undergraduate thesis
Analiza životnog ciklusa poduzeća na primjeru odabranog poduzeća

Vlatka Tomasović (2016)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski