specijalistički diplomski stručni
Rizici u vanjskoj trgovini i zaštita od rizika

Daniel Markulin (2018)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski