undergraduate thesis
Model razvoja poslovnog subjekta s aspekta motivacije zaposlenika na primjeru odabranog poduzeća

Bojan Špehar (2018)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski