specijalistički diplomski stručni
Utjecaj subliminalnih poruka na djecu kroz animirane filmove

Katarina Škunca (2016)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski