Pages

Model razvoja poslovnog subjekta s aspekta motivacije zaposlenika na primjeru odabranog poduzeća
Model razvoja poslovnog subjekta s aspekta motivacije zaposlenika na primjeru odabranog poduzeća
Bojan Špehar
U ovom radu prezentirana je potreba za motivacijom zaposlenika u poduzeću. Naglasak rada je na istraživanju načina kako pronaći najkvalitetniju metodu motiviranja zaposlenika. Osim teorijskog dijela, u radu su izneseni i konkretni primjeri motivacije zaposlenika poduzeća Turas d.o.o. Glavni cilj rada bio je utvrditi, na temelju prikupljenih podataka, kako da poduzeće i u budućnosti ostvari konkurentsku prednost nad ostalim srodnim poduzećima. Metode prikupljanja podataka uglavnom su...
Model utjecaja društvenih mreža na psihologiju prodaje na primjeru odabranog poduzeća
Model utjecaja društvenih mreža na psihologiju prodaje na primjeru odabranog poduzeća
Mario Jelačić
Društvene mreže su preuzele važnu ulogu u životu ljudi. Postale su važan oblik privatne, ali i poslovne komunikacije. Postoji velik broj društvenih mreža, ali samo se neke ističu kao najpopularnije. U radu je objašnjeno pet društvenih mreža. U današnje vrijeme je poznat i marketing na društvenim mrežama. Poduzeća koriste takav marketing kako bi se približila potrošačima i kako bi se što bolje predstavila. Predmet koji se istraživao u radu su društvene mreže i njihov...
Mogućnost financiranja ekoloških inovacija u Republici Hrvatskoj
Mogućnost financiranja ekoloških inovacija u Republici Hrvatskoj
Anita Rožić
Moderno poduzetništvo 21. stoljeća suočava se sa izazovima ekonomskog rasta i ekološke održivosti. Pronalaženje raznih inovacija čija primjena smanjuje negativne utjecaje na okoliš iskorištavanjem dostupnih resursa postaje najvažnije civilizacijsko pitanje. Značaj malog i srednjeg poduzetništva, kao i njihov strateški razvoj, imaju ključnu ulogu za razvoj cjelokupnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj kao punopravnoj članici Europske unije. Međutim, iako postoje otvoreni...
Mogućnosti korištenja inbound marketinga u odnosu na razvoj digitalnih medija
Mogućnosti korištenja inbound marketinga u odnosu na razvoj digitalnih medija
Branka Šprlje
Inbound marketing postojao je od postojanja marketinga ili od početka prodaje, kada je čovjek, u pokušaju da uvjeri osobu od koje želi nešto dobiti zauzvrat, za svoju uslugu ili proizvod, imovinu koju želi prodati, pridobio kupca ispričavši mu priču. Pričom je pridobio interes, stvorio kod kupca osjećaj ugode, ponudio mu sadržaj koji ide uz proizvod, stvorio odnos kojim će zadržati kupca. Stvara se trajan osjećaj uzajamnog povjerenja, kupac se vraća ne samo po proizvod već i...
Motivacija i nagrađivanje zaposlenika na temelju odabranog poduzeća
Motivacija i nagrađivanje zaposlenika na temelju odabranog poduzeća
Jasmina Mrvoljak
Ljudi stvaraju poslovne procese i kao takvi su vrlo važan i ključan čimbenik unutar svake poslovne organizacije. U uvjetima u kojima organizacija pokušava zauzeti ili održati vodeću poziciju unutar tržišta na kojem djeluje, često se zaboravlja na ljude i njihove potrebe. Temeljni istraživački problem ovog završnog rada je nepostojanje sustava nagrađivanja i motiviranja unutar poduzeća Vipnet d.o.o. Stoga je glavni cilj istraživanja pronaći načine kako najlakše, najbolje i...
Motivacija i zadovoljstvo zaposlenika u javnoj ustanovi na primjeru osnovne škole
Motivacija i zadovoljstvo zaposlenika u javnoj ustanovi na primjeru osnovne škole
Tanja Bauranov
Tema je ovog završnog specijalističkog rada Motivacija i zadovoljstvo zaposlenika u javnoj ustanovi na primjeru osnovne škole, a ujedno je i cilj rada istražiti koliko su motivacija i zadovoljstvo važni čimbenici zaposlenicima u javnim ustanovama u obrazovanju, na primjeru Osnovne škole Bršadin. U tu svrhu napravljeno je istraživanje u kojem je anketnim upitnikom ispitano 26 od ukupno 32 zaposlenika Škole. Teorijsko istraživanje temeljilo se na knjigama i akademskim člancima...
Motivacija za ostvarenje rezultata i unapređenje kvalitete rada hrvatskog sporta na primjeru Hrvatskog kuglačkog saveza
Motivacija za ostvarenje rezultata i unapređenje kvalitete rada hrvatskog sporta na primjeru Hrvatskog kuglačkog saveza
Ljiljana Lešić
Predmet ovoga rada je istraživanje kuglačkog sporta, osobito elemenata koji utječu na moti-vaciju za postizanje vrhunskih rezultata, povećanje kvalitete rada, održivost vrhunskih rezultata, kao i razvijanje strategija za uključivanje što većeg broja sudionika, osobito onih mlađih. Ciljevi rada su pokazati na koji su način sudionici kuglačkog sporta motivirani za kuglanje, što žele postići, jesu li zadovoljni izborom kuglanja kao sporta kojim se bave, koliko im u tome pomažu...
Motivacija, uloga i zadovoljstvo prodajnih predstavnika Zagrebačke pivovare
Motivacija, uloga i zadovoljstvo prodajnih predstavnika Zagrebačke pivovare
Marko Sokolić
Predmet istraživanja rada leži u motivaciji jer je motivacija osnovni pokretač djelovanja prodajnih predstavnika i najvažniji činitelj uspješnosti poslovanja poduzeća. Većina zaposlenika prilagođava svoje radno ponašanje načinima ponašanja i rezultatima koji se bolje plaćaju te promatraju plaću kao najvažniju komponentu motivacijske kompenzacije. Ipak, prodajnim predstavnicima plaća nije dovoljna motivacija za kvalitetniji rad. Uz motivacijske faktore, poput visine plaće i...
Motiviranje zaposlenika kao faktor upravljanja ljudskim potencijalima
Motiviranje zaposlenika kao faktor upravljanja ljudskim potencijalima
Vlatka Kuzele
Svrha rada je prikazivanje teorijskog dijela motivacije i teorija motivacije koje se mogu primijeniti na upravljanje ljudskim potencijalima temeljem kojeg je provedeno istraživanje sustava motiviranja i motivacijskih faktora zaposlenika. Rad je dokazao da je upravljanje ljudskim potencijalima ključ razvoja i uspješnosti svakog poduzeća, a motiviranje zaposlenika nužnost od koje će koristi imati i radnik i poduzeće. Kroz prikaz najčešćih motivacijskih tehnika koje se primjenjuju...
Nasilje na radnom mjestu u korelaciji sa otežanim upravljanjem ljudskim resursima u turističkom sektoru
Nasilje na radnom mjestu u korelaciji sa otežanim upravljanjem ljudskim resursima u turističkom sektoru
Lea Prevendar
Nasilje na radnom mjestu je izvor i posljedica stresa te izaziva izrazito teške posljedice na pojedinca i zbog toga se ne smije zanemarivati. Ono predstavlja ozbiljan problem, pogotovo u turističkom sektoru koji je vrlo značajan za Republiku Hrvatsku. Nasilje utječe prvenstveno na psihičko i fizičko zdravlje radnika, ali također i na njihovu produktivnost. Upravljanje ljudskim resursima je u tom slučaju vrlo otežano i predstavlja značajan izazov zato što se ne pojavljuje prema...
Neverbalna komunikacija kao menadžerska vještina
Neverbalna komunikacija kao menadžerska vještina
Sanja Stojić
Osnovna svrha ovog završnog rada je prikazati važnost neverbalne komunikacije u poslovanju. U radu su obrađeni teoretski aspekti upravljanja elementima neverbalne komunikacije. Tako je obrađen pojam neverbalne komunikacije, karakteristike, funkcije i tipovi neverbalne komunikacije. Također, obrađena je komunikacijska okolina i komunikatori. Empirijsko istraživanje temelji se na anketnom upitniku koji je proveden među zaposlenicima tvrtke Tommy. Anketnim upitnikom ispitana su...
Neverbalna komunikacija u pregovaranju
Neverbalna komunikacija u pregovaranju
Mara Kovač
Poslovne komunikacije su veoma važan segment u svakodnevnom poslovanju. Bez komunikacije, tvrtke ne bi mogle poslovati. Direktori, voditelji i ostali radnici moraju komunicirati kako bi svojim idejama i sposobnostima mogli tvrtku voditi prema profitu. Komuniciranje je također važno u pregovaranju. Način na koji partneri, dobavljači ili kupci stječu utjecaj druge strane veoma je važan čimbenik kako bi se pregovori uspješno zaključili. Kod pregovaranja nije važna samo verbalna...

Pages