završni rad
Marketing turističke destinacije

Jasenka Haleuš (2015)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski