Pages

Analiza ulaganja u edukaciju zaposlenika na primjeru malih i srednjih tvrtki
Analiza ulaganja u edukaciju zaposlenika na primjeru malih i srednjih tvrtki
Mirijana Klobučar
Analiza ulaganja u edukaciju zaposlenika na primjeru malih i srednjih tvrtki. Svrha ovog završnog rada bila je prikazati koliko zaposlenici malih i srednjih tvrtki ulažu u edukaciju, na koji način ulažu u edukaciju, čijom odlukom te što očekuju od ulaganja u edukaciju. U radu su analizirani mogući oblici edukacije i istaknuti načini na koje poticanje zaposlenika na usavršavanje, kroz cjeloživotnu edukaciju i edukaciju nakon formalnog obrazovanja, može pomoći zaposlenicima malih...
Analiza uporabe internetskog bankarstva
Analiza uporabe internetskog bankarstva
Danijel Župan
Internetsko bankarstvo odnosi se na obavljanje bankarskih aktivnosti putem interneta. Razlikuje se internetsko bankarstvo za fizičke osobe (građane), internetsko bankarstvo za pravne osobe te internetsko bankarstvo za nerezidente. Sa stajališta banke, prednosti internetskog bankarstva jesu poboljšani ugled na tržištu, smanjenje transakcijskih troškova, brže i bolje reakcije na promjene u okruženju, veći prodor na tržište, korištenje interneta u svrhu oglašavanja i prodaje novih...
Analiza životnog ciklusa poduzeća na primjeru odabranog poduzeća
Analiza životnog ciklusa poduzeća na primjeru odabranog poduzeća
Vlatka Tomasović
Svrha ovoga rada je na primjeru stvarnog poduzeća, poduzeća Centar Kaptol, prikazati i analizirati životni vijek organizacije. Prilikom izrade rada korištena je metoda - studija slučaja ili Case-Study Method. To je kvalitativna metoda kojom se proučava neki slučaj i nastoje se zabilježiti obuhvatne informacije o nekoj pojavi, u ovom slučaju poduzeća. Kroz slučaj Centra Kaptol može se jasno vidjeti rast, razvoj, stagnacija pa i opadanje kao ciklus u životnom vijeku organizacije....
Analiza životnog osiguranja na području Republike Hrvatske
Analiza životnog osiguranja na području Republike Hrvatske
Filip Tomić
Osiguranje je ekonomska djelatnost kojom se prikupljaju novčana sredstva radi zaštite osoba i stvari od štetnih posljedica izvanrednih događaja. Može se podijeliti na neživotna i životna osiguranja. Životna osiguranja imaju više prednosti u odnosu na neživotna osiguranja, a to su fiksna premija, štedna komponenta te činjenica da se naknada uvijek isplaćuje.Tržište životnih osiguranja u Republici Hrvatskoj sve se više razvija. Krajem 2015. godine poslovalo je sedam...
Društveno odgovorno poslovanje u trgovačkim društvima
Društveno odgovorno poslovanje u trgovačkim društvima
Katarina Markt
Društveno odgovorno poslovanje postaje sve važniji čimbenik dugoročnog uspjeha trgovačkih društava te značajan element u postizanju konkurentnosti i boljih poslovnih rezultata. Samim time raste broj trgovačkih društava koja promoviraju i provode inicijative i aktivnosti društvene odgovornosti kroz brojna područja djelovanja odnosno odnose koje ostvaruje na tržištu. Time društvena odgovornost postaje koncept koji koristi društvu u cjelini. U ovom radu prikazan je opći pojam...
Ekonomski aspekti privatizacije municipalnih usluga
Ekonomski aspekti privatizacije municipalnih usluga
Damir Žgela
Ovaj rad obrađuje ekonomske aspekte privatizacije javnih i komunalnih usluga, odnosno onih usluga koje uobičajeno pružaju municipalne jedinice poput gradova i naselja. Temeljem provedenog istraživanja, utvrđeno je da proces privatizacije komunalnih usluga nije pridonio povećanju kvalitete usluge, zadovoljstvu korisnika kao ni smanjenju cijene usluge, već naprotiv. Ovakvi učinci privatizacije kao rezultat imali su pojavu suprotnoga procesa koji se naziva rekomunalizacija.
