specijalistički diplomski stručni
Pružanje turističkih usluga na primjeru odabranog poduzeća

Josipa Martulaš (2017)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski