Pages

 Istraživanje organizacijske kulture odabranog javnog poduzeća
Istraživanje organizacijske kulture odabranog javnog poduzeća
Sidonija Mećava
Organizacijska kultura kao kompleksni sustav detaljnije je obrađena u ovome radu. Prikazani su elementi i modeli organizacijske kulture koje su pojedini autori definirali, a detaljnije su obrađeni tipovi organizacijske kulture koje su definirali Cameron i Quinn. Ovaj rad i istraživanje organizacijske kulture Hrvatske pošte d.d. temelji se na njihovoj definiciji četiri tipa organizacijske kulture koje čine klanska kultura, adhokratska odnosno poduzetnička kultura, zatim market ili...
Analiza društveno odgovornog poslovanja na primjeru odabrane banke
Analiza društveno odgovornog poslovanja na primjeru odabrane banke
Jasna Prus
Poslovanje na načelima društveno odgovornog poslovanja (DOP) je dobitna strategija za poduzeća koja žele uspostaviti ravnotežu između ostvarivanja glavnog cilja poduzeća – financijskog rezultata i zadovoljenja potreba zaposlenika, klijenata, zajednice i društva u cjelini. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati primjenu DOP-a temeljenog na načelima UN Global Compacta u Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko društvo (HPB) kako bi se postiglo razumijevanje nužnosti i važnosti...
Analiza državne revizije za Zagrebačku, Splitsko-dalmatinsku i Istarsku županiju za 2013.
Analiza državne revizije za Zagrebačku, Splitsko-dalmatinsku i Istarsku županiju za 2013.
Josipa Tafra
Revizija je u Republici Hrvatskoj propisana Zakonom o reviziji i Zakonom o državnom uredu za reviziju. S obzirom na te zakone revizija je postupak provjeravanja i kontrole financijskih izvještaja, odnosno financijskog poslovanja poduzeća te pružanje pomoći da poduzeće posluje sukladno određenim zakonima. Analizirali smo i usporedili tri županije i vidjeli kako je na njih utjecala revizija.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru odabranog poduzeća
Analiza financijskih izvještaja na primjeru odabranog poduzeća
Romana Balen
Cilj ovog završnog rada je analiza financijskih izvješća društva Vodoskok d. d. kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja društva. U radu će biti napravljena analiza poslovanja društva za četverogodišnje razdoblje (od 2013. do 2016. godine). Pristupit će se analizi poslovanja navedenog Društva putem horizontalne i vertikalne analize te analizi pomoću financijskih pokazatelja (pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti i...
Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova
Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova
Josipa Holek
Jedna od temeljnih vrijednosti svake organizacije, posebice policijskog sustava, su ljudski potencijali jer o njihovoj kvaliteti i kvantiteti uvelike ovisi policijska učinkovitost. Osnovna sredstva za realizaciju funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u organizacijama su motiviranje i nagrađivanje zaposlenika te razvoj njihovih karijera, a odgovornost za njihovo provođenje nosi rukovoditeljski kadar koji na primjerenoj razini mora biti sposoban realizirati sve funkcije menadžmenta....
Analiza i usporedba poslovanja te zadovoljstva korisnika na primjeru dvaju odabranih poduzeća
Analiza i usporedba poslovanja te zadovoljstva korisnika na primjeru dvaju odabranih poduzeća
Franciska Štarkelj
U radu se analiziralo i uspoređivalo poslovanje dviju koncesija Autokuće Štarkelj te se utvrđivalo zadovoljstvo njezinih korisnika. Riječ je o obiteljskom poduzeću koje zapošljava 55 ljudi, a koje je registrirano kao poduzeće za trgovinu i servisiranje motornih vozila, prvenstveno vozila marke Renault, Dacia i Nissan. SWOT analiza pokazala je da Autokuća Štarkelj ima najviše snaga koje se trebaju maksimalno razvijati kako bi se iskoristile povoljne prilike iz okruženja poduzeća....
Analiza investicijskih fondova na primjeru odabrane banke
Analiza investicijskih fondova na primjeru odabrane banke
Monika Bobinac Filipčić
Investicijski fondovi u svijetu bilježe ubrzan razvoj na tržištu kapitala i predstavljaju važan segment financijskog tržišta. U Hrvatskoj tržište investicijskih fondova pokreću prvenstveno banke te je industrija investicijskih fondova još uvijek u fazi razvoja i pozicioniranja na samom tržištu. Ubrzanje razvoja otvorenih investicijskih fondova u Hrvatskoj uvelike pomaže smanjenje kamatnih stopa na depozite koja je unazad dvije godine u konstantnoj silaznoj putanji te širok...
Analiza isplativosti internetskog poslovanja na primjeru dioničkog društva Hgspot
Analiza isplativosti internetskog poslovanja na primjeru dioničkog društva Hgspot
Matej Čavlović
HGspot je najveći hrvatski maloprodajni lanac informatičke tehnologije i potrošačke elektronike sa 16 prodavaonica u 15 hrvatskih gradova što ga čini vodećim specijaliziranim trgovačkim lancem s nacionalnom pokrivenošću. S obzirom na prijašnje gubitke te reputaciju, trebale su se uvesti promjene koje bi popravile imidţ tvrtke kao i njihovo poslovanje. Korištenjem usluge internetskog trgovanja dioničko društvo HGspot povećalo je svoje prihode za 35 %.
Analiza isplativosti investicije u pokretanje dječjeg vrtića – igraonice u odabranoj turističkoj destinaciji
Analiza isplativosti investicije u pokretanje dječjeg vrtića – igraonice u odabranoj turističkoj destinaciji
Marina Vreš
U radu se prikazuje i analizira poslovni plan u vezi pokretanja dječjeg vrtića i igraonice u gradu Novalji. Prvo se daju neke općenite činjenice o samom pojmu poslovne ideje i plana te se opisuju glavni elementi poslovnog plana. Autorica u radu analizira razloge u vezi pokretanja projekta te se u tom smislu navodi anketno istraživanje koje je autorica sama osmislila i provela. Napravila se i SWOT analiza projekta, analiza tržišta, plan marketinških aktivnosti, plan prodaje, objasnilo...
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje i povećanje kategorije apartmanskog smještaja u Crikvenici
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje i povećanje kategorije apartmanskog smještaja u Crikvenici
Paulina Končić
U ovome radu se ukazuje na to koliko je financijski isplativo povećati kvalitetu smještaja u postojećim apartmanima koji se nalaze u Crikvenici te iza sebe imaju već četiri vrlo uspješne sezone. Analizama i izračunima se dolazilo do rezultata koji su izloženi u zaključku. Predmet je istraživanja bio je li financijski isplativo ulagati u apartmane koji već rade s dobiti te nakon koliko vremena bi se vratio taj uloženi novac. Problem istraživanja bio je mogućnost krive procjene...
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji
Franjo Uzelac
Tema ovoga rada usmjerena je na analizu isplativosti ulaganja u proširenje određenog poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji, što je i sam naslov rada. Pod tim naslovom željelo se na sveobuhvatan način, kombinirajući vještinu pravljenja vina i čimbenika koji utječu na kvalitetu proizvoda, istovremeno čineći usporedbu s dokumentima i izvještajima poduzeća, doći do racionalnog rezultata poslovanja poduzeća uz pomoć ekonomskih izračuna. Istraživanje se najvećim...
Analiza kvalitete i mogućnosti razvoja web stranica agencija za promet nekretninama
Analiza kvalitete i mogućnosti razvoja web stranica agencija za promet nekretninama
Tanevski Saša
Agencije za promet nekretninama spadaju u usluţne djelatnosti ĉije usluge ukljuĉuju posredovanje kod prodaje, kupnje, najma i zamjene nekretnine izmeĊu kupca i prodavatelja na odreĊenom podruĉju. Agencije sklapaju ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sa svojim nalogodavcima. U današnje vrijeme gotovo svaka agencija nekretnina u Republici Hrvatskoj posjeduje svoju web stranicu. Neke od njih su preglednije, kompleksnije i grafiĉki bolje dizajnirane od drugih, koje se baziraju na...

Pages