Paginacija

Poslovna komunikacija u međunarodnom okruženju
Poslovna komunikacija u međunarodnom okruženju
Marijana Šušak
Poslovna komunikacija bitno se razlikuje u međunarodnom poslovnom okruženju od one u tuzemnom poslovnom okruženju. Razlog tome je što se razlikuju kulture, običaji, bonton i drugi čimbenici koji direktno ili indirektno utječu na poslovno komuniciranje. U međunarodnom poslovnom okruženju važno je poznavati kulturu onoga s kime se komunicira jer nepoznavanje kulture poslovnih partnera može utjecati na ishod poslovne komunikacije. U ovom radu su prikazani neki običaji i kulturni...
Poslovni plan "APIS MELLIFERA CARNICA" d.o.o.
Poslovni plan "APIS MELLIFERA CARNICA" d.o.o.
Mia Vukušić Mikelić
Naša tvrtka „Apis Mellifera Carnica“ za početak poslovanja, kupila je 100 košnica s pčelama, ima osiguranu opremu i zemljište od 2.000 m² sa stambenim i poslovnim objektima, 10.000 m² oranica i pašnjaka te će imati dva zaposlena djelatnika. Dodatno ćemo kupiti još 500 m² zemljišta koje nije pripadalo nama, a dijelilo je naš posjed na dva dijela. Tvrtka će se baviti pčelarenjem, proizvodnjom i prodajom meda i drugih proizvoda. Med i proizvode od meda i pčelarenja...
Poslovni plan za glazbeni studio
Poslovni plan za glazbeni studio
Robert Blažević
Današnja napredna tehnologija je pružila mogućnost da bilo tko s računalom može početi raditi glazbu. Zbog te lake dostupnosti iz dana u dan se pojavljuje sve više glazbenika koji maštaju o idealnom glazbenom prostoru u kojem će prenijeti svoje glazbene ideje. Oni koji se i ozbiljnije počnu baviti glazbom znaju koliko inspiracija ima utjecaja na njihov rad i zbog toga na razne načine pokušavaju doći do nje. Za svoj diplomski rad odlučio sam se za izradu projekta otvaranja...
Poslovni plan za uvođenje najmodernije laserske i CNC tehnologije u obradi pleksiglasa /akrila/ na primjeru odabranog poduzeća
Poslovni plan za uvođenje najmodernije laserske i CNC tehnologije u obradi pleksiglasa /akrila/ na primjeru odabranog poduzeća
Robert Klasiček
Tema je ovog završnog rada "Poslovni plan za uvođenje najmodernije laserske i CNC tehnologije za obradu pleksiglasa /akrila/ na primjeru odabranog poduzeća". S obzirom na to da poduzetnik ima dugogodišnje iskustvo u izradi predmeta od pleksiglasa, na osnovu svakodnevnih upita kupaca došao je do saznanja da na tržištu postoji povećana potražnja za kvalitetnom proizvodnjom i obradom predmeta od akrila. Tako je i nastala ideja da poduzeće u svoj proizvodni proces implementira lasersku...
Poslovno pregovaranje i komuniciranje kao konkurentna prednost poduzeća
Poslovno pregovaranje i komuniciranje kao konkurentna prednost poduzeća
Matej Vidović
Prioritet svakog poslovnog čovjeka bi trebao biti ovladati komunikacijom sa svrhom uspješnosti poslovanja, pogotovo poslovima vezanim uz trgovinu i upravljanje, gdje komunikacija sa suradnicima i odnos s klijentima znače uspjeh ili neuspjeh. Uz poslovnu komunikaciju usko je povezan pojam poslovnog pregovaranja jer zbog učestalosti ovoga procesa, pregovaranje je sastavni dio posla koji daje vrijednost poduzeću, njegovim kupcima, te poslovnim partnerima. Poslovno komuniciranje u...
Postupak redovne likvidacije trgovačkih društava
Postupak redovne likvidacije trgovačkih društava
Nereo Voloder
Trgovačko društvo nastaje upisom u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, a prestaje brisanjem iz sudskog registra. U određenim slučajevima predviđenim zakonom trgovačko društvo može donijeti odluku o prestanku društva. U tom slučaju provodi se likvidacija unutar samog društva, a određene odluke donesene tijekom likvidacije upisuju se u sudski registar trgovačkog suda u kojem je društvo upisano. Ovaj rad pruža konceptualizaciju trgovačkih društava, odnosno daje...
Potencijal tržišta i plasmana plus size odjeće u Republici Hrvatskoj
Potencijal tržišta i plasmana plus size odjeće u Republici Hrvatskoj
Igor Matanić
Tekstilna industrija jedna je od vodećih u svijetu, a u Republici Hrvatskoj također zauzima značajno mjesto u industrijskom sektoru i ima stoljetnu tradiciju. Iako su politički i gospodarski problemi unutar zemlje, kao i recesija na globalnoj razini, negativno utjecali na položaj tekstilne industrije i njezin rad, u Republici Hrvatskoj ona još uvijek radi relativno dobro, a hrvatski tekstilni proizvodi prepoznati su u svijetu kao vrlo kvalitetni. Iako tekstilna industrija u okviru...
Povezanost kvalitete projektnog planiranja i uspješnosti implementacije na odabranim primjerima
Povezanost kvalitete projektnog planiranja i uspješnosti implementacije na odabranim primjerima
Vanja Petričević
Problem i predmet ovoga rada bio je ispitati povezanost kvalitete planiranja i uspješnoga implementiranja projekta na odabranim primjerima projekata provedenih od 2011. do 2014. godine. Istraživanje se odnosilo na povezanost teorijskih postavki projektnog menadžmenta s praksom u fazama planiranja i implementacije projekata te se usporedio utjecaj faze planiranja na kvalitetu implementacije s ciljem da rezultati istraživanja imaju mogućnost primjene u budućoj praksi. Istraživanje je...
Povezanost organizacijske kulture i interne komunikacije u odabranom poduzeću
Povezanost organizacijske kulture i interne komunikacije u odabranom poduzeću
Kristina Puce
Kultura je relativno trajan i specifičan sustav oblika ponašanja, vrijednosti, uvjerenja, normi i običaja koji određuju organizacijsko ponašanje, mišljenje i usmjerava aktivnosti pojedinaca i grupa koji ih sačinjavaju. Komunikacija je baza upravljačkih procesa u organizaciji, a odvija se formalnim i neformalnim komunikacijskim kanalima, slanjem verbalnih i neverbalnih poruka unutar organizacije. Ljudi moraju komunicirati da bi se uopće organizirali, a zatim moraju komunicirati kako...
Povezanost poslovne komunikacije i menadžerske uspješnosti na primjeru odabranog poduzeća
Povezanost poslovne komunikacije i menadžerske uspješnosti na primjeru odabranog poduzeća
Marina Maček
Slika tvrtke u očima javnosti oblikuje se kroz razne oblike komuniciranja. Neke tvrtke stvaraju oko sebe pozitivna mišljenja, a neka ne. Cilj je ovog rada prikazati povezanost između poslovne komunikacije i toga koliko ona utječe na uspješnost poslovanja. Rad se temelji na ljudskoj strani poslovne komunikacije u poduzeću Prilika dana d. o. o. i uspješnosti poslovanja. Komuniciranje je proces sporazumijevanja, prijenosa informacija te je jedan od osnovnih preduvjeta bez kojeg nema...
Povezanost timskih uloga sa stilom rješavanja konflikta
Povezanost timskih uloga sa stilom rješavanja konflikta
Anja Šegota Žgomba
Povezanost timskih uloga sa stilom rješavanja konflikta tema je ovoga rada. Svrha rada bila je definirati pojam konflikta, načine na koji oni nastaju u svakodnevnom radu tima, faktore koji utječu na njihov razvoj i načine na koji se oni rješavaju, odnosno način na koji ih menadžer rješava. U radu su analizirani Belbinov model timskih uloga i TKI indikator, koji pomažu u rješavanju konflikta, te je provedeno istraživanje kako bi se vidjelo postoji li korelacija između timskih...
Povezanost upravljanja rizicima i uspješnosti poslovanja srednjih i velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Povezanost upravljanja rizicima i uspješnosti poslovanja srednjih i velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Kristina Fišter
U današnje vrijeme gotovo da nema djelatnosti u kojoj nije prisutan rizik. Poduzeća su svakodnevno izložena raznim rizicima koji mogu donijeti velike gubitke poduzeću ukoliko se ne prepoznaju na vrijeme. Kako bi se spriječile negativne posljedice, poduzeće mora znati prepoznati rizike, istraživati uzroke rizika te njima upravljati kako bi se te posljedice svele na minimum. U radu je objašnjena terminologija vezana uz poslovne rizike te cjelokupni proces integriranog upravljanja...

Paginacija