Pages

Analiza isplativosti ulaganja u proširenje i povećanje kategorije apartmanskog smještaja u Crikvenici
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje i povećanje kategorije apartmanskog smještaja u Crikvenici
Paulina Končić
U ovome radu se ukazuje na to koliko je financijski isplativo povećati kvalitetu smještaja u postojećim apartmanima koji se nalaze u Crikvenici te iza sebe imaju već četiri vrlo uspješne sezone. Analizama i izračunima se dolazilo do rezultata koji su izloženi u zaključku. Predmet je istraživanja bio je li financijski isplativo ulagati u apartmane koji već rade s dobiti te nakon koliko vremena bi se vratio taj uloženi novac. Problem istraživanja bio je mogućnost krive procjene...
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji
Franjo Uzelac
Tema ovoga rada usmjerena je na analizu isplativosti ulaganja u proširenje određenog poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji, što je i sam naslov rada. Pod tim naslovom željelo se na sveobuhvatan način, kombinirajući vještinu pravljenja vina i čimbenika koji utječu na kvalitetu proizvoda, istovremeno čineći usporedbu s dokumentima i izvještajima poduzeća, doći do racionalnog rezultata poslovanja poduzeća uz pomoć ekonomskih izračuna. Istraživanje se najvećim...
Analiza kvalitete i mogućnosti razvoja web stranica agencija za promet nekretninama
Analiza kvalitete i mogućnosti razvoja web stranica agencija za promet nekretninama
Tanevski Saša
Agencije za promet nekretninama spadaju u usluţne djelatnosti ĉije usluge ukljuĉuju posredovanje kod prodaje, kupnje, najma i zamjene nekretnine izmeĊu kupca i prodavatelja na odreĊenom podruĉju. Agencije sklapaju ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sa svojim nalogodavcima. U današnje vrijeme gotovo svaka agencija nekretnina u Republici Hrvatskoj posjeduje svoju web stranicu. Neke od njih su preglednije, kompleksnije i grafiĉki bolje dizajnirane od drugih, koje se baziraju na...
Analiza mogućnosti e-poslovanja na primjeru e-bankarstva
Analiza mogućnosti e-poslovanja na primjeru e-bankarstva
Tereza Moguš
Razvojem interneta omogućena je jednostavnija, brža i jeftinija komunikacija, a to je ujedno bio okidač za razvoj e-poslovanja. U današnje vrijeme sve kompanije teže razvoju e-poslovanja kako bi si olakšale poslovanje i bile u koraku s konkurencijom. Sa starih i klasičnih načina poslovanja, prelaze na ono elektroničko. Takav način poslovanja im donosi mnogo dobrobiti, kao što su: povećanje profita zbog lakšeg ulaska i širenja na globalno tržište, smanjenje troškova za...
Analiza mogućnosti unaprjeđenja prodaje proizvoda za opskrbu pizzerija i pekarnica
Analiza mogućnosti unaprjeđenja prodaje proizvoda za opskrbu pizzerija i pekarnica
Matea Pepeljnjak
Tema je rada analiza mogućnosti unaprjeđenja prodaje proizvoda za opskrbu pizzerija i pekarnica. Za analizu je odabrano poduzeće koje se bavi proizvodnjom, i to šunke za pizzu i kulena. Kako bi se uopće moglo ući u rješavanje problematike završnoga rada, bilo je potrebno informirati se o samoj prodaji i kanalima distribucije općenito, a zatim to istražiti u poduzeću i vidjeti čime točno ono „barata“. Prikazana je velika važnost prodaje i njeno umijeće te koje metode...
Analiza organizacijske strukture odabranoga javnog poduzeća
Analiza organizacijske strukture odabranoga javnog poduzeća
Marijana Boltek
Organizacijska struktura važan je temelj i sastavni dio svake organizacije. Zbog toga je svakoj organizaciji prioritet uspostaviti odgovarajuću strukturu poduzeća. Organizacije s prilagođenom organizacijskom strukturom brže se i lakše prilagođavaju tržištu, okruženju, ali su i spremne na promjenu kako bi odgovorili na izazove koji nastaju rastom i razvojem organizacije. Organizacijska struktura pokazuje stanje organizacije u određenom trenutku. Utječe na zadovoljstvo i...
Analiza poslovanja HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Analiza poslovanja HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Juraj Miletić
Optimalna organizacijska struktura vremenski je evolutivan pojam, podložan dinamici tržišnih procesa. Često puta poduzeće dosegne svoj tržišni položaj s jednom organizacijskom strukturom, a nerijetko i komparativnu prednost, da bi već u narednom periodu bilo suočeno s organizacijskim poteškoćama. To je znak da je potrebno revidirati organizacijsku strukturu, što na primjeru poduzeća HEP ODS, pokazuje da je to pitanje koje je uputno prepustiti vanjskim konzultantima na...
Analiza poslovanja malog obiteljskog hotela te mogućnosti produljenja turističke sezone
Analiza poslovanja malog obiteljskog hotela te mogućnosti produljenja turističke sezone
Slavko Markota
Republika Hrvatska bilježi konstantni rast u zadnjih nekoliko godina u broju dolazaka i noćenju turista. U ovom radu prikazaju se rezultati rada malog obiteljskog hotela te na koji način odgovara zahtjevima turista kao i usporedba s konkurentima na domaćem tržištu. Predmet promtranog razdoblja je u periodu od 2012. – 2014. godine te se u radu analiziraju poslovanja u navedenim godinama.
Analiza poslovanja odabranog poduzeća u sektoru prerade kamilice
Analiza poslovanja odabranog poduzeća u sektoru prerade kamilice
Tajana Kupanovac
U ovome završnom radu bit će analizirano poslovanje odabranog poduzeća Eko cvijet d. o. o. pomoću financijskih pokazatelja. Promatrano je trogodišnje razdoblje (od 2015. do 2017. godine). Analizi će se pristupiti pomoću horizontalne i vertikalne analize, te pomoću pokazatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti. Na temelju dobivenih rezultata doneseni su zaključci kakav je financijski položaj odabranog poduzeća, koje su njegove prednosti, ali i nedostaci. Zbog...
Analiza potreba učenja za poduzetništvo malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza potreba učenja za poduzetništvo malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Tomislav Prodanovski
Regionalni Centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Europe (engl. South East European Centre for Entrepreneurial Learning, SEECEL) je osnovan 2009. godine po inicijativi 8 zemalja jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo i Turska) s ciljem sistematskog razvoja cjeloživotnog učenja kao ključne kompetencije. U sklopu SEECEL-ovog alata Analiza potreba za treninzima malih i srednjih poduzeća (engl. Training...
Analiza strategije poduzeća na primjeru Zagrebačke banke d.d.
Analiza strategije poduzeća na primjeru Zagrebačke banke d.d.
Stjepan Radić
U ovome radu izvodi se kratak osvrt na poimanje strategije i njezin povijesni nastanak te se definira strategijsko planiranje i objašnjava njegov razvitak. Prezentira se proces strategijskog planiranja u kojem, za ovaj rad, središnju ulogu ima faza odabira, implementacije strategije te kontrola uspješnosti odabrane strategije. Nakon uvodnog dijela u kojem se, kao što je već spomenuto, definira strategija, strategijsko planiranje i objašnjava proces strategijskog planiranja slijedi...
Analiza strategije upravljanja korisničkim iskustvom na primjeru odabrane banke
Analiza strategije upravljanja korisničkim iskustvom na primjeru odabrane banke
Ivana Hobolja Škrtić
Tema ovog rada menadžment je korisničkog iskustva unutar odabrane banke. Odabrana banka stupila je u proces transformacije fokusa poslovanja s proizvoda i usluga prema kvaliteti korisničkog iskustva koje pruža svojim korisnicima kako bi se diferencirala na tržištu i posljedično povećala financijsku dobit. U ovom istraživanju kvantitativnom metodom anketnog istraživanja na članovima menadžmenta, voditeljima timova i poslovnica prikupljeni su i obrađeni podaci o stupnju...

Pages