Pages

Analiza strategije upravljanja korisničkim iskustvom na primjeru odabrane banke
Analiza strategije upravljanja korisničkim iskustvom na primjeru odabrane banke
Ivana Hobolja Škrtić
Tema ovog rada menadžment je korisničkog iskustva unutar odabrane banke. Odabrana banka stupila je u proces transformacije fokusa poslovanja s proizvoda i usluga prema kvaliteti korisničkog iskustva koje pruža svojim korisnicima kako bi se diferencirala na tržištu i posljedično povećala financijsku dobit. U ovom istraživanju kvantitativnom metodom anketnog istraživanja na članovima menadžmenta, voditeljima timova i poslovnica prikupljeni su i obrađeni podaci o stupnju...
Analiza sustava motivacije zaposlenika odabranog poduzeća
Analiza sustava motivacije zaposlenika odabranog poduzeća
Patricija Petreković
Motivacija zaposlenika jedan je od ključnih indikatora uspjeha poduzeća. Međutim, sustav motivacije u poduzećima najčešće ne zadovoljava potrebe i želje većeg broja zaposlenika. Raiffeisen banka (kao objekt istraživanja) nije izuzetak. Stoga je glavni cilj istraživanja utvrditi razinu motiviranosti zaposlenika odabrane banke. U ostvarenju glavnog cilja koristit će se sekundarna (analiza sadržaja relevantne literature i dokumentacija odabrane banke) te primarna (metoda...
Analiza turizma u Šibensko-kninskoj županiji
Analiza turizma u Šibensko-kninskoj županiji
Ivan Marčić
Predmet ovoga rada je analiza stanja turističke ponude i potražnje na modelu Šibensko-kninske županije. Ciljevi rada su prikazati pojmovno određenje i obilježja turističkog tržišta, ponude i potražnje te analizu stanja turističke ponude i potražnje u Šibenskoj-kninskoj županiji od 2014. do 2017. godine. Kako bi se prikazao predmet rada i postigli zadani ciljevi u radu je korištena znanstvena metoda teorijske analize kojom se, iz pouzdanih izvora, prikupljeni sadržaj obrađuje...
Analiza ulaganja u edukaciju zaposlenika na primjeru malih i srednjih tvrtki
Analiza ulaganja u edukaciju zaposlenika na primjeru malih i srednjih tvrtki
Mirijana Klobučar
Analiza ulaganja u edukaciju zaposlenika na primjeru malih i srednjih tvrtki. Svrha ovog završnog rada bila je prikazati koliko zaposlenici malih i srednjih tvrtki ulažu u edukaciju, na koji način ulažu u edukaciju, čijom odlukom te što očekuju od ulaganja u edukaciju. U radu su analizirani mogući oblici edukacije i istaknuti načini na koje poticanje zaposlenika na usavršavanje, kroz cjeloživotnu edukaciju i edukaciju nakon formalnog obrazovanja, može pomoći zaposlenicima malih...
Analiza uloge kontrolinga u održivosti poslovanja odabranog poduzeća
Analiza uloge kontrolinga u održivosti poslovanja odabranog poduzeća
Slavica Filipović Radelja
Sve turbulentnije promjene, procesi globalizacije, internacionalizacija, rast potreba i jačanja konkurencije uz ograničene resurse stvorili su potrebu za održivim sustavom. Koncept održivog poslovanja temelji se na uzajamnom doprinosu društva i zajednice kao jedini način opstanka na duge staze. Primarni cilj nije ekstraprofit, nego održivost procesa i poslovanja što znači razvoj i napredak svih dionika u društveno odgovornom djelovanju. Upravljanje održivim poslovanjem...
Analiza uloge prezentacijskih vještina u javnoj percepciji vođe na odabranom primjeru
Analiza uloge prezentacijskih vještina u javnoj percepciji vođe na odabranom primjeru
Anamarija Župan
Komunikacija, prije svega, predstavlja proces koji se odnosi na prenošenje te na razumijevanje poruka, razmjenjivanje misli, osjećaja i ideja. Uspješnom komunikacijom omogućeno je daleko bolje razumijevanje ljudi i situacija, tj. prevladavanje postojećih različitosti, gradnja povjerenja i poštovanja. Na ovaj način dolazi do kreacije uvjeta koji su potrebni kako bi se ostvarila kvalitetna razmjena kreativnih ideja i kako bi se, u konačnici, uspješno riješili problemi....
Analiza uporabe internetskog bankarstva
Analiza uporabe internetskog bankarstva
Danijel Župan
Internetsko bankarstvo odnosi se na obavljanje bankarskih aktivnosti putem interneta. Razlikuje se internetsko bankarstvo za fizičke osobe (građane), internetsko bankarstvo za pravne osobe te internetsko bankarstvo za nerezidente. Sa stajališta banke, prednosti internetskog bankarstva jesu poboljšani ugled na tržištu, smanjenje transakcijskih troškova, brže i bolje reakcije na promjene u okruženju, veći prodor na tržište, korištenje interneta u svrhu oglašavanja i prodaje novih...
Analiza upravljanja obrtnim sredstvima na primjeru odabranog poduzeća
Analiza upravljanja obrtnim sredstvima na primjeru odabranog poduzeća
Monika Klarić
U završnom radu prikazana su i objašnjena obrtna sredstva, kao dio poslovnih sredstava poduzeća, koja služe za nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti te održavanje likvidnosti i solventnosti. Unutar rada detaljnije su opisana obrtna sredstva, točnije novac, zalihe i potraživanja, te njihova upotreba u proizvodnom procesu gdje neprestano cirkuliraju i pretvaraju se u novac. Ako poduzeće želi napredovati, ono mora kontrolirati obrtna sredstva i učinkovito njima upravljati kako bi...
Analiza upravljanja rizicima serijalizacije lijekova na primjeru odabranog poduzeća
Analiza upravljanja rizicima serijalizacije lijekova na primjeru odabranog poduzeća
Blanka Brnčić Kuzmić
Ovaj rad bavi se uvođenjem serijalizacije lijekova na tržište Republike Hrvatske te ima zadatak pojasniti pojam serijalizacije, njen utjecaj na proizvodnju i prodaju lijekova, motive za uvođenje, preduvjete implementacije i aktivnosti neophodne za uspješno uvođenje. Težište rada je na identifikaciji potencijalnih rizika vezanih uz sam proces te posebno na utvrđenim strategijama njihovog upravljanja. Nastao je korištenjem teorijskih znanja s područja analize i upavljanja rizicima...
Analiza uspješnosti poslovanja odabranog hotela na otoku Hvaru
Analiza uspješnosti poslovanja odabranog hotela na otoku Hvaru
Mirko Penavić
Ovaj završni rad opisuje poduzetnički put gospodina Borisa Vukasovića direktora uspješnog poduzeća Grip d.o.o. i analizira poslovanje hotela Park u gradu Hvaru koji je u vlasništvu poduzeća Grip d.o.o.. Gospodin Boris Vukasović je svojim radom, od najranijih dana, od plastenika i sadnje cvijeća, preko trgovine dječjom odjećom i građevinske firme u konačnici uspio izgraditi hotel u centru Hvara koji bilježi izvrsne poslovne rezultate. Cilj rada bio je provođenje analize...
Analiza uspješnosti poslovanja odabranog poduzeća
Analiza uspješnosti poslovanja odabranog poduzeća
Maja Matančević
Uspješnost poslovanja poduzeća utvrđuje se analizom financijskih izvještaja poduzeća. Iz financijskih izvještaja dobivaju se potrebne informacije o poduzeću: njegovoj imovini, obvezama, glavnici, prihodima i rashodima (financijskom rezultatu), ostalim promjenama glavnice te novčanim tijekovima. Financijski izvještaji omogućuju uvid u stvarno stanje i poslovanje trgovačkog društva. Najznačajniji instrument analize financijskih izvještaja je analiza putem financijskih...
Analiza časopisa "Obrazovanje za poduzetništvo" prema odabranim bibliometrijskim pokazateljima
Analiza časopisa "Obrazovanje za poduzetništvo" prema odabranim bibliometrijskim pokazateljima
Anamaria Tutić
Znanstveni časopisi jedan su od najvažnijih alata kojima je cilj unaprijediti znanost. Znanstveni časopisi kategorizirani su po znanstvenim područjima kojima se bave. Da bi se došlo do poboljšanja časopisa, potrebno je raditi analizu kako bi urednici, a i autori, imali što bolji uvid u sadržaj časopisa. U ovom radu analiziran je časopis „Obrazovanje za poduzetništvo“ koji je jedan od rijetkih znanstveno stručnih časopisa u Republici Hrvatskoj koji se bave poduzetništvom i...

Pages