specijalistički diplomski stručni
Analiza investicijskih fondova na primjeru odabrane banke

Monika Bobinac Filipčić (2017)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski