undergraduate thesis
Utjecaj mobinga na stvaranje krize u prodajnim rezultatima

Tea Šargač (2015)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski