specijalistički diplomski stručni
Analiza državne revizije za Zagrebačku, Splitsko-dalmatinsku i Istarsku županiju za 2013.

Josipa Tafra (2015)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski