specijalistički diplomski stručni
Grupno financiranje (CROWDFUNDING)
Primjena na primjeru salezijanske osnovne škole

Dorotea Novosel (2015)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski