specijalistički diplomski stručni
Strateška analiza odabrane poslovne organizacije

Anđelko Kaščel (2017)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski