specijalistički diplomski stručni
Plan razvoja poduzeća Roko trgovina d.o.o.

Antonija Karamatić (2016)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski