završni rad
Utjecaj ulaska RH u EU na obujam i kvalitetu unosa automobila

Toni Visković (2016)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski