undergraduate thesis
Interna poslovna komunikacija na primjeru odabranog poduzeća

Tihana Rebrača (2018)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski