Paginacija

Neverbalna komunikacija u prodaji
Neverbalna komunikacija u prodaji
Mia Perši
Neverbalna komunikacija je način kojim ljudi komuniciraju bez riječi, bilo namjerno ili nenamjerno. Neverbalno ponašanje se koristi za: izražavanje emocija, pokazivanje stavova, odražavanje osobina ličnosti i poticanje ili mijenjanje verbalne komunikacije. Čak i odjeća, frizura i stil služe za predstavljanje i pokazuju kako se osoba percipira i kako bi voljela da ju i drugi vide. Način na koji osoba stoji ili sjedi također može biti vrlo jasan pokazatelj onog što osjeća. Zbog...
OPG Mago
OPG Mago
Branko Viktor
U ovom radu predstavit ću poslovni plan OPG-a MAGO za proizvodnju i preradu magarećeg mlijeka. Magareće mlijeko je nedovoljno zastupljeno na tržištu te za istim postoji potražnja. Osim činjenice da bi OPG MAGO bio jedini proizvođač magarećeg mlijeka u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske, glavna prednost ovoga proizvoda su njegova ljekovita svojstva te mogućnost prerade u razne kozmetičke i ljekovite kreme i pripravke, te npr. mogućnost da se koristi kao dodatak u...
Oblici financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Oblici financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Valentino Sfiligoj Lach
Malo i srednje poduzetništvo ima veliku važnost za gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta, jer obuhvaća najveći broj poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu i ima značajan udio u zaposlenosti, ukupnom prihodu i izvozu. Jedan od glavnih problema s kojima se suočavaju mali i srednji poduzetnici odnosi se na nedostatak financijskih sredstava za pokretanje i širenje njihovog poslovanja. Predmet rada je opis oblika financiranja malog i srednjeg poduzetništva u RH. Cilj rada...
Oblici menadžmenta na primjeru Jadran-galenskog laboratorija
Oblici menadžmenta na primjeru Jadran-galenskog laboratorija
Lovro Matasić
U ovom će radu na primjeru Jadran-galenskog laboratorija biti prikazana važnost dobrog menadžmenta za uspješnost poslovanja poduzeća. Jadran-galenski laboratorij d. d. proizvodi i prodaje farmaceutske proizvode za djecu i odrasle u Hrvatskoj i inozemstvu. Nudi portfelj lijekova koji se izdaju bez recepta uključujući razne kategorije lijekova bez recepta, dodataka prehrani, kozmetike i kozmetičkih proizvoda posebne namjene. U radu će biti objašnjeno što je to menadžment, koje su...
Obogaćivanje ponude u ruralnom turizmu Hrvatske na primjeru turističke destinacije
Obogaćivanje ponude u ruralnom turizmu Hrvatske na primjeru turističke destinacije
Kristian Obrad
Turizam je jedan od najdinamičnijih svjetskih društvenih procesa i najbrže rastuća industrija. Turizam je važan element razvoja hrvatske ekonomije i najvažniji izvoz Hrvatske. Hrvatska je poznata po obalnom turizmu a ruralni turizam je slabo zastupljen. Razvoj ruralnog turizma predstavlja veliki institucionalni i poduzetnički izazov u Hrvatskoj. Koncept ruralnog turizma u Hrvatskoj temelji se na bogatim prirodnim resursima, domaćoj hrani, ruralnom načinu života, ruralnim...
Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje
Mario Rosan
Koncept Održivog razvoja nudi se kao moguće multidisciplinarno rješenje za negativan utjecaj ljudskih aktivnosti na ekosustave planeta. Ujedno, zahtjeva promjenu paradigme svijesti čovječanstva i napuštanje dosadašnjeg modela neiscrpnosti prirodnog kapitala jer je on nedopustiv. Koncept nastoji osigurati mogućnosti za gospodarski i socijalni napredak budućih naraštaja. Na operativnoj razini politika Održivog razvoja nudi se implementacijski alat naziva Društveno odgovorno...
Održivi razvoj poslovanja na primjeru odabranog poduzeća
Održivi razvoj poslovanja na primjeru odabranog poduzeća
Franjo Franović
Rad ne sadrži sažetak.
Oglašavanje u medijima
Oglašavanje u medijima
Devčić Ana
Kultura današnjeg svijeta je uvelike oblikovana utjecajem medija, preko kojih se ljudi informiraju o svemu što ih danas zanima. Mediji su sveprisutni, i svojim djelovanjem utječu na način života danas. U današnjem marketinškom globalnom okruženju čovjek je bombardiran oglasima na svakodnevnoj bazi konzumacijom bilo kojeg medija. Znanost koja je usko povezana s medijima i oglašavanjem je marketing. Upravljanje marketingom može se shvatiti kao znanost i umijeće odabiranja ciljanih...
Optimizacija skladišnih procesa maloprodajnog poduzeća primjenom suvremenih metoda u procesu skladištenja
Optimizacija skladišnih procesa maloprodajnog poduzeća primjenom suvremenih metoda u procesu skladištenja
Mate Šakić
Skladišni procesi predstavljaju aktivnost usmjerenu ka optimalnom upravljanju skladišnim operacijama. Osnovne operacije koje se izvršavaju unutar skladišta su: prijem robe, pohrana, komisioniranje te otprema robe prema prodajnim mjestima. U svakom od navedenih dijelova skladišnih procesa postoje varijante optimizacije i unapređenja koje su rezultat novih trendova u skladištenju. Skladišni procesi predstavljaju važnu komponentu skladišnih sustava jer o njima ovisi funkcioniranje...
Organizacija mrežnog marketinga na proizvodima Amway
Organizacija mrežnog marketinga na proizvodima Amway
Igor Lukić
Cilj završnog rada je ukazati na mogućnosti samozapošljavanja u okviru mrežnog marketinga pogotovo u uvijetima visoke nezaposlenosti, kao jednog od velikih problema, hrvatskog gospodarstva. Poduzetništvo ima veliku ulogu u gospodarstvu odreĊene zemlje jer stvara radna mjesta, potiĉe konkurenciju i unapreĊuje zajednicu. Upravo je zato vaţno poticati diskusiju o poduzetništvu i podizati svijest o istome kako bi se ljude ohrabrilo za otvaranje vlastitog poduzeća. Najĉešće...
Organizacijska struktura poduzeća 3M
Organizacijska struktura poduzeća 3M
Matea Jurišić
Kao ekonomske kategorije, organiziranje, planiranje i organizacijske strukture vrlo su važne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Tržišni subjekt, odnosno poduzeće, ne može zamisliti poslovanje i opstanak na tržištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pravovremenom i kvalitetnom odabiru organizacijskog ustroja te sustavnom održavanju i unapređenju istog. Ciljevi istraživanja u radu podijeljeni su na opće i specifične. Opći cilj odnosi se na analizu relevantne...
Organizacijski coaching
Organizacijski coaching
Maja Pavoković
Cilj ovog rada je prikazati kako uvođenje coaching pristupa u upravljanje može imati blagotvoran utjecaj na cjelokupnu organizaciju. Coaching poboljšava organizacijsku učinkovitost i osobni razvoj zaposlenika. Dani su definicija i opis coachinga, prikazujući njegove brojne prednosti i primjene, različite vrste coachinga, neke modele coachinga, temeljne vještine potrebne coachu i dodatne informacije o profesiji i coachingu. Integracija coachinga u organizaciju rezultira učinkovitijim...

Paginacija