Pages

Analiza isplativosti investicije u pokretanje dječjeg vrtića – igraonice u odabranoj turističkoj destinaciji
Analiza isplativosti investicije u pokretanje dječjeg vrtića – igraonice u odabranoj turističkoj destinaciji
Marina Vreš
U radu se prikazuje i analizira poslovni plan u vezi pokretanja dječjeg vrtića i igraonice u gradu Novalji. Prvo se daju neke općenite činjenice o samom pojmu poslovne ideje i plana te se opisuju glavni elementi poslovnog plana. Autorica u radu analizira razloge u vezi pokretanja projekta te se u tom smislu navodi anketno istraživanje koje je autorica sama osmislila i provela. Napravila se i SWOT analiza projekta, analiza tržišta, plan marketinških aktivnosti, plan prodaje, objasnilo...
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje i povećanje kategorije apartmanskog smještaja u Crikvenici
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje i povećanje kategorije apartmanskog smještaja u Crikvenici
Paulina Končić
U ovome radu se ukazuje na to koliko je financijski isplativo povećati kvalitetu smještaja u postojećim apartmanima koji se nalaze u Crikvenici te iza sebe imaju već četiri vrlo uspješne sezone. Analizama i izračunima se dolazilo do rezultata koji su izloženi u zaključku. Predmet je istraživanja bio je li financijski isplativo ulagati u apartmane koji već rade s dobiti te nakon koliko vremena bi se vratio taj uloženi novac. Problem istraživanja bio je mogućnost krive procjene...
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji
Franjo Uzelac
Tema ovoga rada usmjerena je na analizu isplativosti ulaganja u proširenje određenog poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji, što je i sam naslov rada. Pod tim naslovom željelo se na sveobuhvatan način, kombinirajući vještinu pravljenja vina i čimbenika koji utječu na kvalitetu proizvoda, istovremeno čineći usporedbu s dokumentima i izvještajima poduzeća, doći do racionalnog rezultata poslovanja poduzeća uz pomoć ekonomskih izračuna. Istraživanje se najvećim...
Analiza kvalitete i mogućnosti razvoja web stranica agencija za promet nekretninama
Analiza kvalitete i mogućnosti razvoja web stranica agencija za promet nekretninama
Tanevski Saša
Agencije za promet nekretninama spadaju u usluţne djelatnosti ĉije usluge ukljuĉuju posredovanje kod prodaje, kupnje, najma i zamjene nekretnine izmeĊu kupca i prodavatelja na odreĊenom podruĉju. Agencije sklapaju ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sa svojim nalogodavcima. U današnje vrijeme gotovo svaka agencija nekretnina u Republici Hrvatskoj posjeduje svoju web stranicu. Neke od njih su preglednije, kompleksnije i grafiĉki bolje dizajnirane od drugih, koje se baziraju na...
Analiza makrookruženja, tržišta, konkurencije i potrošača na primjeru odabranog poduzeća
Analiza makrookruženja, tržišta, konkurencije i potrošača na primjeru odabranog poduzeća
Katrin Pogorilić
Marketing ima veliku ulogu u poslovanju svakog poduzeća. Nakon mnogo definicija napisanih o marketingu, može se zaključiti kako je marketing društveni i upravljački proces koji stvaranjem ponude i razmjene proizvoda daje pojedincima ili grupama ono što im je potrebno i ono što žele. Marketing se do sada nije dovoljno proširio u svim područjima svijeta, pa tako ni u svim poduzećima. Uvođenje marketinga rezultat je gospodarske situacije u kojoj ponuda postaje funkcijom potražnje....
Analiza mogućnosti e-poslovanja na primjeru e-bankarstva
Analiza mogućnosti e-poslovanja na primjeru e-bankarstva
Tereza Moguš
Razvojem interneta omogućena je jednostavnija, brža i jeftinija komunikacija, a to je ujedno bio okidač za razvoj e-poslovanja. U današnje vrijeme sve kompanije teže razvoju e-poslovanja kako bi si olakšale poslovanje i bile u koraku s konkurencijom. Sa starih i klasičnih načina poslovanja, prelaze na ono elektroničko. Takav način poslovanja im donosi mnogo dobrobiti, kao što su: povećanje profita zbog lakšeg ulaska i širenja na globalno tržište, smanjenje troškova za...
Analiza mogućnosti unaprjeđenja prodaje proizvoda za opskrbu pizzerija i pekarnica
Analiza mogućnosti unaprjeđenja prodaje proizvoda za opskrbu pizzerija i pekarnica
Matea Pepeljnjak
Tema je rada analiza mogućnosti unaprjeđenja prodaje proizvoda za opskrbu pizzerija i pekarnica. Za analizu je odabrano poduzeće koje se bavi proizvodnjom, i to šunke za pizzu i kulena. Kako bi se uopće moglo ući u rješavanje problematike završnoga rada, bilo je potrebno informirati se o samoj prodaji i kanalima distribucije općenito, a zatim to istražiti u poduzeću i vidjeti čime točno ono „barata“. Prikazana je velika važnost prodaje i njeno umijeće te koje metode...
Analiza motivacijskih faktora i zadovoljstva zaposlenika u privatnom i javnom sektoru
Analiza motivacijskih faktora i zadovoljstva zaposlenika u privatnom i javnom sektoru
Mirijana Klobučar
U današnje se vrijeme sve češće primjenjuje pravilo da uspjeh neke organizacije/poduzeća ovisi o zaposlenicima, njihovoj motiviranosti za rad, kao i postizanju zadovoljstva radnim mjestom i uspjehom, što u konačnici dovodi do željenih rezultata, a koji se uvijek očituju kroz ostvarenje organizacijskih ciljeva i razvoj. Kada je riječ o motivaciji može se reći da ne postoji opća definicija motivacije koja se primjenjuje, Motivacije je pokretačka sila koja dovodi do željenih...
Analiza organizacijske strukture odabranoga javnog poduzeća
Analiza organizacijske strukture odabranoga javnog poduzeća
Marijana Boltek
Organizacijska struktura važan je temelj i sastavni dio svake organizacije. Zbog toga je svakoj organizaciji prioritet uspostaviti odgovarajuću strukturu poduzeća. Organizacije s prilagođenom organizacijskom strukturom brže se i lakše prilagođavaju tržištu, okruženju, ali su i spremne na promjenu kako bi odgovorili na izazove koji nastaju rastom i razvojem organizacije. Organizacijska struktura pokazuje stanje organizacije u određenom trenutku. Utječe na zadovoljstvo i...
Analiza poslovanja HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Analiza poslovanja HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Juraj Miletić
Optimalna organizacijska struktura vremenski je evolutivan pojam, podložan dinamici tržišnih procesa. Često puta poduzeće dosegne svoj tržišni položaj s jednom organizacijskom strukturom, a nerijetko i komparativnu prednost, da bi već u narednom periodu bilo suočeno s organizacijskim poteškoćama. To je znak da je potrebno revidirati organizacijsku strukturu, što na primjeru poduzeća HEP ODS, pokazuje da je to pitanje koje je uputno prepustiti vanjskim konzultantima na...
Analiza poslovanja Turističkog naselja „Brzet“ s prijedlozima za unapređenje poslovanja
Analiza poslovanja Turističkog naselja „Brzet“ s prijedlozima za unapređenje poslovanja
Ivica Karaman
Analiza poslovanja poduzeća se provodi s ciljem optimalizacije i racionalizacije poslovanja poduzeća. To je važan alat koji menadžment poduzeća koristi pri donošenju odluka vezanih uz poslovanje poduzeća. Osnovno područje analize poslovanja je utvrditi odnos između ulaganja u reprodukciju i rezultata reprodukcije pri čemu je imperativ da rezultat po jedinici ulaganja bude što veći. Na taj način se osigurava veći stupanj interakcije sa radnim procesom i kvaliteti kontrolinga...
Analiza poslovanja malog obiteljskog hotela te mogućnosti produljenja turističke sezone
Analiza poslovanja malog obiteljskog hotela te mogućnosti produljenja turističke sezone
Slavko Markota
Republika Hrvatska bilježi konstantni rast u zadnjih nekoliko godina u broju dolazaka i noćenju turista. U ovom radu prikazaju se rezultati rada malog obiteljskog hotela te na koji način odgovara zahtjevima turista kao i usporedba s konkurentima na domaćem tržištu. Predmet promtranog razdoblja je u periodu od 2012. – 2014. godine te se u radu analiziraju poslovanja u navedenim godinama.

Pages