Etičnost u poslovanju i društveno odgovorno ponašanje na primjeru tvrtke Robert Bosch d.o.o. u Hrvatskoj
Etičnost u poslovanju i društveno odgovorno ponašanje na primjeru tvrtke Robert Bosch d.o.o. u Hrvatskoj
Ivana Pačić
U radu će se razmatrati ključni aspekt poslovne etike koja je u današnjem globalnom svijetu postala nezamjenjiv dio poslovne prakse i preduvjet ostvarenja uspješnosti poslovanja ne samo u kratkom, već i dugom roku. Uspješne će biti upravo one organizacije koje ne odvajaju etičnost od profitabilnosti, već ih uspješno usklađuju u svom poslovanju. U radu ću pokušati pokazati kako u današnje vrijeme kada je novac ono što pokreće svijet, a briga za radnike i odnos prema njima su...
Financijska evaluacija uspješnosti procesa nabave
Financijska evaluacija uspješnosti procesa nabave
Jadranka Lukić
Rad prikazuje važnost procesa nabave čija je optimizacija vrlo usko povezana s efikasnošću ostalih procesa u poduzeću. Glavni zaključak rada je je da je proces nabave, kao jedan od glavnih poslovnih procesa, važno redovno kvalitativno i kvantitativno ocjenjivati kako bi se proces nabave mogao značajnije unaprijediti.
Gerilski marketing u poslovanju malih poduzeća
Gerilski marketing u poslovanju malih poduzeća
Vesna Marić
Gerilski marketing je koncepcija marketinga koja koristi dobre ideje i drugačije metode oglašavanja umjesto velikog budžeta. On koristi tradicionalna sredstva oglašavanja na neobičan način i time postiže efekt iznenađenja i prepoznatljivosti. Njime se mogu postići veliki rezultati u malim poduzećima. Ciljevi istraživanja su ukazati na različite mogućnosti i koristi primjene strategije gerilskog marketinga u poslovanju malih poduzeća. U istraživanju su primijenjene...
Grad Zagreb kao turistička destinacija mladih
Grad Zagreb kao turistička destinacija mladih
Bruno Mrkša
Polazeći od stajališta da su putovanja mladih najrasprostranjenija sredstva međunarodne i regionalne razmjene koja potiču razvoj turizma sa stajališta novih kulturoloških i socioloških vrijednosti, tema rada fokusirana je na grad Zagreb kao turističke destinacije mladih. Nakon upoznavanja sa ciljevima istraživanja i definiranjem hipoteza, u drugom djelu rada ukazuje se važnost turizma u svijetu i Hrvatskoj kao i potrebu marketinške znanosti koja je fokusirana na određenu...
Grupno financiranje (CROWDFUNDING)
Grupno financiranje (CROWDFUNDING)
Dorotea Novosel
U završnom radu bavila sam se pronalaskom rješenja načina financiranja Salezijanske osnovne škole (u daljnjem tekstu: Škola), čiji je osnivač Udruženje salezijanaca suradnika Mjesno središte Jarun (u daljnjem tekstu: Osnivač). Škola je privremeno smještena u pastoralnom prostoru župe Duha Svetoga na Jarunu koji je potrebno adaptirati, a jednom kada Škola dobije svoju trajnu lokaciju, bit će potrebna veća financijska ulaganja kako bi se taj prostor što bolje uredio i opremio....
Ispitivanje utjecaja smjenskog i noćnog rada na kvalitetu života
Ispitivanje utjecaja smjenskog i noćnog rada na kvalitetu života
Dino Hasanbegović
Smjenski rad je način organizacije rada zaposlenika prema utvrđenom radnom vremenu poslodavca, koji se obavlja u prijepodnevnom, poslijepodnevnom ili noćnom dijelu dana, odnosno u prvoj, drugoj ili trećoj smjeni. Navedeni način organizacije rada donosi mnoge prednosti poslodavcu, poduzeću i društvu koje očekuje robu i uslugu dostupnu 24 sata na dan. Međutim, navedeni oblik rada ima i nedostataka i negativnih utjecaja na zdravlje radnika: utječe na promjene u psihofizičkom stanju...

Pages