Pages

Analiza poslovanja malog obiteljskog hotela te mogućnosti produljenja turističke sezone
Analiza poslovanja malog obiteljskog hotela te mogućnosti produljenja turističke sezone
Slavko Markota
Republika Hrvatska bilježi konstantni rast u zadnjih nekoliko godina u broju dolazaka i noćenju turista. U ovom radu prikazaju se rezultati rada malog obiteljskog hotela te na koji način odgovara zahtjevima turista kao i usporedba s konkurentima na domaćem tržištu. Predmet promtranog razdoblja je u periodu od 2012. – 2014. godine te se u radu analiziraju poslovanja u navedenim godinama.
Analiza potreba učenja za poduzetništvo malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza potreba učenja za poduzetništvo malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Tomislav Prodanovski
Regionalni Centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Europe (engl. South East European Centre for Entrepreneurial Learning, SEECEL) je osnovan 2009. godine po inicijativi 8 zemalja jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo i Turska) s ciljem sistematskog razvoja cjeloživotnog učenja kao ključne kompetencije. U sklopu SEECEL-ovog alata Analiza potreba za treninzima malih i srednjih poduzeća (engl. Training...
Analiza strategije poduzeća na primjeru Zagrebačke banke d.d.
Analiza strategije poduzeća na primjeru Zagrebačke banke d.d.
Stjepan Radić
U ovome radu izvodi se kratak osvrt na poimanje strategije i njezin povijesni nastanak te se definira strategijsko planiranje i objašnjava njegov razvitak. Prezentira se proces strategijskog planiranja u kojem, za ovaj rad, središnju ulogu ima faza odabira, implementacije strategije te kontrola uspješnosti odabrane strategije. Nakon uvodnog dijela u kojem se, kao što je već spomenuto, definira strategija, strategijsko planiranje i objašnjava proces strategijskog planiranja slijedi...
Analiza ulaganja u edukaciju zaposlenika na primjeru malih i srednjih tvrtki
Analiza ulaganja u edukaciju zaposlenika na primjeru malih i srednjih tvrtki
Mirijana Klobučar
Analiza ulaganja u edukaciju zaposlenika na primjeru malih i srednjih tvrtki. Svrha ovog završnog rada bila je prikazati koliko zaposlenici malih i srednjih tvrtki ulažu u edukaciju, na koji način ulažu u edukaciju, čijom odlukom te što očekuju od ulaganja u edukaciju. U radu su analizirani mogući oblici edukacije i istaknuti načini na koje poticanje zaposlenika na usavršavanje, kroz cjeloživotnu edukaciju i edukaciju nakon formalnog obrazovanja, može pomoći zaposlenicima malih...
Analiza uporabe internetskog bankarstva
Analiza uporabe internetskog bankarstva
Danijel Župan
Internetsko bankarstvo odnosi se na obavljanje bankarskih aktivnosti putem interneta. Razlikuje se internetsko bankarstvo za fizičke osobe (građane), internetsko bankarstvo za pravne osobe te internetsko bankarstvo za nerezidente. Sa stajališta banke, prednosti internetskog bankarstva jesu poboljšani ugled na tržištu, smanjenje transakcijskih troškova, brže i bolje reakcije na promjene u okruženju, veći prodor na tržište, korištenje interneta u svrhu oglašavanja i prodaje novih...
Analiza životnog ciklusa poduzeća na primjeru odabranog poduzeća
Analiza životnog ciklusa poduzeća na primjeru odabranog poduzeća
Vlatka Tomasović
Svrha ovoga rada je na primjeru stvarnog poduzeća, poduzeća Centar Kaptol, prikazati i analizirati životni vijek organizacije. Prilikom izrade rada korištena je metoda - studija slučaja ili Case-Study Method. To je kvalitativna metoda kojom se proučava neki slučaj i nastoje se zabilježiti obuhvatne informacije o nekoj pojavi, u ovom slučaju poduzeća. Kroz slučaj Centra Kaptol može se jasno vidjeti rast, razvoj, stagnacija pa i opadanje kao ciklus u životnom vijeku organizacije....
Analiza životnog osiguranja na području Republike Hrvatske
Analiza životnog osiguranja na području Republike Hrvatske
Filip Tomić
Osiguranje je ekonomska djelatnost kojom se prikupljaju novčana sredstva radi zaštite osoba i stvari od štetnih posljedica izvanrednih događaja. Može se podijeliti na neživotna i životna osiguranja. Životna osiguranja imaju više prednosti u odnosu na neživotna osiguranja, a to su fiksna premija, štedna komponenta te činjenica da se naknada uvijek isplaćuje.Tržište životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj sve se više razvija. Krajem 2015. godine poslovalo je sedam...
Društveno odgovorno poslovanje i poslovna etika kao preduvjet uspješnog poslovanja
Društveno odgovorno poslovanje i poslovna etika kao preduvjet uspješnog poslovanja
Alen Bilandžija
Europska unija očekuje od svih članica uvođenje standarda u skladu poslovanja s dugoročnimodrživim razvojem. Primjena društvenog odgovornog poslovanja sve je popularnija i postala je praksa u razvijenom svijetu, prvenstveno jer se pokazalo kako od ove prakse koristi imaju svi uključeni. S toga je 2005. godina proglašena Europskom godinom društvene odgovornosti. U Europi i svijetu raste broj kompanija koje svoju strategiju društvene odgovornosti promoviraju kao odgovor na različite...
Društveno odgovorno poslovanje u trgovačkim društvima
Društveno odgovorno poslovanje u trgovačkim društvima
Katarina Markt
Društveno odgovorno poslovanje postaje sve važniji čimbenik dugoročnog uspjeha trgovačkih društava te značajan element u postizanju konkurentnosti i boljih poslovnih rezultata. Samim time raste broj trgovačkih društava koja promoviraju i provode inicijative i aktivnosti društvene odgovornosti kroz brojna područja djelovanja odnosno odnose koje ostvaruje na tržištu. Time društvena odgovornost postaje koncept koji koristi društvu u cjelini. U ovom radu prikazan je opći pojam...
Ekonomski aspekti privatizacije municipalnih usluga
Ekonomski aspekti privatizacije municipalnih usluga
Damir Žgela
Ovaj rad obrađuje ekonomske aspekte privatizacije javnih i komunalnih usluga, odnosno onih usluga koje uobičajeno pružaju municipalne jedinice poput gradova i naselja. Temeljem provedenog istraživanja, utvrđeno je da proces privatizacije komunalnih usluga nije pridonio povećanju kvalitete usluge, zadovoljstvu korisnika kao ni smanjenju cijene usluge, već naprotiv. Ovakvi učinci privatizacije kao rezultat imali su pojavu suprotnoga procesa koji se naziva rekomunalizacija.
Etičnost u poslovanju i društveno odgovorno ponašanje na primjeru tvrtke Robert Bosch d.o.o. u Hrvatskoj
Etičnost u poslovanju i društveno odgovorno ponašanje na primjeru tvrtke Robert Bosch d.o.o. u Hrvatskoj
Ivana Pačić
U radu će se razmatrati ključni aspekt poslovne etike koja je u današnjem globalnom svijetu postala nezamjenjiv dio poslovne prakse i preduvjet ostvarenja uspješnosti poslovanja ne samo u kratkom, već i dugom roku. Uspješne će biti upravo one organizacije koje ne odvajaju etičnost od profitabilnosti, već ih uspješno usklađuju u svom poslovanju. U radu ću pokušati pokazati kako u današnje vrijeme kada je novac ono što pokreće svijet, a briga za radnike i odnos prema njima su...
Financijska evaluacija uspješnosti procesa nabave
Financijska evaluacija uspješnosti procesa nabave
Jadranka Lukić
Rad prikazuje važnost procesa nabave čija je optimizacija vrlo usko povezana s efikasnošću ostalih procesa u poduzeću. Glavni zaključak rada je je da je proces nabave, kao jedan od glavnih poslovnih procesa, važno redovno kvalitativno i kvantitativno ocjenjivati kako bi se proces nabave mogao značajnije unaprijediti.

Pages