undergraduate thesis
Povezanost upravljanja rizicima i uspješnosti poslovanja srednjih i velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj

Kristina Fišter (2018)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski