunikaciji. Zadatak je vođe da održava odnose između ljudi unutar poduzeća kao i izvan poduzeća. Upravljanje ljudskim potencijalima i motivacija zaposlenika najvažniji...
Zadovoljstvo zaposlenika stilom vođenja menadžera u odabranom malom poduzeću
Zadovoljstvo zaposlenika stilom vođenja menadžera u odabranom malom poduzeću
Gordana Marković
Zaposlenici su važni za uspjeh organizacije i najvažniji su resurs poduzeća. Bitno je da je njihov rad prepoznat i cijenjen od strane vodstva što pozitivno utječe na njihovo zadovoljstvo i motiviranost. Vođenje je menadžerska funkcija koja ima sposobnost utjecaja na zaposlenike koji izvršavaju zadatke. Kako bi se ostvarila, potreban je vođa – u malom poduzeću to je direktor/menadžer koji je zadužen za gotovo sve aspekte poslovanja pa tako i za zadovoljstvo zaposlenika. Stil...
Zapošljavanje i edukacija zaposlenika u određenoj kompaniji
Zapošljavanje i edukacija zaposlenika u određenoj kompaniji
Slobodan Perović
Proces zapošljavanja može biti izrazito stresan, kako za kandidata koji se prijavljuje na otvoreni natječaj tako i za kompaniju koja ima želju i cilj odabrati najboljeg kandidata koji je bio u selekcijskom postupku. U današnje vrijeme kada je jako velika fluktuacija sposobne radne snage unutar zemalja Europske unije, svaka se kompanija treba boriti zadržati svoj stručan kadar te privući najbolji stručni radni kadar na tržištu rada, koji bi došao u određenu kompaniju s ciljem...
Zastupljenost skupnog financiranja u Republici Hrvatskoj
Zastupljenost skupnog financiranja u Republici Hrvatskoj
Marija Mihelj
Ovim se radom obradila tematika skupnog financiranja kroz teorijski okvir kao i kroz praktične primjere. U radu su objašnjene definicije skupnog financiranja te njegovi oblici uz detaljan opis samog procesa skupnog financiranja. Kroz rad se obradio teorijski dio, a posebno dionici skupnog financiranja, modeli skupnog financiranja i oblici skupnog financiranja. Kroz primjere uspješnih kampanja u Republici Hrvatskoj obradio se dio vezan za zastupljenost skupnog financiranja u RH. U...
Značaj Google adwordsa u online oglašavanju
Značaj Google adwordsa u online oglašavanju
Anja Cetinjanin
U specijalističkom završnom radu ističe se važnost internetskog oglašavanja. Broj internetskih korisnika u stalnom je rastu. Korisnici putem interneta mogu istraživati, uspoređivati, dijeliti mišljenje te kupovati, što predstavlja posebnu priliku za tvrtke koje svoje proizvode ili usluge mogu ponuditi na mreži. U radu se stavlja naglasak na platformu Google AdWords te njegovu važnost u online oglašavanju. Također se opisuju različiti popularni oblici online oglašavanja....
Značaj interne komunikacije u profitnim i neprofitnim organizacijama u Republici Hrvatskoj
Značaj interne komunikacije u profitnim i neprofitnim organizacijama u Republici Hrvatskoj
Daniela Pavić
Komunikacija ima važnu ulogu u poslovanju koja uključuje različite odnose među ljudima i organizacijama koje ljudi stvaraju. Potreba za uspješnom internom komunikacijom je očigledna u svim organizacijama bez obzira radi li se o Vladinim organizacijama, neprofitnim organizacijama ili pak onima koji se bave proizvodnjom. Uspješnost interne komunikacije ukazuje na pozitivan odnos među zaposlenicima i uspješnost poduzeća. Cilj rada je bio istražiti značaj interne komunikacije u...

Pages