undergraduate thesis
Upravljanje rizicima u poduzetništvu na primjeru odabranog poduzeća

Sandra Vrdoljak (2016)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski