undergraduate thesis
Ekonomski aspekti privatizacije municipalnih usluga

Damir Žgela (2015)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski