Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Agroturizam kao oblik malog poduzetništva na primjeru Baćulova dvora

Mrvica Mađarac, Sandra; Stojanović, Slobodan; Vanek, Lucija (2016)