Pages

Analiza investicijskih fondova na primjeru odabrane banke
Analiza investicijskih fondova na primjeru odabrane banke
Monika Bobinac Filipčić
Investicijski fondovi u svijetu bilježe ubrzan razvoj na tržištu kapitala i predstavljaju važan segment financijskog tržišta. U Hrvatskoj tržište investicijskih fondova pokreću prvenstveno banke te je industrija investicijskih fondova još uvijek u fazi razvoja i pozicioniranja na samom tržištu. Ubrzanje razvoja otvorenih investicijskih fondova u Hrvatskoj uvelike pomaže smanjenje kamatnih stopa na depozite koja je unazad dvije godine u konstantnoj silaznoj putanji te širok...
Analiza iskoristivosti europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskoj perspektivi 2014. - 2020. kroz usporedbu sa odabranim zemljama
Analiza iskoristivosti europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskoj perspektivi 2014. - 2020. kroz usporedbu sa odabranim zemljama
Nina Capan
Europski strukturni i investicijski fondovi uključuju ukupno pet fondova, a riječ je o Europskom fondu za regionalni razvij, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj te Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Navedeni fondovi prije svega dijele zajednički pravni okvir, odnosno Uredbu o zajedničkim odredbama, no isto tako podliježu i drugim uredbama. Sredstva iz ESI fondova se dodjeljuju unutar okvira višegodišnjih programa koji...
Analiza isplativosti internetskog poslovanja na primjeru dioničkog društva Hgspot
Analiza isplativosti internetskog poslovanja na primjeru dioničkog društva Hgspot
Matej Čavlović
HGspot je najveći hrvatski maloprodajni lanac informatičke tehnologije i potrošačke elektronike sa 16 prodavaonica u 15 hrvatskih gradova što ga čini vodećim specijaliziranim trgovačkim lancem s nacionalnom pokrivenošću. S obzirom na prijašnje gubitke te reputaciju, trebale su se uvesti promjene koje bi popravile imidţ tvrtke kao i njihovo poslovanje. Korištenjem usluge internetskog trgovanja dioničko društvo HGspot povećalo je svoje prihode za 35 %.
Analiza isplativosti investicije u pokretanje dječjeg vrtića – igraonice u odabranoj turističkoj destinaciji
Analiza isplativosti investicije u pokretanje dječjeg vrtića – igraonice u odabranoj turističkoj destinaciji
Marina Vreš
U radu se prikazuje i analizira poslovni plan u vezi pokretanja dječjeg vrtića i igraonice u gradu Novalji. Prvo se daju neke općenite činjenice o samom pojmu poslovne ideje i plana te se opisuju glavni elementi poslovnog plana. Autorica u radu analizira razloge u vezi pokretanja projekta te se u tom smislu navodi anketno istraživanje koje je autorica sama osmislila i provela. Napravila se i SWOT analiza projekta, analiza tržišta, plan marketinških aktivnosti, plan prodaje, objasnilo...
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje i povećanje kategorije apartmanskog smještaja u Crikvenici
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje i povećanje kategorije apartmanskog smještaja u Crikvenici
Paulina Končić
U ovome radu se ukazuje na to koliko je financijski isplativo povećati kvalitetu smještaja u postojećim apartmanima koji se nalaze u Crikvenici te iza sebe imaju već četiri vrlo uspješne sezone. Analizama i izračunima se dolazilo do rezultata koji su izloženi u zaključku. Predmet je istraživanja bio je li financijski isplativo ulagati u apartmane koji već rade s dobiti te nakon koliko vremena bi se vratio taj uloženi novac. Problem istraživanja bio je mogućnost krive procjene...
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji
Analiza isplativosti ulaganja u proširenje poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji
Franjo Uzelac
Tema ovoga rada usmjerena je na analizu isplativosti ulaganja u proširenje određenog poslovanja odabranog poduzeća u vinskoj industriji, što je i sam naslov rada. Pod tim naslovom željelo se na sveobuhvatan način, kombinirajući vještinu pravljenja vina i čimbenika koji utječu na kvalitetu proizvoda, istovremeno čineći usporedbu s dokumentima i izvještajima poduzeća, doći do racionalnog rezultata poslovanja poduzeća uz pomoć ekonomskih izračuna. Istraživanje se najvećim...
Analiza kvalitete i mogućnosti razvoja web stranica agencija za promet nekretninama
Analiza kvalitete i mogućnosti razvoja web stranica agencija za promet nekretninama
Tanevski Saša
Agencije za promet nekretninama spadaju u usluţne djelatnosti ĉije usluge ukljuĉuju posredovanje kod prodaje, kupnje, najma i zamjene nekretnine izmeĊu kupca i prodavatelja na odreĊenom podruĉju. Agencije sklapaju ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sa svojim nalogodavcima. U današnje vrijeme gotovo svaka agencija nekretnina u Republici Hrvatskoj posjeduje svoju web stranicu. Neke od njih su preglednije, kompleksnije i grafiĉki bolje dizajnirane od drugih, koje se baziraju na...
Analiza makrookruženja, tržišta, konkurencije i potrošača na primjeru odabranog poduzeća
Analiza makrookruženja, tržišta, konkurencije i potrošača na primjeru odabranog poduzeća
Katrin Pogorilić
Marketing ima veliku ulogu u poslovanju svakog poduzeća. Nakon mnogo definicija napisanih o marketingu, može se zaključiti kako je marketing društveni i upravljački proces koji stvaranjem ponude i razmjene proizvoda daje pojedincima ili grupama ono što im je potrebno i ono što žele. Marketing se do sada nije dovoljno proširio u svim područjima svijeta, pa tako ni u svim poduzećima. Uvođenje marketinga rezultat je gospodarske situacije u kojoj ponuda postaje funkcijom potražnje....
Analiza mogućnosti e-poslovanja na primjeru e-bankarstva
Analiza mogućnosti e-poslovanja na primjeru e-bankarstva
Tereza Moguš
Razvojem interneta omogućena je jednostavnija, brža i jeftinija komunikacija, a to je ujedno bio okidač za razvoj e-poslovanja. U današnje vrijeme sve kompanije teže razvoju e-poslovanja kako bi si olakšale poslovanje i bile u koraku s konkurencijom. Sa starih i klasičnih načina poslovanja, prelaze na ono elektroničko. Takav način poslovanja im donosi mnogo dobrobiti, kao što su: povećanje profita zbog lakšeg ulaska i širenja na globalno tržište, smanjenje troškova za...
Analiza mogućnosti unaprjeđenja prodaje proizvoda za opskrbu pizzerija i pekarnica
Analiza mogućnosti unaprjeđenja prodaje proizvoda za opskrbu pizzerija i pekarnica
Matea Pepeljnjak
Tema je rada analiza mogućnosti unaprjeđenja prodaje proizvoda za opskrbu pizzerija i pekarnica. Za analizu je odabrano poduzeće koje se bavi proizvodnjom, i to šunke za pizzu i kulena. Kako bi se uopće moglo ući u rješavanje problematike završnoga rada, bilo je potrebno informirati se o samoj prodaji i kanalima distribucije općenito, a zatim to istražiti u poduzeću i vidjeti čime točno ono „barata“. Prikazana je velika važnost prodaje i njeno umijeće te koje metode...
Analiza motivacije, zadovoljstva poslom i radnog učinka zaposlenika na primjeru odabranog poduzeća
Analiza motivacije, zadovoljstva poslom i radnog učinka zaposlenika na primjeru odabranog poduzeća
Davorka Prahin
Ljudski resursi su nedvojbeno ključni resursi svakog poduzeća te imaju bitnu ulogu u postizanju ciljeva i uspješnosti poduzeća u cjelini. U tom kontekstu su motivacija, zadovoljstvo poslom i radni učinak prepoznati kao ključni pojmovi vezani uz ljudske resurse, te se u posljednje vrijeme o njima sve više raspravlja. Provedena su brojna istraživanja o njihovom međusobnom odnosu te se pokušava definirati što je to što najviše motivira zaposlenike te koji su to elementi...
Analiza motivacijskih faktora i zadovoljstva zaposlenika u privatnom i javnom sektoru
Analiza motivacijskih faktora i zadovoljstva zaposlenika u privatnom i javnom sektoru
Mirijana Klobučar
U današnje se vrijeme sve češće primjenjuje pravilo da uspjeh neke organizacije/poduzeća ovisi o zaposlenicima, njihovoj motiviranosti za rad, kao i postizanju zadovoljstva radnim mjestom i uspjehom, što u konačnici dovodi do željenih rezultata, a koji se uvijek očituju kroz ostvarenje organizacijskih ciljeva i razvoj. Kada je riječ o motivaciji može se reći da ne postoji opća definicija motivacije koja se primjenjuje, Motivacije je pokretačka sila koja dovodi do željenih...

Pages