specijalistički diplomski stručni
Gerilski marketing u poslovanju malih poduzeća

Vesna Marić (2017)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski