undergraduate thesis
Planiranje marketinških aktivnosti na primjeru niskobudžetnih zrakoplovnih kompanija

Mihaela Dogančić (2018)
College of Economics , Entrepreneurship and Managemnet Nikola Šubić Zrinski