Pages

Analiza društveno odgovornog poslovanja na primjeru odabrane banke
Analiza društveno odgovornog poslovanja na primjeru odabrane banke
Jasna Prus
Poslovanje na načelima društveno odgovornog poslovanja (DOP) je dobitna strategija za poduzeća koja žele uspostaviti ravnotežu između ostvarivanja glavnog cilja poduzeća – financijskog rezultata i zadovoljenja potreba zaposlenika, klijenata, zajednice i društva u cjelini. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati primjenu DOP-a temeljenog na načelima UN Global Compacta u Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko društvo (HPB) kako bi se postiglo razumijevanje nužnosti i važnosti...
Analiza državne revizije za Zagrebačku, Splitsko-dalmatinsku i Istarsku županiju za 2013.
Analiza državne revizije za Zagrebačku, Splitsko-dalmatinsku i Istarsku županiju za 2013.
Josipa Tafra
Revizija je u Republici Hrvatskoj propisana Zakonom o reviziji i Zakonom o državnom uredu za reviziju. S obzirom na te zakone revizija je postupak provjeravanja i kontrole financijskih izvještaja, odnosno financijskog poslovanja poduzeća te pružanje pomoći da poduzeće posluje sukladno određenim zakonima. Analizirali smo i usporedili tri županije i vidjeli kako je na njih utjecala revizija.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru odabranog poduzeća
Analiza financijskih izvještaja na primjeru odabranog poduzeća
Romana Balen
Cilj ovog završnog rada je analiza financijskih izvješća društva Vodoskok d. d. kako bi se utvrdio financijski položaj te uspješnost poslovanja društva. U radu će biti napravljena analiza poslovanja društva za četverogodišnje razdoblje (od 2013. do 2016. godine). Pristupit će se analizi poslovanja navedenog Društva putem horizontalne i vertikalne analize te analizi pomoću financijskih pokazatelja (pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti i...
Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova
Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu unutarnjih poslova
Josipa Holek
Jedna od temeljnih vrijednosti svake organizacije, posebice policijskog sustava, su ljudski potencijali jer o njihovoj kvaliteti i kvantiteti uvelike ovisi policijska učinkovitost. Osnovna sredstva za realizaciju funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u organizacijama su motiviranje i nagrađivanje zaposlenika te razvoj njihovih karijera, a odgovornost za njihovo provođenje nosi rukovoditeljski kadar koji na primjerenoj razini mora biti sposoban realizirati sve funkcije menadžmenta....
Analiza i usporedba poslovanja te zadovoljstva korisnika na primjeru dvaju odabranih poduzeća
Analiza i usporedba poslovanja te zadovoljstva korisnika na primjeru dvaju odabranih poduzeća
Franciska Štarkelj
U radu se analiziralo i uspoređivalo poslovanje dviju koncesija Autokuće Štarkelj te se utvrđivalo zadovoljstvo njezinih korisnika. Riječ je o obiteljskom poduzeću koje zapošljava 55 ljudi, a koje je registrirano kao poduzeće za trgovinu i servisiranje motornih vozila, prvenstveno vozila marke Renault, Dacia i Nissan. SWOT analiza pokazala je da Autokuća Štarkelj ima najviše snaga koje se trebaju maksimalno razvijati kako bi se iskoristile povoljne prilike iz okruženja poduzeća....
Analiza investicijskih fondova na primjeru odabrane banke
Analiza investicijskih fondova na primjeru odabrane banke
Monika Bobinac Filipčić
Investicijski fondovi u svijetu bilježe ubrzan razvoj na tržištu kapitala i predstavljaju važan segment financijskog tržišta. U Hrvatskoj tržište investicijskih fondova pokreću prvenstveno banke te je industrija investicijskih fondova još uvijek u fazi razvoja i pozicioniranja na samom tržištu. Ubrzanje razvoja otvorenih investicijskih fondova u Hrvatskoj uvelike pomaže smanjenje kamatnih stopa na depozite koja je unazad dvije godine u konstantnoj silaznoj putanji te širok...
Analiza isplativosti internetskog poslovanja na primjeru dioničkog društva Hgspot
Analiza isplativosti internetskog poslovanja na primjeru dioničkog društva Hgspot
Matej Čavlović
HGspot je najveći hrvatski maloprodajni lanac informatičke tehnologije i potrošačke elektronike sa 16 prodavaonica u 15 hrvatskih gradova što ga čini vodećim specijaliziranim trgovačkim lancem s nacionalnom pokrivenošću. S obzirom na prijašnje gubitke te reputaciju, trebale su se uvesti promjene koje bi popravile imidţ tvrtke kao i njihovo poslovanje. Korištenjem usluge internetskog trgovanja dioničko društvo HGspot povećalo je svoje prihode za 35 %.
Analiza isplativosti investicije u pokretanje dječjeg vrtića – igraonice u odabranoj turističkoj destinaciji
Analiza isplativosti investicije u pokretanje dječjeg vrtića – igraonice u odabranoj turističkoj destinaciji
Marina Vreš
U radu se prikazuje i analizira poslovni plan u vezi pokretanja dječjeg vrtića i igraonice u gradu Novalji. Prvo se daju neke općenite činjenice o samom pojmu poslovne ideje i plana te se opisuju glavni elementi poslovnog plana. Autorica u radu analizira razloge u vezi pokretanja projekta te se u tom smislu navodi anketno istraživanje koje je autorica sama osmislila i provela. Napravila se i SWOT analiza projekta, analiza tržišta, plan marketinških aktivnosti, plan prodaje, objasnilo...
Analiza kvalitete i mogućnosti razvoja web stranica agencija za promet nekretninama
Analiza kvalitete i mogućnosti razvoja web stranica agencija za promet nekretninama
Tanevski Saša
Agencije za promet nekretninama spadaju u usluţne djelatnosti ĉije usluge ukljuĉuju posredovanje kod prodaje, kupnje, najma i zamjene nekretnine izmeĊu kupca i prodavatelja na odreĊenom podruĉju. Agencije sklapaju ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sa svojim nalogodavcima. U današnje vrijeme gotovo svaka agencija nekretnina u Republici Hrvatskoj posjeduje svoju web stranicu. Neke od njih su preglednije, kompleksnije i grafiĉki bolje dizajnirane od drugih, koje se baziraju na...
Analiza poslovanja malog obiteljskog hotela te mogućnosti produljenja turističke sezone
Analiza poslovanja malog obiteljskog hotela te mogućnosti produljenja turističke sezone
Slavko Markota
Republika Hrvatska bilježi konstantni rast u zadnjih nekoliko godina u broju dolazaka i noćenju turista. U ovom radu prikazaju se rezultati rada malog obiteljskog hotela te na koji način odgovara zahtjevima turista kao i usporedba s konkurentima na domaćem tržištu. Predmet promtranog razdoblja je u periodu od 2012. – 2014. godine te se u radu analiziraju poslovanja u navedenim godinama.
Analiza potreba učenja za poduzetništvo malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Analiza potreba učenja za poduzetništvo malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Tomislav Prodanovski
Regionalni Centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Europe (engl. South East European Centre for Entrepreneurial Learning, SEECEL) je osnovan 2009. godine po inicijativi 8 zemalja jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo i Turska) s ciljem sistematskog razvoja cjeloživotnog učenja kao ključne kompetencije. U sklopu SEECEL-ovog alata Analiza potreba za treninzima malih i srednjih poduzeća (engl. Training...
Analiza strategije poduzeća na primjeru Zagrebačke banke d.d.
Analiza strategije poduzeća na primjeru Zagrebačke banke d.d.
Stjepan Radić
U ovome radu izvodi se kratak osvrt na poimanje strategije i njezin povijesni nastanak te se definira strategijsko planiranje i objašnjava njegov razvitak. Prezentira se proces strategijskog planiranja u kojem, za ovaj rad, središnju ulogu ima faza odabira, implementacije strategije te kontrola uspješnosti odabrane strategije. Nakon uvodnog dijela u kojem se, kao što je već spomenuto, definira strategija, strategijsko planiranje i objašnjava proces strategijskog planiranja slijedi...

Pages