završni rad
Nasilje na radnom mjestu u korelaciji sa otežanim upravljanjem ljudskim resursima u turističkom sektoru

Lea Prevendar (2017)
Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski