undergraduate thesis
Osiguranje u transportu opasnih tvari u prijevozu cestovnim prometom

Iva Lovrić-Vukačić (2016)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski