Pages

Osiguranje u transportu opasnih tvari u prijevozu cestovnim prometom
Osiguranje u transportu opasnih tvari u prijevozu cestovnim prometom
Iva Lovrić-Vukačić
U ovom radu opisani su uvjeti transporta opasnih tvari u cestovnom prometu. Kao i u svakom drugom obliku prometa i u cestovnom prometu izuzetno je važna sigurnost roba i ljudi. Kod prijevoza opasanih tvari posebno se pridaje važnost samoj sigurnosti transporta jer opasne tvari nerijetko predstavljaju zdravstvenu i ekološku opasnost za okoliš i ljude. Samim time prijevoznici opasnih tvari se prilikom prijevoza istih moraju osigurati od odgovornosti u slučaju nezgode kako ne bi snosili...
Osobe iz javnog života kao alat u marketinškoj komunikaciji kozmetičko-estetskih usluga
Osobe iz javnog života kao alat u marketinškoj komunikaciji kozmetičko-estetskih usluga
Valentina Petrović
Marketinška komunikacija proces je upravljanja kroz koji organizacija djeluje sa svojim različitim publikama. Slavne osobe percipiraju se kao utjecajni alat u marketinškim komunikacijama. Oni su učinkoviti marketinški alati zbog svoje sposobnosti privlačenja pažnje kupaca, što bi moglo dovesti do povećanja svijesti o proizvodu odnosno usluzi koja se nudi. Štoviše, upotreba slavnih osoba može povećati prodaju proizvoda i poboljšati procjenu vrijednosti dionica tvrtke i njihova...
Perspektive poslovanja kampova u Republici Hrvatskoj
Perspektive poslovanja kampova u Republici Hrvatskoj
Mladen Žarković
Turistička se djelatnost znatno promijenila u proteklim desetljećima. Turist je postao skloniji očuvanoj prirodi i kulturnoj baštini koja seže kroz stoljeća povijesti. U skladu s time, u svjetskim razmjerima, došlo je do iznimne popularizacije kampova i turizma kampiranja. Brojke se potenciraju iz godine u godinu, a trend se prenio i na područje Republike Hrvatske. Republika Hrvatska ima unaprijed uređene elemente, od kojih se ističu čistoća mora, očuvanost plaža, ali i prirode...
Perspektive poslovanja turističkih agencija u Republici Hrvatskoj
Perspektive poslovanja turističkih agencija u Republici Hrvatskoj
Kristian Obrad
Turizam je Republici Hrvatskoj važna i najprofitabilnija gospodarska grana. Turizam u današnje doba globalizacije i svakodnevnih ekonomskih promjena nema samo funkciju odmora za turiste već čini sve da turisti osjete odomor posebnim i jedinstvenim. Uz turiste turizam uključuje i turističke agencije koje formiraju turistički proizvod. Turističke agencije su svakodnevno izložene promjenama jer suvremeni turizam donosi brojne promjene kada je riječ o načinu putovanja, vrijednostima i...
Perspektive razvoja sportskog centra SD „Trešnjevka“
Perspektive razvoja sportskog centra SD „Trešnjevka“
Gordan Previšić
Temeljno polazište izrade ovoga rada je višegodišnje postojanje Sportske dvorane Trešnjevka kao važne društvene ustanove grada Zagreba za sport i rekreaciju građana.U tome cilju želi se prikazati njezino utemeljenje, izgradnja i funkcioniranje te analizirati perspektive razvoja Sportskog centra Trešnjevka. U izradi ovoga rada korištena je istraživačka metoda – studija slučaja. Riječ je o kvalitativnoj metodi kojom se proučava neki problem i nastoji zabilježiti sve...
Plan razvoja poduzeća Roko trgovina d.o.o.
Plan razvoja poduzeća Roko trgovina d.o.o.
Antonija Karamatić
Ovaj rad ukazuje na mogućnost razvoja poduzeća, odnosno pruža informacije o poduzeću i očekivanim promjenama financijskog položaja. Bazira se na prikaz poslovanja poduzeća „Roko Trgovina“ d.o.o. Kao rezultat ovoga rada dobiveni su vrijedni i kvalitetni podatci koji su iskoristivi u daljnjem poslovanju poduzeća. Dobivenim rezultatima poduzeće može ostvariti prednost poboljšanjem svoga asortimana i cjelokupnog poslovanja. Loša ekonomska i gospodarska situacija u Republici...
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Mihaela Dogančić
U ovom radu prikazano je planiranje marketinških aktivnosti na primjeru pružanja usluga zračnog prijevoza. Opisane su specifičnosti marketinških aktivnosti uslužnih poduzeća, marketinško planiranje te oblikovanje plana marketinških aktivnosti niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija. Kako bi se uspješno upravljalo funkcijama prodaje i marketinga, potrebno je na sustavan način utvrditi razne mogućnosti te izabrati jednu ili više njih i izraditi raspored i plan troškova za ono što...
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija
Mihaela Dogančić
U ovom radu prikazano je planiranje marketinških aktivnosti na primjeru pružanja usluga zračnog prijevoza. Opisane su specifičnosti marketinških aktivnosti uslužnih poduzeća, marketinško planiranje te oblikovanje plana marketinških aktivnosti niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija. Kako bi se uspješno upravljalo funkcijama prodaje i marketinga, potrebno je na sustavan način utvrditi razne mogućnosti te izabrati jednu ili više njih i izraditi raspored i plan troškova za ono što...
Planiranje nabave i proizvodnje kozmetike za lice
Planiranje nabave i proizvodnje kozmetike za lice
Nina Jelić
U prvome dijelu rada objasniti ćemo nabavu kao pojam jer on označava poslovnu funkciju kojoj je zadatak da opskrbi tržište potrebnim materijalima, uslugama i sl. Obuhvaća poslovni proces nabavljanja robe, odnosno usluga određene kvalitete na pravom mjestu, u pravo vrijeme i uz najniže troškove. Posebno ćemo apostrofirati ciljeve i svrhu nabave u poduzeću, također njenu funkciju i proces. Istraživanjem tržišta nabave i dobavljača ćemo se upoznati s mogućnostima nabave ulaznih...
Poduzetničke mogućnosti u sustavu socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj
Poduzetničke mogućnosti u sustavu socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj
Lidija Oršanić
Rad se sastoji od teorijskog dijela gdje je prikazan pravni i organizacijski okvir djelovanja poduzetnika u sustavu socijalne skrbi koji se bave pružanjem socijalnih usluga te istraživačko-praktičnog dijela s primjerom slučaja iz prakse gdje su intervjuirani socijalni poduzetnici iz Ličko - senjske županije te mladi poduzetnici u sustavu socijalne skrbi iz Grada Zagreba. Iz statističkih podataka vidljiv je trend porasta potreba stanovništva za većim kapacitetima pružatelja...
Porez na promet nekretnina
Porez na promet nekretnina
Gordana Bonić
Zakoni koji uređuju oporezivanje prometa nekretnina jesu Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Zakon o porezu na promet nekretnina. Zakon o porezu na dohodak uređuje oporezivanje dohotka po osnovi otuđenja nekretnina. U radu se objašnjava koji se od navedenih zakona primjenjuje u konkretnim slučajevima te koje se posebnosti javljaju pri oporezivanju prometa nekretnina. Posebna pažnja, prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, posvećena je oporezivanju pri kupnji/gradnji...
Poslovna etika u marketingu usmjerena na djecu kao ciljanu skupinu
Poslovna etika u marketingu usmjerena na djecu kao ciljanu skupinu
Dunja Ćosić
Etika je nauka o moralu. Ona ima zadatak ne samo upoznati s moralom i njegovim osnovnim komponentama, nego i zauzeti kritičko stajalište prema postojećoj moralnoj praksi. Etički kodeks služi kao okvir u poslovanju poduzeća. Etika u marketingu je tema koja otvara niz različitih pitanja i predstavlja područje čije značenje raste. Iako se većina poduzeća u svom djelovanju ponaša u skladu s propisima i zakonima, ipak se nekima od njih događa da se ponašaju na društveno...

Pages