Paginacija

 Istraživanje organizacijske kulture odabranog javnog poduzeća
Istraživanje organizacijske kulture odabranog javnog poduzeća
Sidonija Mećava
Organizacijska kultura kao kompleksni sustav detaljnije je obrađena u ovome radu. Prikazani su elementi i modeli organizacijske kulture koje su pojedini autori definirali, a detaljnije su obrađeni tipovi organizacijske kulture koje su definirali Cameron i Quinn. Ovaj rad i istraživanje organizacijske kulture Hrvatske pošte d.d. temelji se na njihovoj definiciji četiri tipa organizacijske kulture koje čine klanska kultura, adhokratska odnosno poduzetnička kultura, zatim market ili...
ABC metoda obračuna troškova i profitabilnosti proizvoda na primjeru odabranog trgovačkog društva
ABC metoda obračuna troškova i profitabilnosti proizvoda na primjeru odabranog trgovačkog društva
Dino Hasanbegović
Tema ovog specijalističkog diplomskog rada je „ ABC metoda obračuna troškova i profitabilnosti proizvoda na primjeru TD. HD “. Osnovnim problemom smatra se primjena zastarjelih metoda obračuna troškova na domaćem tržištu. U procesu istraživanja korištene su različite metode kojima je dokazana hipoteza rada. ABC metoda alokacije troškova pruža detaljne informacije za učinkovito planiranje i kontroling. Cilj takve metode je utvrditi aktivnosti koje se javljaju u procesu...
Aktivnost mreže poslovnih anđela Republike Hrvatske
Aktivnost mreže poslovnih anđela Republike Hrvatske
Mirko Anić
Predmet ovog završnog rada je aktivnost mreže poslovnih anđela Republike Hrvatske. Poslovnim anđelima smatraju se bogati poduzetnici koji svoj novac i iskustvo ulažu u poduzeća, najčešće novoosnovana s ciljem stvaranja većeg bogatstva. Uspješni poduzetnici ili iskusni rukovoditelji tvrtki financiraju start-up projekte visokog rizika tako da ulaze u vlasnički dio te svojim znanjem i iskustvom pružaju pomoć daljnjem razvoju tog poduzeća. Ovaj rad govori o poslovnim anđelima...
Analiza društveno odgovornog poslovanja na primjeru odabrane banke
Analiza društveno odgovornog poslovanja na primjeru odabrane banke
Jasna Prus
Poslovanje na načelima društveno odgovornog poslovanja (DOP) je dobitna strategija za poduzeća koja žele uspostaviti ravnotežu između ostvarivanja glavnog cilja poduzeća – financijskog rezultata i zadovoljenja potreba zaposlenika, klijenata, zajednice i društva u cjelini. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati primjenu DOP-a temeljenog na načelima UN Global Compacta u Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko društvo (HPB) kako bi se postiglo razumijevanje nužnosti i važnosti...
Analiza državne revizije za Zagrebačku, Splitsko-dalmatinsku i Istarsku županiju za 2013.
Analiza državne revizije za Zagrebačku, Splitsko-dalmatinsku i Istarsku županiju za 2013.
Josipa Tafra
Revizija je u Republici Hrvatskoj propisana Zakonom o reviziji i Zakonom o državnom uredu za reviziju. S obzirom na te zakone revizija je postupak provjeravanja i kontrole financijskih izvještaja, odnosno financijskog poslovanja poduzeća te pružanje pomoći da poduzeće posluje sukladno određenim zakonima. Analizirali smo i usporedili tri županije i vidjeli kako je na njih utjecala revizija.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru odabranog poduzeća
Analiza financijskih izvještaja na primjeru odabranog poduzeća
Romana Balen
Cilj ovog završnog rada je analiza financijskih izvješća društva Vodoskok d. d. kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja društva. U radu će biti napravljena analiza poslovanja društva za četverogodišnje razdoblje (od 2013. do 2016. godine). Pristupit će se analizi poslovanja navedenog Društva putem horizontalne i vertikalne analize te analizi pomoću financijskih pokazatelja (pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti i...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru odabranog poduzeća
Analiza financijskih izvještaja na primjeru odabranog poduzeća
Draženka Fricki
Tekstilna poduzeća pripadaju skupini prerađivačkih poduzeća koja najslabije napreduju i bilježe najniže plaće u proteklih dvadesetak godina zbog velike konkurencije koja dolazi s istoka. Uslijed svega navedenog mali je broj radnika koji želi raditi u takvoj industriji. Ipak, pomak se vidi u izvozu koji je u porastu i vlastitoj proizvodnji koju treba poduprijeti i osnažiti ulaganjem u vlastiti brand. Cilj ovog rada je analiza mladog tekstilnog poduzeća koje pokušava vlastitom...
Analiza funkcije organiziranje na primjeru poduzeća "Spačva d.d."
Analiza funkcije organiziranje na primjeru poduzeća "Spačva d.d."
Ivan Marinčić
Organizacijska struktura predstavlja temelj svakog poduzeća te je bitno odabrati onu koja omogućuje ostvarenje ciljeva uz što veću ekonomičnost. Njome se može povećati brzina i kapacitet procesuiranja informacija potrebnim menadžerima za donošenje poslovnih odluka. Stoga je važno odrediti koja će se organizacijska struktura primjenjivati, odnosno na koji način će podjela rada biti raščlanjena na manje i jednostavnije zadatke te na koji način će se vršiti kontrola. Na sam...
Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova
Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova
Josipa Holek
Jedna od temeljnih vrijednosti svake organizacije, posebice policijskog sustava, su ljudski potencijali jer o njihovoj kvaliteti i kvantiteti uvelike ovisi policijska učinkovitost. Osnovna sredstva za realizaciju funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u organizacijama su motiviranje i nagrađivanje zaposlenika te razvoj njihovih karijera, a odgovornost za njihovo provođenje nosi rukovoditeljski kadar koji na primjerenoj razini mora biti sposoban realizirati sve funkcije menadžmenta....
Analiza i usporedba poslovanja te zadovoljstva korisnika na primjeru dvaju odabranih poduzeća
Analiza i usporedba poslovanja te zadovoljstva korisnika na primjeru dvaju odabranih poduzeća
Franciska Štarkelj
U radu se analiziralo i uspoređivalo poslovanje dviju koncesija Autokuće Štarkelj te se utvrđivalo zadovoljstvo njezinih korisnika. Riječ je o obiteljskom poduzeću koje zapošljava 55 ljudi, a koje je registrirano kao poduzeće za trgovinu i servisiranje motornih vozila, prvenstveno vozila marke Renault, Dacia i Nissan. SWOT analiza pokazala je da Autokuća Štarkelj ima najviše snaga koje se trebaju maksimalno razvijati kako bi se iskoristile povoljne prilike iz okruženja poduzeća....
Analiza interne komunikacije u odabranim poduzećima
Analiza interne komunikacije u odabranim poduzećima
Jurica Jagić
Komunikacija predstavlja umijeće prenošenja informacija, a dobrom komunikacijom poduzeće je u dobrom položaju da reagira na sve promjene koje se odnose na poslovanje. Odnosno, učinkovita interna komunikacija utječe na postizanje cilja, te predstavlja „životnu silu“ poduzeća. Loš komunikacijski sustav može rezultirati lošim upravljanjem i lošim poslovnim rezultatima. U ovom radu će se opisati odlike komunikacije, s naglaskom na internoj komunikaciji. Na temelju provedenog...
Analiza internog komuniciranja na zadanom primjeru poduzeća
Analiza internog komuniciranja na zadanom primjeru poduzeća
Alisa Zvonar
Dobra komunikacija važan je instrument u društvenom i profesionalnom životu. Komunikacijom čovjek ostvaruje svoje želje, potrebe, postupke, ali isto tako i utječe na svoje sugovornike. Ovaj se rad prvenstveno bavi problematikom nedovoljne i loše interne komunikacije u poduzećima i analizira internu komunikaciju u poduzeću Belupo d. d. Temeljni je cilj istraživanja naglasiti i osvijestiti važnost uloge interne komunikacije unutar organizacija, upoznavanje i primjena noviteta...

Paginacija