Paginacija

Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Jasmina Palada
Ovim radom pojašnjava se način na koji zajedno funkcioniraju prodaja ključnim kupcima i duhanska industrija. Što se tiče prodaje ključnim kupcima ovaj rad govori kako doći do pozitivne poslovne suradnje s ključnim kupcem. Način na koji ovaj rad opisuje prodajne situacije je gotovo idealan, prodavač na savršen i najbolji mogući način prezentira proizvod koji njegova kompanija prodaje. U radu se navodi kako je bitno da se prodavač prije prezentacije detaljno pripremi, ukloni sve...
Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Prodaja duhanskih proizvoda ključnim kupcima
Ante Palada
Ovim radom pojašnjava se način na koji zajedno funkcioniraju prodaja ključnim kupcima i duhanska industrija. Što se tiče prodaje ključnim kupcima ovaj rad govori kako doći do pozitivne poslovne suradnje s ključnim kupcem. Način na koji ovaj rad opisuje prodajne situacije je gotovo idealan, prodavač na savršen i najbolji mogući način prezentira proizvod koji njegova kompanija prodaje. U radu se navodi kako je bitno da se prodavač prije prezentacije detaljno pripremi, ukloni sve...
Projekcija proizvoda zadruge Modro zelene
Projekcija proizvoda zadruge Modro zelene
Ante Vukušić
Projekcija novog proizvoda koje bi zadovoljilo sve zahtjevnije potrebe suvremenih potrošača zahtijeva novi pristup koncepta i razvoja novog proizvoda ili barem stvaranja dodane vrijednosti već postojećem proizvodu. Upravo bi zadruge trebale biti rješenje u organizaciji i koncentraciji proizvodnje, kao i poticanju inovativnog pristupa iskorištavanja biološkog potencijala biljnih vrsta priobalne regije RH, razvijanju proizvoda s dodanom vrijednošću, novih i funkcionalnih proizvoda,...
Projekti zdravstvenog turizma u funkciji razvoja turizma na području Kvarnera
Projekti zdravstvenog turizma u funkciji razvoja turizma na području Kvarnera
Nikolina Tomić
Zdravstveni turizam kao specifični oblik turizma koji obuhvaća tri temeljna oblika koji se pretežno temelji na motivaciji putovanja za poboljšanje zdravlja, radi prevencije ili odmaranja, kao i liječenja ili rehabilitacije uz multidisciplinarni tim, pa se često koriste prirodni resursi nekog područja. Projekti zdravstvenog turizma su naročito atraktivni za investiranje, ali postavlja se temeljno pitanje za donosioce odluka za investiranje, a to je ekonomska opravdanost ulaganja u...
Proračun jedinica lokalne samouprave na primjeru Općine Grožnjan s posebnim osvrtom na njegovu socijalnu osjetljivost
Proračun jedinica lokalne samouprave na primjeru Općine Grožnjan s posebnim osvrtom na njegovu socijalnu osjetljivost
Eda Antonac
Jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno općine, gradovi ili županije, na početku svake kalendarske godine moraju planirati koliko će imati sredstava te godine i u koje će poslove i obaveze biti utrošen novac koji im je zakonskim i drugim propisima dat na raspolaganje u cilju zadovoljenja osnovnih životnih i zajedničkih potreba građana. O važnosti proračuna govori i činjenica da sve poslove oko proračuna regulira poseban zakon, kako bi se s novcem građana, poreznih...
Prošlost i sutrašnjica kune
Prošlost i sutrašnjica kune
Marin Matić
Osnovna kategorija nacionalne ekonomije, pa tako i svjetske je - novac. Novac je osnovno sredstvo pri razmjeni robe i usluga, a realni je pokazatelj važnosti i dinamičnosti nekog tržišta. Devizni tečaj je cijena jedne jedinice strane valute izražena brojem jedinica domaće valute. On pokazuje koliko je jedinica domaće valute potrebno platiti za jednu jedinicu strane valute. Promjene deviznog tečaja utječu na cijene uvoza, na rentabilnost uvoza, na rentabilnost proizvodnje uvoznih...
Pružanje turističkih usluga na primjeru odabranog poduzeća
Pružanje turističkih usluga na primjeru odabranog poduzeća
Josipa Martulaš
Ovaj diplomski rad opisuje projekt u kojem turistička agencija imenom Galeb d.o.o. u Senju posluje pružajući turističke usluge prilagođene željama i potrebama klijenata. Agencija Galeb svojim klijentima je u mogućnosti ponuditi osmišljenu i praćenu turističku turu. Ideja je poduzetnice da se turistima ponudi osobni pristup destinaciji. Predmetni plan temelji se na ideji pokretanja agencije za iznajmljivanje apartmana i ruralni turizam. Cilj ovog poslovnog plana je da se opravda...
RM 599 RESCUE stjecanje Germanischer Lloyd SOLAS certifikata
RM 599 RESCUE stjecanje Germanischer Lloyd SOLAS certifikata
Rozalija Koturić
Poduzeće Ris Marine bavi se proizvodnjom i prodajom gumenjaka te nudi usluge popravka i servisiranja plovila. Registrirana je 2006. godine, a sam početak aktivnosti poduzeća započinje 2007. godine. U kratkom vremenskom roku poduzeće je ostvarilo velike uspjehe te su proizvode doveli na visoku razinu kvalitete koja je prvenstvena odlika proizvoda što je dokazano širokom paletom plovila rasprostranjenih po cijeloj Hrvatskoj ali i u inozemstvu. Od početka poslovanja poduzeće radi...
Razlozi i proces uvođenja novog proizvoda
Razlozi i proces uvođenja novog proizvoda
Vanja Jelić
Proces uvođenja novog proizvoda je vrlo zahtjevan i kompleksan proces koji stvara poveznicu od samog nastanka ideje do njene realizacije na tržištu. To je razlog zašto razvoj novoga proizvoda predstavlja fazni proces planiranja, oblikovanja i komercijalizacije novog proizvoda. Razvoj novih proizvoda, ali i permanentno modificiranje postojećih aktivnosti su koje predstavljaju permanentni izazov u svakoj poslovnoj aktivnosti. Moguće ih je promatrati kao na svojevrsne strategije...
Razvijenost i percepcija o razvijenosti upravljanja ljudskim potencijalima u odabranoj javnoj organizaciji od strane zaposlenika
Razvijenost i percepcija o razvijenosti upravljanja ljudskim potencijalima u odabranoj javnoj organizaciji od strane zaposlenika
Ivan Hus
Područje rada bilo je upravljanje ljudskim potencijalima u tijelu državne uprave. Prikazano je njegovo ustrojstvo i djelokrug rada te opisan proces zapošljavanja, napredovanja službenika i sustav ocjenjivanja. Cilj rada bio je prikazati procese upravljanja ljudskim potencijalima unutar odabranog tijela državne uprave te pomoću rezultata empirijskog istraživanja, putem anonimnog upitnika koji su ispunjavali zaposlenici, donijeti zaključak o sustavu upravljanja ljudskim potencijalima s...
Razvoj novog proizvoda i usluge na odabranom primjeru Hepi
Razvoj novog proizvoda i usluge na odabranom primjeru Hepi
Ivana Steković
Inovacije su danas prepoznate kao čimbenik koji poduzećima daje prednost pred konkurencijom, stoga su izazov i nužnost svakog poduzetnika. One su postale predmet intenzivnog proučavanja. U radu će se obuhvatiti pojam usluge, proces razvoja novih proizvoda i usluga, te opis primjene različitih strategija prema životnom vijeku proizvoda/usluge. U praktičnom dijelu rada analizirat će se Hepi, inovativni proizvod HEP Opskrbe, njegov razvoj i implementacija na tržište. Metodom...
Razvoj strategija za izlazak na rusko tržište odabranog poduzeća
Razvoj strategija za izlazak na rusko tržište odabranog poduzeća
Božidar Ledinko
Pojavom globalizacije dolazi do promjena organizacijskog ponašanja. Trendovi koji mijenjaju poslovnu praksu odnose se na brzi razvoj tehnologije, novi način komunikacije, jaka konkurencija, te promjene u političkoj i ekonomskoj sferi. U prilagodbi tim promjenama, poduzeće Galko d.o.o. pokušava proširiti svoje poslovanje izlaskom na rusko tržište. Problem istraživanja je neiskorišteni kapaciteti u poduzeću Galko d.o.o. Glavni cilj istraživanja je izbor strategija za izlazak na...

Paginacija