specijalistički diplomski stručni
Projekti zdravstvenog turizma u funkciji razvoja turizma na području Kvarnera

Nikolina Tomić (2016)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski