Paginacija

Mrvica Mađarac, Sandra, Stojanović, Slobodan, Vanek, Lucija
Agroturizam kao oblik malog poduzetništva na primjeru Baćulova dvora
Marnoto, Sandra, Carvalho, João M. S.
Developing entrepreneurship skills in children and teenagers
Primorac, Maristela
Ekonomska analiza primjene fotonaponskog sustava
Stojanović, Slobodan, Mrvica Mađarac, Sandra, Glavota, Mateja
Financiranje poduzetništva iz fondova Europske unije
Šimunković, Mario
Fondovi Europske unije, prilike i mogućnosti za rast gospodarstva : dio I: Vrste EU fondova
Šimunković, Mario
Fondovi Europske unije, prilike i mogućnosti za rast gospodarstva : dio II: Mogućnosti financiranja iz EU fondova
Šimunković, Mario
Fondovi Europske unije, prilike i mogućnosti za rast gospodarstva : dio IV: Izrada projektnog prijedloga
Šimunković, Mario
Fondovi Europske unije, prilike i mogućnosti za rast gospodarstva : dio V: Evaluacija projekata
Šimunković, Mario
Fondovi Europske unije, prilike i mogućnosti za rast gospodarstva: dio III: Osnove projektnog planiranja
Zapalska, Alina M., Zieser, Nicholas, McCarty, Michael, Kelley, Tyler, Young-McLear, Kimberly C., Glinski, Michael S., Weinstein, Luke
Information literacy strategy: a case study of the Management department at the U.S. Coast Guard Academy
Kiss, Irena, Rokov, Nensi
Investiranje u ljudski, kulturni i društveni kapital poticanjem fleksibilnih kompetencija edukatora kao strateški prioritet socijalnog i ekonomskog razvoja
Slabinac, Maša, Ravančić, Slađan
Ljetne škole na visokim učilištima – hrvatska praksa

Paginacija