Pages

Društveno odgovorno poslovanje kao pretpostavka konkurentske prednosti odabranog poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje kao pretpostavka konkurentske prednosti odabranog poduzeća
Snježana Poljanek
Praksa društveno odgovornog ponašanja poduzeća (DOP) postaje sve značajnija sastavnica poslovanja poduzeća. Ona se pojavila ponajprije u najvećim multinacionalnim kompanijama razvijenih zemalja, koje su često bile pod udarima javnosti zbog svojeg načina ponašanja prema zaštiti okoliša ili zaposlenicima, jer su prvenstveno bile orijentirane na ostvarivanje profita i nisu vodile previše računa o potrebama društva te su zbog takvog ponašanja bile pod stalnim kritikama. Danas...
Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog poduzeća
Josip Bačelić
U završnom radu pod nazivom „Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog poduzeća“, razmatra se problematika društvene odgovornosti na primjeru Hrvatske pošte. Poštanski uredi prisutni su u svim krajevima Republike Hrvatske. U svom poslovanju Hrvatska pošta usmjerena je na veliko, no specifično tržište, tržište poštansko-financijskih usluga. S obzirom na kombinaciju velikih logističkih kapaciteta Hrvatske pošte, te specifičnu kombinaciju pružanja financijskih i...
Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog poduzeća
Hrvoje Roško
Koncept društveno odgovornog poslovanja – DOP predstavlja suvremenu praksu koja se primjenjuje u sve više poduzeća kao odgovor na sve veće društvene i ekonomske pritiske vezane za zaštitu okoliša, a samim time, koncept iz godine u godinu sve više dobiva na važnosti. Poduzeća vode brigu o zaštiti okoliša i društvenim pitanjima tako da ih integriraju u svoje poslovne aktivnosti i odnose sa svim dionicima u poduzeću i širom javnošću. DOP potiče poduzeće na izvrsnost i...
Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje na primjeru odabranog poduzeća
Lucija Ćosić
Društveno odgovorno poslovanje je koncept unutar kojega se naglasak stavlja na brigu o zajednici i okolišu u svakodnevnom poslovanju. Primjenjuje ju sve veći broj poduzeća jer su na taj način otpornije na vanjske utjecaje, bolje su pozicionirane na tržištu i imaju pozitivniju sliku u očima kupaca. Od poduzeća se očekuje da njihov standard poslovanja bude usklađen s dugoročnim održivim razvojem. Poduzeće Dukat d.d. prepoznalo je tu važnost te sustavno primjenjuje i promiče...
Društveno odgovorno poslovanje u financijskim javnim poduzećima Republike Hrvatske
Društveno odgovorno poslovanje u financijskim javnim poduzećima Republike Hrvatske
Marko Relotić
Društvena odgovornost predstavlja pojam koji se u novije vrijeme ističe i popularizira. Društvena odgovornost poduzeća odnosi se na politike i programe poduzeća koja pozornost daju na etičan i društveno odgovoran način poslovanja. Cilj je društvene odgovornosti stoga očuvanje profitabilnosti te istodobno omogućavanje stvaranja visokih standarda života za interesno – utjecajne skupine kako izvan tako i unutar poduzeća. Društveno odgovorno poslovanje stoga predstavlja određenu...
Društveno odgovorno poslovanje u trgovačkim društvima
Društveno odgovorno poslovanje u trgovačkim društvima
Katarina Markt
Društveno odgovorno poslovanje postaje sve važniji čimbenik dugoročnog uspjeha trgovačkih društava te značajan element u postizanju konkurentnosti i boljih poslovnih rezultata. Samim time raste broj trgovačkih društava koja promoviraju i provode inicijative i aktivnosti društvene odgovornosti kroz brojna područja djelovanja odnosno odnose koje ostvaruje na tržištu. Time društvena odgovornost postaje koncept koji koristi društvu u cjelini. U ovom radu prikazan je opći pojam...
EU fondovi kao mogućnost financiranja projekata civilnog društva i privatnog sektora
EU fondovi kao mogućnost financiranja projekata civilnog društva i privatnog sektora
Antonela Tandara
EU fondovi su sredstva iz proračuna Europske unije koja pružaju brojne mogućnosti u razvoju gospodarstva. Postoje mnoge vrste EU fondova i većina njih je u ovom radu objašnjena. Rad se temelji na raščlambi načina (su)finaciranja udruga i civilnih društava iz EU fondova. Udruge su oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih i pravnih osoba koje teže zaštititi neke zajedničke vrijednosti, kulturu, interese i ciljeve. U Republici Hrvatskoj broj udruga konstantno...
Ekonomska analiza farmaceutske industrije u Republici Hrvatskoj
Ekonomska analiza farmaceutske industrije u Republici Hrvatskoj
Valentina Stoklasa
Ljekarništvo, to jest farmacija, jedna je od djelatnosti koje su iznimno važne kada se govori o životu ljudi u svijetu. Glavna je zadaća farmacije opskrbljivanje ljudi lijekovima i ljekovitim pripravcima u svrhu liječenja, zaštite i sprječavanja bolesti na što humaniji način. Razvojem ekonomije i globalizacijom tržišta dolazi do promjena u svim gospodarskim granama, pa tako i u farmaciji. Nova otkrića, napredak tehnologije, nove znanstvene metode koje doprinose pronalasku novih...
Ekonomski aspekti privatizacije municipalnih usluga
Ekonomski aspekti privatizacije municipalnih usluga
Damir Žgela
Ovaj rad obrađuje ekonomske aspekte privatizacije javnih i komunalnih usluga, odnosno onih usluga koje uobičajeno pružaju municipalne jedinice poput gradova i naselja. Temeljem provedenog istraživanja, utvrđeno je da proces privatizacije komunalnih usluga nije pridonio povećanju kvalitete usluge, zadovoljstvu korisnika kao ni smanjenju cijene usluge, već naprotiv. Ovakvi učinci privatizacije kao rezultat imali su pojavu suprotnoga procesa koji se naziva rekomunalizacija.
Etičnost u poslovanju i društveno odgovorno ponašanje na primjeru tvrtke Robert Bosch d.o.o. u Hrvatskoj
Etičnost u poslovanju i društveno odgovorno ponašanje na primjeru tvrtke Robert Bosch d.o.o. u Hrvatskoj
Ivana Pačić
U radu će se razmatrati ključni aspekt poslovne etike koja je u današnjem globalnom svijetu postala nezamjenjiv dio poslovne prakse i preduvjet ostvarenja uspješnosti poslovanja ne samo u kratkom, već i dugom roku. Uspješne će biti upravo one organizacije koje ne odvajaju etičnost od profitabilnosti, već ih uspješno usklađuju u svom poslovanju. U radu ću pokušati pokazati kako u današnje vrijeme kada je novac ono što pokreće svijet, a briga za radnike i odnos prema njima su...
Financijska analiza poslovanja na temelju financijskih izvještaja odabranog poduzeća
Financijska analiza poslovanja na temelju financijskih izvještaja odabranog poduzeća
Snježana Katalenić
Nakon sustavnog usvajanja teorijskih znanja i vještina od studenata se očekuje da to stečeno znanje primijene odnosno znadu primijeniti i u konkretnim, realnim potrebama. U skladu sa time tako je napisan i ovaj rad. Zbog snažne konkurencije i svakodnevnih poslovnih izazova poslovni subjekti konstantno trebaju analizirati svoju prošlost kako bi definirali svoje buduće planove i smjer kretanja u budućnosti. Najvažniji dio cjelokupne analize poslovanja nekog poslovnog subjekta je...
Financijska evaluacija uspješnosti procesa nabave
Financijska evaluacija uspješnosti procesa nabave
Jadranka Lukić
Rad prikazuje važnost procesa nabave čija je optimizacija vrlo usko povezana s efikasnošću ostalih procesa u poduzeću. Glavni zaključak rada je je da je proces nabave, kao jedan od glavnih poslovnih procesa, važno redovno kvalitativno i kvantitativno ocjenjivati kako bi se proces nabave mogao značajnije unaprijediti.

Pages